HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 19 SEPTEMBER 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbiedenGif klokkenluider Ad van Rooij heeft antwoord ontvangen op zijn WOB-verzoek inzake de conclusie van het VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) dat ge´mpregneerde speeltoestellen binnen de EBS Online niet in strijd zijn met de algemene veiligheidseisen van de Warenwet. Het blijkt nu dat het CTB, in 1998, zelf al adviseerde ge´mpregneerd hout op basis van koper en chroomtrioxide te verbieden. En dat zijn de stoffen waar kinderen van (o.a.) basisschool EBS Online te Eindhoven tot op de dag van vandaag dagelijks mee in aanraking komen.Zie hier de brief.


En zie hierboven het advies in de bijlage.

Tevens stelt men op blz. 30, dat het CTB (1998) voornemens was het gebruiksgebied van middelen op basis van CC zodanig te beperken dat deze middelen niet meer gebruikt mogen worden voor het verduurzamen van hout dat bestemd is om te worden gebruikt in direct of indirect contact met de grond:Alle namen van de opstellers van deze beoordeling (12 mei 1998) in de bijlage zijn zwart gemaakt(!) We mogen niet weten wie deze mensen zijn omdat deze mensen dan aangesproken kunnen worden op de andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen die in en op het hout zitten. Het CTB wil namelijk niet zeggen wat voor stoffen dat zijn. Zie ook editie 17 sept 2007

Het CTB bepaalt of impregneermiddelen gebruikt mogen worden aan de hand van de bestrijdingsmiddelenwet uit 1962. Die wet zegt niets over de gebruiks- en afvalfase van ge´mpregneerd hout. Zie hier het bewijs. Op basis van die wet kunnen de meest kwalijke (afval)stoffen verwerkt worden als bestrijdingsmiddel in hout.
Daarnaast kan ieder impregneerbedrijf elk soort gevaarlijk afval nog bijmengen bij dit bestrijdingsmiddel omdat die een milieuvergunning hebben die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van het hout.
Zie dat bewijs hier

BEWIJS: Het CTB adviseert ge´mpregneerd hout te verbieden.

INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.