HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 21 OKTOBER 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Houtimpregneerder zei lidmaatschap SKH op omdat SKH gif-hout KOMO-goedkeurtTissen ´mpregneerde hout. December 1993 zegde Tissen zijn lidmaatschap op bij Stichting Keuringsbureau Hout (SKH.org). SKH geeft KOMO-kwaliteitsverklaringen uit aan producenten. Het keurmerk KOMO voor ge´mpregneerd hout laat toe dat zeer giftige stoffen in aanraking komen met mens en milieu. Houtimpregneerder Tissen wilde niet verantwoordelijk zijn dat mensen met deze stoffen in aanraking komen. Tissen stuurde een brief aan Stichting Keuringsbureau Hout met een kopie naar vele anderen.
Het KOMO certificaat van houtimpregneerbedrijf Tissen. De certificatie-instelling SKH vindt het goed dat uitloognormen voor ge´mpregneerd hout alleen gelden voor de opslagfase. Dus niet tijdens gebruik (gebruiksfase) en na het gebruik (afvalfase). Zie ook het bewijs in editie 22 juli 2007
Hieronder belangrijke passages (aanklikbaar) uit de brief van Tissen:
Tissen verwijst naar de brief vermeld in editie 2 augustus 2007


Alle gevaarlijke stoffen uit ge´mpregneerd hout komen weer in het milieu. Dit o.a. doordat er niets geregeld is wat betreft de gebruiks- en afvalfase van ge´mpregneerd hout. Voor bewijzen zie edities 3 en 7 juli 2007:
Wet milieubeheer zegt niets over gebruiks- en afvalfase van...
Bestrijdingsmiddelenwet zegt niets over gebruiks- en afvalfase van...
Zonder woorden...Tissen nam zijn verantwoordelijkheidDe waarschuwing-sticker van Tissen
die veel meer zei dan het KOMO-SKH vignet.

Tissen stuurde de brief aan de SKH ook naar voormalig Minister Alders van VROM. In deze brief verwijst houtimpregneerder Tissen naar woorden die Alders zelf in oktober 1990 geschreven had. Namelijk dat ge´mpregneerd hout in de afvalfase beschouwd moet worden als chemisch (gevaarlijk) afval. Zie editie 17 oktober 2007


Ook stuurde houtimpregneerder Tissen de brief (zie hier) naar:
De Minister van WVC. H. d' Ancona
Landelijk Milieu Overleg
Stichting Natuur en Milieu
Kleine aarde t.a.v. Jan Juffermans
Socialistische partij t.a.v. Remi Poppe
Nederlandse Kankerbestrijding
Green Peace
Vereniging Milieudefensie
Veiligheidskundige Ad van Rooij
Overigen


Zie hier een ontvangstbevestiging van Brinkman (CDA)

Zie ook over KOMO:
BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's
BEWIJS: Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase

Zie ook over houtimpregneerder Tissen:
BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over Arseen
BEWIJS: Tissen meldde zwarte lijst stoffen in milieu en VROM deed niets

Houtimpregneerder Tissen besloot zijn producten te voorzien van deze waarschuwing sticker omdat deze veel meer zei dan het KOMO-SKH vignet.Het KOMO-keur afgegeven door SKH heeft alleen betrekking op de opslagfase tussen de produktie en het gebruik van het hout. Dus niet tijdens het gebruik van dit ge´mpregneerde hout...Deel 1 van de brief aan de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)Deel 2 van de brief aan de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)Deel 3 van de brief aan de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)Brief aan Minister Alders van VROM. Tissen herhaalt de woorden van Alders dat verduurzaamd hout chemisch (gevaarlijk) afval is. Zie dat bewijs in editie 17 oktober 2007INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.