HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 11 OKTOBER 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend ArseenHet Eindhovens Dagblad schreef meerdere keren over het grote gevaar van vergiftiging door kankerverwekkend Arseen in Bangladesh.
Maar het Eindhovens Dagblad schreef ook over het Nederlandse houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V., dat dit bedrijf zijn hout impregneert zonder het milieu te belasten. Dit klopt niet want directeur Carl Tissen van betreffend houtimpregneerbedrijf heeft in 1994 zelf kenbaar gemaakt dat hij grote hoeveelheden Arseen en Chroomtrioxide in het milieu bracht.1.
In 1989 schrijft het Eindhovens Dagblad over houtimpregneerder Tissen die samen met de heer Mouwen een veilige impregneermethode heeft gevonden die het milieu niet zou belasten met o.a. Arseen en Chroom VI.
De werkelijkheid is zoals hieronder beschreven in punt 2. Het Eindhovens Dagblad heeft nooit rectificatie geplaatst.2. In 1996 schrijft directeur Carl Tissen van houtimpregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zelf dat zijn bedrijf jaarlijks ca. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. De gehele Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze brief van Carl Tissen nooit inhoudelijk beantwoord.3. In 2000 schrijft het Eindhovens Dagblad dat 80 miljoen mensen in Bangladesh via het grondwater bedreigd worden met kanker als gevolg van Arseen in grondwater.4. Ook in het jaar 2000 meldt het Eindhovens Dagblad dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alarm heeft geslagen over een dreigende ramp in Bangladesh. De helft van de bevolking dreigt besmet te raken door het drinken van met arseen verontreinigd grondwater.

Het Eindhovens Dagblad schrijft wel over het gevaar van arseen vergiftiging in Bangladesh. Maar arseen vergiftiging in Nederland kan blijkbaar geen kwaad


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.