HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 14 AUGUSTUS 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Afspraak met waterschap om niet op te treden tegen vervuiling van houtimpregneerder
18 augustus 1992 was er een bespreking i.v.m. houtimpregneerder van Aarle en buurman Ad van Rooij. Buren hebben wel vaker onenigheid, maar in dit geval ( zie editie 1 augustus 2007 ) werd werkelijk alles uit de kast gehaald om tot afstemming te komen: De burgemeester, officier van justitie, parketsecretaris, juridisch medewerker, twee wachtmeesters van de rijkspolitie, een wethouder, hoofd van de milieuinspectie Noord-Brabant, hoofd afdeling Bouwen- en Milieu, hoofd algemene zaken Waterschap De Dommel en een notulist die notabene van Aarle heet. Behalve de buren die ruzie hebben.


De bespreking vond plaats in de rechtbank van Den Bosch. Burgemeester Schriek en 3 collega's van gemeente Sint Oedenrode waren al in mei 1992 geheel op de hoogte van de ernst van milieuproblemen rondom impregneerbedrijven. (Emissies naar lucht, water, bodem inclusief grondwater) Zie het bewijs hiervoor in editie 1 augustus 2007.

Ondanks dat, werd besloten dat het waterschap niet in zou gaan op het verzoek, op te treden tegen eventuele vervuiling van het oppervlaktewater door de vrijkomende stoom als gevolg van het impregneerproces.


BEWIJS: Verslag van bespreking, gehouden op 18 augustus 1992, op het parket te Den Bosch. (klik op afbeeldingen)


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.