HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 2 AUGUSTUS 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Milieumaatregel hout´mpregneerbedrijf zei niets over gebruiks- of afvalfaseIn dit bewijs zien we een brief die kwam tegelijk met het verzenden van de circulaire op 20 mei 1992 aan alle hout´mpregneerbedrijven en de daarbij horende gemeenten en besturen.
De circulaire besprak voor hout´mpregneerbedrijven te nemen milieumaatregelen. Dit omdat er door hout´mpregneerbedrijven relatief grote milieuproblemen ontstonden. ( Zie editie 1 augustus 2007 )

Huidig directeur C.M.Moons van VROM stuurde een begeleidende brief bij de circulaire van Minister Alders. In deze brief wordt voor de duidelijkheid meedegedeeld dat in de circulaire geen uitspraken worden gedaan over de milieuaspecten in de gebruiks- of afvalfase. Oftewel de aan de hout´mpregneerbedrijven verleende milieuvergunning houdt geen rekening met het door hen geproduceerde en verkochte ge´mpregneerde hout:De circulaire was geldig tot 1 januari 1996. Tot op de dag van vandaag is er overigens nog steeds niets geregeld over de milieuaspecten van ge´mpregneerd hout in de gebruiks- of afvalfase.


Overigens is te lezen dat deze circulaire te beschouwen is als een product van het beleid ter realisatie van een specifiek onderdeel van de reductiedoelstellingen voor de doelgroep industrie. En dat brengt ons al een beetje naar de kern van het probleem. Wat wordt bedoeld met "reductiedoelstellingen voor de doelgroep industrie"? Wordt (problematisch) chemisch afval uit industrie gebruikt als impregneermiddel? Daar gaan we in een volgend BEWIJS op in.

Zie ook het KOMO-keur:
BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's
BEWIJS: Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase

BEWIJS: (klik op plaatje) De brief die duidelijk maakt dat er geen uitspraken worden gedaan over milieuaspecten van verduurzaamd hout in de gebruiks- of afvalfase.)


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.