HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 13 OKTOBER 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Houtimpregneerder meldde aan VROM dat hij zwarte lijst stoffen dumpte in milieu en VROM deed nietsHoutimpregneerder Tissen uit Luyksgestel dacht dat hij milieuvriendelijk impregneerde. Totdat Tissen op de TV een uitzending zag van milieu- en veiligheidskundige Ad van Rooij. Hij belde Van Rooij op en maakte van Rooij voor alles uit wat maar slecht was. ( Zie video, tijdstip 20.04 )Een paar dagen later kwam hij in contact met Van Rooij. Hierop ging Tissen zelf op onderzoek uit en kwam in contact met een professor in scheikunde die bevestigde wat Van Rooij zei. Tissen kwam er achter dat hij niet impregneerde met milieuvriendelijke stoffen maar met kankerverwekkende stoffen zoals Arseen en Chroom VI. Deze stoffen logen uit het hout, komen in lucht, water, bodem en mensen en spelende kinderen komen ermee in aanraking. Tissen meldde dit per brief bij De vaste Kamercommissie Milieubeheer:


Hierboven duidelijke stukken (aanklikbaar) uit de brief van Tissen aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer. Tissen laat duidelijk weten dat hij jaarlijks c.a. 16.000 kg. arseenzuur en 19.000 kg. chroomtrioxide (Chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. Zie hieronder de reactie van VROM:


VROM heeft over deze dumping van kankerverwekkende stoffen vergadert en men heeft besloten dit voor kennisgeving aan te nemen...


Houtimpregneerder Tissen is uiteindelijk gestopt met impregneren van hout.

Videofragment van houtimpregneerder Tissen. Zie tijdstip 20.04
(Bron: SDNL )BEWIJS: Houtimpregneerder laat aan VROM weten dat hij het milieu vervuilt met duizenden kilo's zwarte lijst stoffenDeel 2 van de brief hierbovenBEWIJS: VROM neemt het dumpen van kankerverwekkende stoffen voor kennisgeving aan en doet verder niets.


INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.