HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 26 JUNI 2007


Geimpregneerd hout info


Van Swaay verwijdert vermelding "Chroomtrioxide" van website


Geplaatst door HN (redactie)

Heeft u wel eens de film Erin Brockovich gezien? Een waargebeurd verhaal waarin mensen ziek werden nadat zij in aanraking kwamen met het gif ChroomVI (Chroomtrioxide). Na rechtszaken moesten er vele miljoenen dollars aan de slachtoffers uitgekeerd worden. Zie fragment

De afgelopen 20 jaar speelt zich in Nederland net zoiets af. Alleen in dit geval, vele, vele malen extremer. Chroomtrioxide is een stof die absoluut niet in het milieu mag komen omdat deze gifstof genotoxisch carcinogeen is, hetgeen inhoudt dat blootstelling aan deze stof (hoe gering ook) op termijn kanker kan veroorzaken. Ondanks deze wetenschap wordt deze (afval)stof met grote bedragen aan overheidssubsidie massaal gedumpt in diverse materialen zoals asfalt, cement en ge´mpregneerd hout, waar zelfs kinderspeeltoestellen van worden gemaakt.

Na het verschijnen van het nummer Schoolplein in Eindhoven vol gif heeft de producent van het verduurzamingsmiddel CELFIX, firma Van Swaay uit Schijndel, besloten alle vermeldingen "chroomtrioxide" van hun website te verwijderen. Begin 2007 was op de website van Van Swaay nog te lezen dat gebruik wordt gemaakt van chroomtrioxide. (Vergelijk de printscreens hieronder met elkaar)

Chemisch afval
Koper en chroom die voorkomen in koperverbindingen die bij het verduurzamen van hout worden gebruikt, staan op de zogenoemde 'zwarte lijst' van metalen die niet in het milieu terecht mogen komen. Bron: www.vrom.nl

Hierboven en via deze link ziet u hoe het vroeger was. (cache van Google)

Hierboven en via deze link ziet u hoe het nu isFirma Van Swaay houdt vol dat CELFIX-hout in het afvalstadium niet behoort tot gevaarlijk afval.
Voor de duidelijkheid: 1 liter celfix weegt ongeveer 1700 gram.
Op de website College Toelating Bestrijdingsmiddelen staat info over Celfix. hieronder 2 printscreens daarvan.


In 1 liter CELFIX zit 591 gram chroomtrioxide
In 1 liter CELFIX zit 238 gram koperoxide
In 1 liter CELFIX zitten nog ongeveer 800 gram andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen. (Het Echte Nieuws heeft nog niet kunnen achterhalen wat voor stoffen dit zijn)
In de toelating staat dat er tenminste 8 kilo Celfix per m3 in het hout moet (moet!) achterblijven.


EN WAT ZEGT VROM?
"Koper en chroom die voorkomen in koperverbindingen die bij het verduurzamen van hout worden gebruikt, staan op de zogenoemde 'zwarte lijst' van metalen die niet in het milieu terecht mogen komen.
Door de uitloging van met koperverbindingen behandeld hout komen deze metalen vrij in het milieu.
Bovendien bij verkeerde verwerking van met koperverbindingen behandeld hout in de afvalfase kunnen die metalen in het milieu terechtkomen. Hout dat met behulp van vacuŘmdruk is ge´mpregneerd, loogt minder uit dan wanneer het op andere wijze is behandeld, zoals bijvoorbeeld door onderdompeling. Het onder vacuŘmdruk behandelde hout is vaak voorzien van een KOMO-keurmerk. Maar uiteindelijk heeft ook dat hout onaanvaardbare gevolgen voor het milieu."
Bron: WWW.VROM.NL


WAT IS EEN KOMO-KEURMERK?
Producenten, verkopers en zelfs de eigenaar van de school te Eindhoven schermen vaak trots met het KOMO-keurmerk. KOMO druk ge´mpregneerd hout betekent dat het hout maximaal tot aan de kern toe is vol geperst met gif, waardoor het maximaal kankerverwekkend is.KOMO heeft geen taak bij de beoordeling van gezondheidsrisico┤s. Dat heeft Stichting Bouwkwaliteit , die het systeem van KOMO-keurmerk-certificatie beheert, onlangs geschreven in deze briefKOMO-gekeurd ge´mpregneerd hout van Van Swaay staat overigens tot op de dag van vandaag nog steeds op het schoolplein van EBS Online te Eindhoven. De school weigert dit giftige hout te vervangen door niet giftig hout of kunststof, waartoe de school op grond van de Arbeidsomstandighedenwet wettelijk verplicht is. Lees bijbehorende risico -inventarisatie en evaluatie van gecertificeerd / Europees erkend hogere veiligheidskundige ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum.

Ge´mpregneerd hout met uitlogende genotoxische carcinogenen stoffen (chroomtrioxide) dat volgens VROM onaanvaardbare gevolgen heeft voor het milieu, heeft dat blijkbaar niet voor de kinderen die er dagelijks mee in aanraking komen.

Overigens heeft koningin Beatrix Van Swaay in 1993 benoemd tot Hofleverancier