HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 30 JULI 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Minister Alders nam beslissing niet meer te reageren op basis van een indrukVoormalig minister Alders nam in maart 1992 de beslissing dat brieven van klokkenluider Van Rooij voortaan alleen nog voor kennisgeving aangenomen hoefde te worden.

zonder aantoonbaar onderzoek
zonder genoegzaam bekende "wederzijdse" standpunten
zonder goede onderbouwde redenen
zonder verwijzing naar goed onderbouwde onderzoeken
zonder het meesturen van feiten en bewijzen
DUIDELIJK
In 1992 maakte Van Rooij minister Alders duidelijk dat mensen niet ge´nformeerd worden over de gevaarsaspecten van met Arseen en Chroomtrioxide ge´mpregneerd hout. Van Rooij schreef bijvoorbeeld: "U weet dat betreffend hout wordt gebruikt voor:"Zie brief aan Alders deel 1
Zie brief aan Alders deel 2
Zie brief aan Alders deel 3ALDERS SCHRIJFT BRIEF AAN VAN ROOIJ
Minister Alders is o.a. door bovenstaande brief van Van Rooij op de hoogte dat o.a. via bovenstaande manieren mens en milieu in aanraking komen met carcinogene stoffen als Arseen en Chroomtrioxide en daarvoor niet gewaarschuwd worden. Maar op 12 maart 1992 schreef minister Alders aan dhr. van Rooij zijn brieven voortaan alleen nog voor kennisgeving aan te zullen nemen:

ALDERS SCHRIJFT BRIEF AAN COMMISSIE MILIEUBEHEER
Vervolgens schreef minister Alders van VROM, op 31 maart 1992 aan de voorzitter van de vaste Commissie van Milieubeheer, zijn waardering uit als burgers, zoals klokkenluider van Rooij, grote betrokkenheid bij milieuproblemen vertonen. Maar laat aan de vaste Commissie van Milieubeheer weten dat hij op basis van een indruk besluit (waarschuwings)brieven van Van Rooij voortaan alleen nog voor kennisgeving aan te nemen:

Zie brief van minister Alders deel 1
Zie brief van minister Alders deel 2


NIEMAND HOEFT TE REAGEREN
Op basis van deze brief (zie deel 1, 2, 3) van Van Rooij heeft minister Alders van VROM in feite besloten dat het goed is dat door de Tweede Kamer, door de Minister van VROM, door de Minister van Binnenlandse Zaken, door de Nationale Ombudsman en door het Kabinet van de Koningin de brieven van Van Rooij voortaan alleen voor kennisgeving zullen worden aangenomen en dat inhoudelijke beantwoording niet zal plaatsvinden.

Zie ook reactie n.a.v. deze editie 2007-07-30

BEWIJS: Op basis van een indruk maakte minister Alders een einde aan de waarschuwingen van klokkenluider Van Rooij en schrijft dat aan de vaste Commissie van Milieubeheer. Zie hier deel 1 van de brief.


Ook aan Van Rooij zelf schreef minister Alders dat hij niet meer zou gaan reageren.Op basis van deze brief (klik 3 plaatjes hierboven) heeft minister Alders van VROM in feite besloten dat het goed is dat door de Tweede Kamer, door de Minister van VROM, door de Minister van Binnenlandse Zaken, door de Nationale Ombudsman en door het Kabinet van de Koningin de brieven van Ad van Rooij voortaan voor kennisgeving zullen worden aangenomen en dat inhoudelijke beantwoording niet zal plaatsvinden.


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.