HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 3 AUGUSTUS 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en afvalfase van ge´mpregneerd houtDe Wet Milieubeheer heeft geen betrekking op de schadelijke gevolgen die mensen kunnen ondervinden door gevaarlijke chemische stoffen die uit ge´mpregneerd hout logen tijdens gebruiks- en afvalfase. Dus geen betrekking op de periode dat het gebruikt wordt. En geen betrekking op de periode dat het als afval weggewerkt moet worden. (Denk ook aan de KOMO-uitloognormen die alleen gelden v˛˛r de periode dat het verkocht wordt)
In de circulaire (milieumaatregel) aan hout´mpregneerbedijven werd geen uitspraak gedaan over milieuaspecten van het giftige hout in de gebruiks- en afvalfase. (Zie editie 2 augustus 2007 )

Deze milieumaatregel was gebaseerd op de Wet Milieubeheer. (of was het andersom?) En in die wet staat niets over de mogelijke schadelijke gevolgen van ge´mpregneerd hout als het in de gebruiks- of afvalfase komt. Kijk, hier staat dat dus niet: www.wetten.nl En dat is door de raad van state op 20 juli 2005 officieel in zaaknummer 200408002/1 bevestigd:


Het bewijs geleverd door de raad van State


Hout is na behandeling met impregneermiddel een volkomen nieuw product. Het zou aan een milieu-effect onderzoek onderworpen moeten worden rekening houdend met de gebruiks- en afvalfase. Maar dat gebeurd niet. De milieuvergunning voor hout´mpregneerbedrijven geldt alleen voor het produceren van ge´mpregneerd hout. Op het moment dat het nieuwe produkt, ge´mpregneerd hout, het bedrijf verlaat is het dus wetteloos. Dit komt omdat de wetgever met bovenstaande uitspraken en het begeleidend schrijven bij de circulaire van Alders alle ter zake doende wetten uitgeschakeld heeft.
BEWIJS: (klik op plaatje) Uitspraak van de raad van State. De gehele uitspraak staat op www.raadvanstate.nl


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.