HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 19 MAART 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Giftige stoffen uit (speel)hout allang bekend bij milieu- en consumentenorganisaties, overheid en media

Hetechtenieuws.org is in het bezit gekomen van duidelijke stukken betreffende gif in (speel)hout. Het blijkt dat onderstaande milieu- en consumentenorganisaties al lang weten van gif in ge´mpregneerd hout. Zij hebben zelfs al in juli 1996 overheid en media op de hoogte gebracht over het gevaar van ge´mpregneerd hout.

Klik hier voor het persbericht en de brief aan Terpstra (PDF)Gezamenlijk hebben zij destijds zelfs twee ervaren toxicologen ingehuurd.
Hieronder enkele punten uit de brief die door deze milieu- en consumentenorganisaties in juli 1996 verstuurd is aan de destijds staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Terpstra en de Nederlandse media:

Het gebruik van CC-zouten (koper en chroom) voor de behandeling van houten speeltoestellen blijkt serieuze risico's op te leveren voor de kinderen die er letterlijk mee in aanraking komen.
Op allerlei speelplaatsjes zijn speeltoestellen te vinden van hout. In veel gevallen is het hout van deze toestellen verduurzaamd met koper, chroom bevattende CCA- of CC-zouten.
Met CCA- of CC-zouten verduurzaamd hout, zoals dat bij speeltoestellen gebruikt wordt, leveren gezondheidsrisico's op bij dermaal contact.
Destijds is naar aanleiding van een verzoek van milieu- en consumentenorganisaties een onderzoek uitgevoerd door het RIVM naar de gezondheidsrisico's van houtverduurzamingsmiddelen. Daarin is vastgesteld dat met CCA- of CC-zouten verduurzaamd hout, zoals dat bij speeltoestellen gebruikt wordt, gezondheidsrisico's oplevert bij dermaal contact.
De aanwezigheid van Cr(VI) (zeswaardig chroom) in het verduurzaamd hout Cr(VI) wordt beschouwd als een genotoxisch carcinogeen en is bovendien een contactallergeen voor de mens.
De blootstelling voor kinderen van ca. 20 kg komt bij glijden langs het hout ruim boven de MTR (0,7 ng/kg/dag), die gebruikt is bij de bodemsaneringsnorm voor Cr(VI).
Er zijn voldoende alternatieven aanwezig zowel van hout, als wel van ander materiaal.

Ondergetekende organisaties komen tot de conclusie dat het niet verantwoord is kinderen bloot te stellen aan de gezondheidsrisico's van het spelen op met CCA- of CC-zouten verduurzaamde houten speeltoestellen:

Vereninging Milieudefensie
NIVON
De Kleine Aarde
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Alternatieve Konsumenten Bond
Stichting Gezondheid en Milieu
Bouw- en Houtbond FNV
Stichting Natuur en Milieu

UPDATE 2010-05-10:
Het antwoord op bovenstaande is gevonden in documenten die gebruikt zijn in het begin van de gif(speel)hout-zaak op het schoolplein van basisschool EBS Online te Eindhoven. Zie pagina 18 en 19 van dit document (doc.) in editie 2007-04-02. Volgens voormalig Staatssecretaris van VWS, Mw Terpstra, zou blijken uit eerdere bevindingen van het RIVM dat (kankerverwekkend) Chroom VI direkt omzet in onschuldig Chroom III als je het inneemt. Maar die bevindingen van het RIVM zijn tot nu toe nergens te vinden (tot nu toe is alleen RIVM-bewijs 2007-07-27 bekend).

Klik voor het pdf document
INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.