HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 20 SEPTEMBER 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Via ge´mpregneerd hout komt de carcinogene stof Chroom VI in bodem en waterIn 1998 was dit al bekend: De werkzame stoffen koper en chroom(VI) die vaak in ge´mpregneerd hout zitten komen in meer dan geringe mate in de bodem terecht. Hierdoor is er sprake van onaanvaardbare accumulatie (opeenhoping) van giftige stoffen. De toepassingen (ge´mpregneerde tuinschuttingen, speeltoestellen, tafels, bankjes enz) waarbij direct of indirect contact met de bodem mogelijk is dienen te worden beŰindigd.Persistentie = Worden niet afgebroken
Rmnl = Regeling milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen
Accumulatie = Opeenhoping


Deze editie is een logisch vervolg op die van gisteren. Bovenstaande staat op pagina 28 van de bijlage (die met de doorgestreepte namen) die directeur dr. J.S.M. Boleij van het het CTB meestuurde.


Nu dit bewijs is geleverd is het niet vreemd dat houtverwerker Van Swaay de vermelding "Chroomtrioxide" van zijn website verwijderde. Zie editie 26 juni 2007. Chroom VI is namelijk een stof die absoluut niet in het milieu mag komen omdat deze gifstof genotoxisch carcinogeen is, hetgeen inhoudt dat blootstelling aan deze stof (hoe gering ook) op termijn kanker kan veroorzaken.

Zie ook de film Erin Brockovich. Een waargebeurd verhaal waarin mensen ziek werden nadat zij in aanraking kwamen met het gif ChroomVI (Chroomtrioxide). Zie fragmentHenk Niggebrugge, vrijwilliger bij Het Echte Nieuws, had op 27 juli j.l. nog telefonisch contact met de Heer Lars Hoogenboom van het CTB. Volgens Lars Hoogeboom was er met met ge´mpregneerd hout niets mis.
Bovendien stelde Hoogenboom dat als het RIVM er iets over zou schrijven het wat anders zou zijn...


BEWIJS: Onaanvaardbare accumulatie (opeenhoping) van giftige stoffen uit ge´mpregneerd hout.


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.