HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 1 AUGUSTUS 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Minister Alders Ŕn gemeenten wisten van milieugevaar en negeerden bewust klokkenluider van Rooij


MAART 1992: HANS ALDERS VIND MILEUGEVAAR ONZIN
In ons vorig nummer ( Zie editie 30 juli 2007 ) heeft u het bewijs gezien dat voormalig minister Alders de waarschuwingbrieven van Ad van Rooij uit Sint Oedenrode over ge´mpregneerd hout zonder goede reden niet serieus nam. Ad van Rooij woonde (nu nog steeds) pal naast een hout´mpregneerbedrijf en in zijn brieven aan minister Alders schreef van Rooij o.a. over het feit dat zwarte lijststoffen zijn grond en lucht vervuilden. Voor voormalig minister Hans Alders kwamen de brieven van Ad van Rooij naar nu bewezen blijkbaar zeer ongelegen en nam in maart 1992 de beslissing voortaan niet meer inhoudelijk te reageren.

MEI 1992: HANS ALDERS WAARSCHUWT GEMEENTEN OVER MILIEUGEVAAR
Twee maanden later, in mei 1992 schreef Alders vervolgens aan alle hout´mpregneerbedrijven en besturen van betrokken gemeenten een circulaire betreffende milieumaatregelen. Hans Alders schrijft hierin dat het duidelijk is geworden dat er in en rondom bedrijven waar hout wordt ge´mpregneerd grote milieuproblemen ontstaan.


Hans Alders heeft het duidelijk over relatief grote milieuproblemen: Structuele emissies van gevaarlijke stoffen naar lucht, water en bodem inclusief het grondwater. En de waarschuwingen voor deze problemen stonden deze keer niet in de brieven van Ad van Rooij.
Nee, de waarschuwingen kwamen n.a.v. diverse degelijke professionele onderzoeken. En die onderzoeken heeft VROM zelf gezamenlijk met het Ministerie van Economische Zaken laten uitvoeren. Sterker nog: Al in 1986 was een systematische handhavingsaktie door de Regionale Inspecties MilieuhygiŰne uitgevoerd onder de naam " Houtverduurzamingsslag" Ook uit de resultaten van deze aktie is de ernst van de milieuproblemen binnen de sector gebleken!

Hans Alders Ŕn betrokken gemeenten waren dus bij deze duidelijk bewezen al in mei 1992 volledig op de hoogte van de milieuproblemen rondom hout´mpregneerbedrijven. Familie van Rooij waren en zijn als direkte buren van een hierbij bewezen milieuvervuilende hout´mpregneerder wel degelijk direct belanghebbenden. Maar ondanks dat, Ún de onderzoeken die de ernst van de milieuproblemen rondom hout´mpregneerbedrijven (vervuiling van lucht, water en bodem inclusief grondwater) vaststelden , deden minister Alders en gemeente Sint Oedenrode niets met de brieven van Ad van Rooij. Behalve dan de beslissing van Alders om niet meer inhoudelijk op van Rooij te reageren.


BEWIJS: (klik plaatje) Circulaire gericht aan hout´mpregneerbedrijven en hun gemeenten.
De redactie van deze courant is in het bezit gekomen van 2 pagina's van deze circulaire. Zie hier pagina 12 van de circulaire.INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.