HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 7 AUGUSTUS 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Bestrijdingsmiddelen- wet zegt niets over gebruiks- en afvalfase van ge´mpregneerd houtNiet alleen de Wet milieubeheer (editie 2 augustus 2007 en editie 3 augustus 2007) maar ook de bestrijdingsmiddelenwet zegt niets over de gebruiks- en afvalfase van ge´mpregneerd hout. Dat heeft het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen al in 1996 schriftelijk bevestigd in hun brief van 10 april 1996 aan ing. A.M.L. van Rooij. Voormalig secretaris (huidig directeur) Professor dr. J.S.M. Boleij schrijft in die brief letterlijk het volgende:
BEWIJS: Bestrijdingsmiddelenwet houdt geen rekening met de AFVALFASE.


Wat er nou precies over fase 1 en 2 is geregeld in die wet is niet helemaal duidelijk. Duidelijk is wel dat uit onderstaande tekst blijkt dat er wat betreft de blootstelling van mens en milieu aan de uit het hout vrijkomende gevaarlijke stoffen niets is geregeld. Voor 1 juni 1998 zou dit nog beoordeeld gaan worden:

BEWIJS: Blootstelling van mens en milieu aan de uit het hout vrijkomende stoffen waren niet onderzocht. (GEBRUIKSFASE)


Tot op de dag van vandaag worden de risico's van blootstelling van mens en milieu aan de uit het hout vrijkomende giftige stoffen nog steeds niet meegnomen in de Bestrijdingsmiddelenwet. Het bewijs daarvoor vindt u in editie 16 juli 2007: KOMO-keur heeft geen taak bij de beoordeling van gezondheidsrisico's. Dit ondanks het feit dat op 30 mei 2006 het ministerie van VROM, de Raad voor de Accreditatie en de Stichting Bouwkwaliteit over deze certificering een overeenkomst hebben getekend. Dat staat op de website van Verduurzaamd Hout Nederland (vhn.org)BEWIJS: (klik plaatje) Blad 3 uit de brief van huidig directeur Prof J. Boleij van het CTB.
Hier alle delen v/d brief:
Zie hier blad 1
Zie hier blad 2
Zie hier blad 3
Zie hier blad 4
Zie hier blad 5INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.