HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 9 AUGUSTUS 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: VROM stelt houtimpregneerders aansprakelijk voor schade aan mens en milieuVolgens Erica Terpstra van VWS en huidig directeur Boleij van het CTB ligt de verantwoording van de gebruiks- en afvalfase van ge´mpregneerd hout bij de Minister van VROM. (Zie editie 8 augustus 2007) Maar VROM heeft beslist dat de verantwoording wat betreft schade aan mens en milieu ontstaan door ge´mpregneerd hout bij de producent ligt:BEWIJS I: Dr. de Vries van Volksgezondheid (VROM) in een brief aan houtimpregneerbedrijf Tissen: "Gevolgen die optreden door ge´mpregneerd hout zijn voor rekening van de producent"BEWIJS II: Margaretha de Boer (Minister van VROM) in een brief aan houtimpregneerbedrijf Tissen: "De aansprakelijkheid voor geproduceerde producten, in casu ge´mpregneerd hout, berust bij de producent."

BEWIJS I: (klik op afbeelding) "Gevolgen die optreden door ge´mpregneerd hout zijn voor rekening van de producent"BEWIJS II: (klik op afbeelding) "De aansprakelijkheid voor geproduceerde producten, in casu ge´mpregneerd hout, berust bij de producent."


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.