HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 28 JANUARI 2007


Geimpregneerd hout info


Schoolplein in Eindhoven vol gif


HARDE BEWIJZEN IN DEZE EDITIE


EINDHOVEN - Op het schoolplein van EBS Online te Eindhoven staan ge´mpregneerde palen rondom een zandbak. Deze palen zijn ge´mpregneerd met o.a. chroomtrioxide en onbekende zeer giftige stoffen.

Uit ÚÚn van deze palen beginnen de giffen zelfs uit te lopen. Zie de foto Dagelijks komen veel kinderen op deze school in direct contact met deze zeer giftige, genotoxische uiterst kankerverwekkende stoffen.


Een oplettende vader van ÚÚn van de leerlingen heeft directeur M. van Barneveld hierop geattendeerd.
Van Barneveld heeft de GGD, gemeente Eindhoven en houtleverancier Van Swaay te Schijndel geraadpleegd en onderzoek naar het zand laten doen. Al deze instanties zagen geen gevaar.
Directeur van Barneveld heeft de ouders van alle leerlingen hierop een brief gestuurd waarin staat geschreven dat er geen gevaar aanwezig is omdat het ge´mpregneerde hout geleverd is met een KOMO sticker.

Als we echter kijken op de website van Van Swaay kunnen we het volgende lezen:

"Bij de door onszelf ontwikkelde CELFIX« verduurzamingsmethode wordt uitsluitend gebruik gemaakt van koperoxide en chroomtrioxide"
(klik op ┤loonwerk┤, dan op: CELFIX«)
Zie hier bewijs 1 (Printscreen van vanswaay.nl)

Op de website van College Toelating Bestrijdings middelen vinden we info over Celfix.
In Celfix zit inderdaad chroomtrioxide.
Wel 591 gram per liter.
En ▒ 800 gram per liter andere onbekende zeer giftige stoffen.
Zie hier bewijs 2 (Dit staat dus op pag. 5 )

WAT IS CHROOMTRIOXIDE?
Chroomtrioxide (ook wel bekend als goed in water oplosbaar chroom VI zuur) is een extreem gevaarlijke kankerverwekkende stof die de vruchtbaarheid aantast en genetische afwijkingen in het nageslacht kan veroorzaken en wordt opgenomen via de huid en de mond.
Het in het milieu brengen van deze stof dient, gezien hun uiterst gevaarlijke eigenschappen, vermeden te worden. Voor deze stof wordt wettelijk een maximale brongerichte aanpak voorgeschreven. (Niet in hout persen dus) Voor in water oplosbaar chroomtrioxide betekent zoĺn brongerichte aanpak dat het tot in de eeuwigheid veilig tegen hoge kosten moet worden opgeslagen.
kinderen komen in contact met gevaarlijk gif
Spelende kinderen op het schoolplein van basisschool EBS te Eindhoven komen in contact met zeer giftige stoffen.WAT ZIJN DE ANDERE ONBEKENDE (ZEER) GIFTIGE STOFFEN IN DAT HOUT?
Wie het weet mag dat zeggen. Tot nu toe alle reden om direkt het schoolplein af te zetten.

In de toelating staat dat er tenminste 8 kilo Celfix per m3 in het hout moet achterblijven. (Voor grenen hout kan dat oplopen tot wel 25KG per M3.)
Zie hier bewijs 3 (Dit staat dus op pag. 7 )

Van Swaay heeft een milieuvergunning om deze stoffen te gebruiken. Deze milieuvergunning houdt vreemd genoeg geen rekening met de gebruiks- en afvalfase van het door Van Swaay ge´mpregneerde hout, met rampzalige gezondheidsgevolgen voor de ter plaatse spelende kinderen. Als het hout nat wordt dan loogt het uit en komen de chemische kankerverwekkende stoffen vrij.


VROM
Zie hier een brief van het Ministerie van VROM. (Waarop de milieuvergunning is afgegeven)
Hierin staat letterlijk:
"...dat in deze circulaire geen uitspraken worden gedaan over de milieuaspecten van verduurzaamd hout in de gebruiks- of afvalfase."
Zie hier bewijs 4
Zie ook:
Editie 2007-01-31: Verklaring oplettende vader
Meer duidelijke bewijzen


Deze editie is aangepast i.v.m. nieuw layout, het origineel van deze editie staat nog hier