HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 10 AUGUSTUS 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Houtimpregneerders hebben staat opgelicht voor meer dan 2,4 miljard euroIedereen weet dat hout niet het eeuwige leven heeft. Ook hout wat ge´mpregneerd is met bestrijdingsmiddelen. Of het hout nu wegrot, of wordt verbrand, deze giftige impregneerstoffen (zwarte lijststoffen) blijven achter in het milieu, lossen op in water en breken nooit meer af.

Voor deze lozingen wordt de betaling van de wettelijk opgelegde lozingsheffing ontdoken. De Wet Milieubeheer kent een wettelijke co÷rdinatieplicht met de Wet verontreiniging oppervlaktewater:
BEWIJS I Bron: Rijksuniversiteit Groningen
(Wm= Wet Milieubeheer - Wvo= Wet verontreiniging oppervlaktewater)


De Wet Milieubeheer houdt geen rekening met de gebruiks- en afvalfase van geimpregneerd hout gezien de uitspraak van de Raad van State inzake houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (onherroepelijke jurisprudentie) en eerdere brief van Moons (verbonden aan de circulaire van Alders).

De wettelijke co÷rdinatieplicht en de WVO-vergunning heeft men daarmee omzeild, waardoor men in 1999 al maar liefst 3,38 miljoen kg goed in water oplosbaar arseenzuur (arseen) en 21,6 miljoen kg goed in water oplosbaar chroomtrioxide (chroom VI), (is intussen veel meer) direct of indirect in ons oppervlaktewater heeft kunnen lozen. Dit zonder een daartoe vereiste WVO-vergunning van betrokken waterschapsbeheerders en/of Rijkswaterstaat.

Zie onderstaande bewijzen en/of lees artikel van Pamela Hemelrijk


BEWIJS II Bron 1999: VROM.nl, pagina 7, onderaanBEWIJS III: Bron 1999: VROM.nl, pagina 43, tabel 4.2BEWIJS IV: In Publicatieblad waterschap de Dommel kunt u lezen (lees: blz 1) dat het lozingstarief per vervuilingseenheid 44,04 euro bedraagt en dat 0.1 kg. arseen (een vervuilingseenheid is) en dat 1 kg chroom (een vervuilingseenheid is) (lees blz 10). Daarmee heeft onze houtimpregneerbranche tot 1999 de Nederlandse staat al maar liefst (is intussen veel meer) voor 2440 miljoen euro (is ruim 2,4 miljard euro) opgelicht.

BEREKENING:
- 1,3 miljoen ton CCA-hout maal 2600 mg/kg arseen is 3.38 miljoen kg arseen is 33,8 miljoen vervuilingseenheden.
- 1,3 miljoen ton CCA-hout maal 4800 mg/kg chroom is 6,24 miljoen kg chroom is 6, 24 miljoen vervuilingseenheden.
- Cu-hout is veelal CC-hout: 3,2 miljoen ton CC-hout maal 4800 mg/kg chroom is 15,36 miljoen vervuilingseenheden.
Totaal 55,4 miljoen vervuilingseenheden tot 1999

Dit is in totaal 55,4 miljoen vervuilingseenheden maal 44,04 euro per eenheid is 2440 miljoen euro (is meer dan 2,4 miljard euro).
Hiermee is het grootste oplichtingsschandaal van de Staat der Nederlanden uit de geschiedenis bewezen.

BEWIJS: Het tarief bedraagt per vervuilingseenheid 44,04 euro (klik op afbeelding)


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.