HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 2 NOVEMBER 2007


Geimpregneerd hout info


Het Echte Nieuws op bezoek bij houtimpregneerder Van Swaay en ontvangt tegenbewijsDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

24 Oktober j.l. waren we op bezoek bij houtimpregneerder Van Swaay te Schijndel. Gif-klokkenluider Ad van Rooij zegt alle bewijzen te hebben dat ge´mpregneerd hout helemaal fout is. Maar is dat ook zo? En kan houtimpregneerder Van Swaay het tegendeel bewijzen? Samen met Ad van Rooij gingen we naar het bedrijf dat hout impregneert met Chroom-VI en koper.


In het kantoor van Van Swaay werden we te woord gestaan door directeur J. van Swaay en bedrijfsleider P. van den Tillaart. We stelden de volgende vragen waarbij we dhr. Van Rooij verzocht hebben zich niet in het gesprek te mengen:VRAAG 1: IS UW HOUT GEVAARLIJK AFVAL IN DE AFVALFASE?
Dhr. van den Tillaart zei dat zij niet gaan over 't afvalstadium, maar na doorvragen zei dhr. Van Swaay: "Ons ge´mpregneerd hout is geen gevaarlijk afval in de afvalfase want Chroom-VI wordt Chroom-III en er zit weinig koper in".

Op de website van Van Swaay staat dat er geen onaanvaardbare schadelijke nevenwerkingen voor het milieu zijn. Zie printscreen gemaakt op 2 november 2007.
Maar volgens het CTB (overheidsinstantie) is het juist WEL onaanvaardbaar want koper en chroom uit ge´mpregneerd hout komen in meer dan geringe mate terecht in de bodem. (Zie dat bewijs in editie 20 september 2007)
En het CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbieden. (Zie dat bewijs in editie 19 september 2007)

Zie ook de aanvulling onder vraag 10 waar uit een nagestuurde aanvulling van Van Swaay blijkt dat ge´mpregneerd hout toch gevaarlijk afval blijkt te zijn.


VRAAG 2: HOEVEEL KG. IMPREGNEERMIDDEL GAAT ER MAXIMAAL IN EEN KUUP HOUT?
Dhr. van Swaay zei dat dat afhankelijk is van de toepassing.

VRAAG 3: HOEVEEL GRAM WEEGT 1 LITER IMPREGNEERMIDDEL?
Dhr. van Swaay heeft dit nooit gewogen. Dhr van Swaay belde ons 29 oktober op en vertelde dat dhr. van den Tillaart het e.e.a. bij de leverancier heeft nagevraagd. Dhr. van Swaay zei dat 1 liter ongeveer 1600 gram weegt, waarvan 600 tot 700 water. Volgens dhr. Van Swaay zitten er naast Chroom-VI en koper geen andere zeer, giftige, giftige stoffen in, maar alleen water. (Zie ook editie "Schoolplein in Eindhoven vol gif", 28 januari 2007) Dhr. van Swaay zei dat zijn bedrijf niet zelf het verduurzamingsmiddel maakt. Zij kopen dit op de internationale markt (Duitsland).


VRAAG 4: OP UW WEBSITE STAAT DAT U UW IMPREGNEERMIDDEL ZELF ONTWIKKELT, HOE ZIT DAN DAN?
Zie printscreen uit januari 2007
Het staat er nu nog steeds
(alleen de vermelding "chroomtrioxide" is verwijderd)


Dhr. van Swaay antwoordde dat dit meer is voor de indruk naar buiten toe. Van Swaay zei alleen maar toelatingshouder van het impregneermiddel Celfix te zijn.


VRAAG 5: HEEFT U EEN KOPIE VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS) MATERIAL SAFETY DATASHEET?
Antwoord: "Nee"

VRAAG 6: STAAT ER IN UW RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE DAT HET GEBRUIK VAN UW GEIMPREGNEERD HOUT GESCHIKT IS OM TE GEBRUIKEN VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN?
Antwoord: "Nee"

VRAAG 7: WAAROM HEEFT U DE VERMELDING "CHROOMTRIOXIDE" VERWIJDERD VAN UW WEBSITE?
Zie printscreen uit januari 2007
Zie hier hoe het nu is
Antwoord: "Daar is ons niets van bekend" Volgens beide heren heeft er nooit een vermelding "Chroomtrioxide" op de website www.vanswaay.nl gestaan.
Zie editie 26 juni 2007: "Van Swaay verwijdert vermelding "Chroomtrioxide" van website"


VRAAG 8: WAT IS DAT GROENE POEDER EN WITTE SPIKKELS?
Op uw (speel)hout is in de winkels vaak van dat groenige poeder te zien. Ook witte spikkeltjes. Die kun je er vaak gewoon afkrabben. Wat is dat? Hoort dat niet in het hout te zitten inplaatst van erop?
J. van Swaay en bedrijfsleider P. van den Tillaart antwoordden beiden dat ze dit nog nooit hadden gezien en vonden het niet nodig dat wij het paaltje even lieten zien wat we die dag ervoor hadden gekocht.

 
Links een door van Swaay ge´mpregneerd speelhuisje, o.a. te koop bij de boerenbond. Rechts een opname van dichtbij bij het scharnier van het raampje aan de zijkant. (Aanklikbaar) Het groene / witte poeder is er gedeeltelijk gemakkelijk af te krabben. Ondanks dat staat op de website van Van Swaay: "Er is geen gevaar van afgifte van het ingebrachte verduurzamingsmiddel, ook niet bij likken aan het hout."
(Zie hier printscreen gemaakt op 2 november 2007)


VRAAG 9: WEET U VAN DE BRIEVEN VAN HANS ALDERS, VERZWEGEN ZAKEN EN DE BEWIJZEN VAN AD VAN ROOIJ?
Zie bijvoorbeeld:
BEWIJS: Minister Alders Ŕn gemeenten wisten van milieugevaar...
BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's
BEWIJS: Houtimpregneerders hebben staat opgelicht voor meer...
BEWIJS RIVM: Risico carcinogene effecten...
BEWIJS: Ook in 1996 waarschuwden milieu- (en consumenten-)...
BEWIJS: Overheid, CTB en bedrijven zwijgen al 15 jaar...
Zie hier meer bewijzen

Het antwoord hierop was: "Nee"


VRAAG 10: AD VAN ROOIJ KOMT MET VELE BEWIJZEN MAAR ZIJN TEGENSTANDERS KOMEN NIET MET BEWIJZEN DIE ZIJN ONGELIJK BEWIJZEN. HEEFT U VOOR ONS BEWIJZEN?
Dhr. Van den Tillaart had eens een artikel gelezen van de Stichting Natuur en Milieu: "Spelen op toestellen van ge´mpregneerd hout niet gevaarlijk"
Hieronder meer daarover.

Na de vragen voegde dhr. van Swaay toe bereid te zijn over te stappen op een andere (betere) impregneermethode als die eenzelfde levensloopduur van het hout garandeert.
Het was een fijn gesprek met heren J. van Swaay en bedrijfsleider P. van den Tillaart, waarbij Ad van Rooij moeite had zich er inhoudelijk niet in te mengen. Telefonisch deelde dhr. Van Swaay aan redactrice Nel de Best nog mede open te staan voor andere en nieuwe ideeŰn.

N.a.v ons bezoek (en vraag 10) heeft bedrijfsleider P. van den Tillaart ons een artikel opgestuurd (zie aanklikbare plaatjes rechts). Geschreven in mei 2001 door Marc Koene van de Stichting Natuur en Milieu. De kop van het artikel luidt:
"Spelen op toestellen van ge´mpregneerd hout niet gevaarlijk" Volgens het artikel is het zo dat ge´mpregneerd hout NIET gevaarlijk is voor kinderen omdat Chroom-6 omgezet wordt in Chroom-3. Onderaan de brief wordt de lezer geadviseerd zich niet gek te laten maken door het Ecologisch Kennis Centrum (Ad van Rooij).

TEGENBEWIJS?
Het is voor het eerst dat Het Echte Nieuws een soort tegenbewijs heeft ontvangen. Maar er staan nogal wat tegenstrijdigheden in het artikel.

Voor kinderen lijken ge´mpregneerde speeltoestellen geen gevaar op te leveren, wel voor volwassenen die het laden en lossen.
In het artikel zegt de schrijver het maar met 1 ding eens te zijn met klokkenluider Ad van Rooij maar alles wat geel gemarkeerd is is precies datgene wat Ad van Rooij aan de kaak stelt.
Volgens het artikel, opgestuurd door Van Swaay, levert ge´mpregneerd hout toch problemen op in de afvalfase. Zie de vijf afbeeldingen hieronder.
1. Koper niet schadelijk voor mensen, wel zeer schadelijk voor het leven in bodem en oppervlaktewater


2. In het afvalstadium zorgt afgedankt ge´mpregneerd hout voor problemen.


3. Afgedankte houten speeltoestellen moeten gescheiden van ander grofvuil.


4. Het moet apart gehouden worden bij de afvoer van afval.


5. Verwachting van hoge tarieven voor verwerking van ge´mpregneerd hout.Het lijkt wel of Ad van Rooij het artikel van Stichting Natuur en Milieu voor meer dan de helft geschreven heeft; Alles wat geel gemarkeerd is zou Van Rooij geschreven kunnen hebben. Ondanks dat, is de schrijver van het artikel, Marc Koene, het grondig oneens met dhr. Van Rooij.WIENS BROOD MEN EET WIENS WOORD MEN SPREEKT?
Het meest bizarre is toch wel dat de Stichting Natuur en Milieu in 1996 schreef: "Giftige stoffen uit houten speeltoestellen" en waarschuwde: "Spelende kinderen krijgen de giftige stoffen aan hun handen en kunnen die ook in hun mond krijgen, bijvoorbeeld als ze aan hun vingers likken."
Zie dat bewijs in editie 12 sugustus 2007.

Vijf jaar later zijn diezelfde ge´mpregneerde houten speeltoestellen blijkbaar spontaan veilig geworden en schrijft de Stichting Natuur en Milieu: "Spelen op toestellen van ge´mpregneerd hout niet gevaarlijk". Wie betaalt eigenlijk de Stichting Natuur en Milieu?


Helemaal onafhankelijk lijkt de Stichting Natuur en Milieu niet te zijn gezien de subsidies van de overheid. De overheid weet al ruim 15 jaar over gevaar van ge´mpregneerd hout (Zie bewijs in editie 22 september) en heeft zelfs onderzoek laten doen door het RIVM waarbij is gebleken dat kinderen die spelen op ge´mpregneerde houten speeltoestellen een verhoogt risico lopen op carcinogene effecten. (Zie bewijs in editie 27 juli 2007)We gaan binnenkort de Stichting Natuur en Milieu benaderen:

In 1996 schreef u: "Chroom en Arseen komen in kankerverwekkende vormen voor in gewolmaniseerd hout" en "Spelende kinderen krijgen de giftige stoffen aan hun handen en kunnen die ook in hun mond krijgen, bijvoorbeeld als ze aan hun vingers likken."
Maar in 2001 schreef u: "Enkele weken na het impregneerproces zitten de impregneermiddelen echter vast in het hout en is chroom-6 omgezet in chroom-3. Daardoor lopen kinderen geen gevaar".

Vragen:

1. Hoe zit het nou precies? Lopen kinderen wel of geen gevaar?
2. Kunt u uitleggen hoe Chroom-VI wordt omgezet in Chroom-III?
3. Waarom is Chroom-III uit Chroom VI niet gevaarlijk?
4. Hoe zit het met het Arseen, is dat ook omgezet in iets anders?
5. U schrijft in 2001 wel dat er risico's zijn voor mensen die ge´mpregneerd hout zagen, schuren, laden en lossen. Kinderen kunnen tijdens spelen met ge´mpregneerd hout spinters oplopen. Is dat geen risico dan?

De vragen aan de Stichting Natuur en Milieu gaan we ook sturen naar veiligheidskundige Ad van Rooij om de antwoorden te kunnen vergelijken.

Wordt vervolgdHoutimpregneerder Van Swaay komt met een soort tegenbewijs.Stichting Natuur en Milieu zei in 2001: "Spelen op toestellen van ge´mpregneerd hout niet gevaarlijk"Deel 2Maar diezelfde Stichting Natuur en Milieu schreef in 1996 het persbericht: "Giftige stoffen uit houten speeltoestellen" en waarschuwde: "Spelende kinderen krijgen de giftige stoffen aan hun handen en kunnen die ook in hun mond krijgen, bijvoorbeeld als ze aan hun vingers likken."
Zie editie 2007-08-12. Snapt u het nu nog?

Directeur J. van Swaay en bedrijfsleider P. van den Tillaart hebben beiden het vaak afkrabbare groenige poeder en spikkels op het hout van Van Swaay nog nooit gezien. (vraag 8)Het kantoor van Van Swaay