HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 22 SEPTEMBER 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Overheid, CTB en bedrijven zwijgen al 15 jaar over gevaar ge´mpregneerd houtNu blijkt dat destijds in 1992 velen het al wisten. En dan niet zomaar wat mensen. Nee: De overheid, Directie Drinkwater, Directie afvalstoffen, Het bureau Bestrijdingsmiddelen (CTB). En allemaal houden ze al ruim 15 jaar hun mond.
Op 26 augustus 1992 hielden diverse bedrijven namelijk samen met onze overheid en het CTB een hoorzitting over de genotoxisch carcinogene (kankerverwekkende) stof Arseen in ge´mpregneerd hout. Gif-klokkenluider Ad van Rooij heeft alle reden om boos te zijn. HEEL erg boos. Want weet u het nog?

De brieven van van Rooij namen Minister Alders teveel tijd in beslag
Minister Alders schrijft vervolgens aan gemeenten over milieugevaar
De afspraak met waterschap om niet op te treden tegen vervuiling
En nu komt dit boven water, kijk eens wat men al wist:


Klik op de afbeelding voor pagina 3 van het verslag
Zie hier het gehele verslag


Al vanaf 1986 is het verboden om Arseen in water, bodem en lucht te brengen en om Chroom VI in de lucht te brengen vanwege bovengenoemde gevaarlijke eigenschappen. Hetgeen door de tweede kamer is beslist. Arseen is tot 2003 nog gebruikt voor ge´mpregneerd hout. Tot aan de dag van vandaag kan dat overigens nog steeds want het mag als niet werkzame stof gebruikt worden en hoeft dan niet vermeld te worden.

De stof Chroomtrioxide (Chroom VI) wordt ook nog volop gebruikt in ge´mpregneerd hout. Voor deze stof geldt hetzelfde als voor Arseen: Ze zijn genotoxisch carcinogeen (kankerverwekkend), breken niet af in het milieu, het zijn zwarte lijst stoffen, er is onaanvaardbare schade voor milieu enz. enz.

Het CTB adviseerde in 1998 het gebruik van ge´mpregneerd hout te verbieden o.a. wegens uitlogen van het carcinogene ChroomVI in bodem en water


Deze mensen zwijgen al ruim 15 jaar en hebben samen met de houtverduurzamers de staat opgelicht voor minimaal
2,4 miljard euro


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.