HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 8 APRIL 2007


Geimpregneerd hout info


Gemeente weet niets over gezondheids risico’s van geďmpregneerd hout


Wolmanzouten - Het tuinseizoen breekt aan. Overal gaan palen de grond in en worden schuttingen en schuurtjes getimmerd. Vaak met 'groen' tuinhout dat verduurzaamd is met Wolmanzouten, welke zware metalen in het grondwater uitspoelen. Het milieucafé van Tilburg nam donderdagavond poolshoogte. (zie agenda)


Hans Smolders stelt vragen aan Wethouder MoormanHans Smolders van Lijst Smolders Tilburg (LST) stuurde onderstaande brief:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg
Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde. Tilburg, 6 april 2007. Geacht College,

Donderdagavond in het milieucafé werd pijnlijk duidelijk dat de gemeente niet weet dat geďmpregneerd hout grote risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid van volwassenen en kinderen. U kent de tuinafscheidingen, tuinhuisjes, speeltoestellen etc. etc.
Wethouder Moorman was aangeslagen en zei als dit waar was zij direct stappen ging ondernemen.
De overheid probeert dit al meer dan 15 jaar onder de pet te houden terwijl dit hout wordt bewerkt met de meest giftige en kankerverwekkende stoffen. Na al enkele klokkenluiders monddood te hebben gemaakt is er nu bijna geen houden meer aan voor de overheid en moet dat hout door wetgeving gelukkig al wel gescheiden worden aangeleverd omdat het chemisch afval is. Daar de financiële belangen heel groot zijn is er vanuit Den Haag ook geen goede informatie naar de lagere overheden gekomen en verbaast het mij dan ook niet dat Wethouder Moorman niet op de hoogte was. Waarom doet de overheid dit zijn burgers aan zou u zeggen. Dat giftig en kankerverwekkend spul dat onder hoge druk in dat hout wordt gespoten zou normaal eeuwig moeten worden opgeslagen of op ’n nog duurdere wijze ontmanteld moeten worden.
Dat giftig goedje kost normaal heel veel geld om daar vanaf te komen, maar op deze wijze levert het dus nog geld op ook, vandaar de miljarden winsten bij die multinationals. En waar denkt u waar die troep ook vandaan komt? Nou ook van een dochtermaatschappij van Shell. Diezelfde firma die ons al 25 jaar te lang op benzine en diesel laat rijden en dan moeten wij nu na 25 jaar roetfilters gaan monteren? Dat de multinationals de baas zijn blijkt wel uit het feit dat we voor ze oorlog aan het voeren zijn in Irak, want daar zit immers dat zwarte goud. Daarom heb ik al eerder het hele milieubeleid hypocriet genoemd omdat men steeds willens en wetens het paard achter de wagen spant!! Ondertussen gaat ons hele leefklimaat naar de verdommenis en worden de mensen letterlijk en figuurlijk verkankerd omwille van megawinsten van de multinationals. Ooit wel eens over nagedacht waarom er zoveel politici in Den Haag van Shell afkomen? Nou die zijn op één hand niet meer te tellen. Maar wat doen onze zogenaamde groene partijen hier allemaal aan, helemaal niets verdomme!!

1. U was gisteren blijkbaar erg geschrokken, dus wat gaat u doen om de bevolking voor te lichten als u dit nog niet kunt verbieden via de wet.
2. Bent u het met de LST eens dat dit foute hout zo snel mogelijk moet worden verboden en gaat u daar voor pleiten bij uw partij in Den Haag zodat er met nog groter spoed die wetgeving komt?

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

Legale dumping van chemisch afval met medewerking van de overheid en politiek
Op (bron) Tilburgz.nl gaat Hans Smolders verder: Geďmpregneerd hout wordt sinds enige tijd niet meer officieel met arseen bewerkt maar met: 591gr/L chroomtrioxide en 238gr/L koperoxide en 800gr/L onbekende zeer giftige, bijtende en schadelijke stoffen. Nou het eerste goedje 591gr/L chroomtrioxide ofwel chroom6zuur is net zo erg, of zelfs nog erger, als arseen en de 800gr/L onbekende stoffen, daar hebben klokkenluiders al hun tanden op stuk gebeten om achter de waarheid te komen maar tot dusver blijft het zogenaamd bedrijfsgeheim, dus dat belooft ook niet veel goeds. Kortom zoals ik al heb aangegeven het is gewoon een legale dumping van chemisch afval met medewerking van de overheid en politiek.
Kijk ook maar eens op; www.stelling.nl/kleintje/376/Vanrooij.htm, www.groepzuid.nl, www.sdnl.nl/ekc.htm of www.hetechtenieuws.org/nummers.htm Hier zijn klokkenluiders al meer dan 20 jaar mee bezig en sinds enkele jaren heeft men inderdaad weer iedereen op het verkeerde been proberen te zetten alsof men arseen niet meer zou gebruiken. Het financieel belang van die multinationals blijkt zo groot te zijn om van dat chemisch afval af te komen, dat alles geoorloofd lijkt.......