HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 24 NOVEMBER 2007


Geimpregneerd hout info


Politie wil geen contact meer met Ad van Rooij: "We weten het nu wel, dat is de reden"Door Nel de Best en Henk Niggebrugge

Milieupolitieman Hurkmans vluchtte (zie editie 17 augustus 2007 )
uit het huis van gifklokkenluider van Ad van Rooij nadat het Hurkmans duidelijk werd dat journalisten ook aanwezig waren. Volgens politieonderzoeker Neijts moest vluchtende milieupolitieman Hurkmans die dag van zijn baas (dhr. Föllings) het volgende zeggen: "Meneer van Rooij, wij willen met u verder geen contact meer over deze zaak. U wordt fel, kwaad, emotioneel en komt er steeds weer op terug, blijft alles herhalen. We weten het wel, dat is de reden." Zie dat hieronder op video:Video deel 1 - Politieonderzoeker Neijts: "Als ik geen vertrouwen zou hebben in de overheid zou ik er niet voor willen werken. Ik geloof niet in collusie binnen de overheid".Video deel 2 - Vind politieonderzoeker Neijts dat hij iets zou moeten met alle verhalen inclusief bewijzen van Ad van Rooij?Video deel 3 - Politieonderzoeker Neijts legt uit wat vluchtende milieupolitieman Hurkmans zou moeten zeggen in opdracht van zijn baas Föllings: "Wij willen geen contact meer met u, we weten het nu wel, dat is de reden".POLITIE KIJKT ALLEEN NAAR HOUDING VAN VAN ROOIJ
Na twintig jaar strijden is het niet ondenkbaar dat iemand eens boos of emotioneel wordt. Zeker niet als er nooit inhoudelijk gereageerd wordt op de duidelijke bewijzen. Kopieën en originelen van de bewijzen zijn in te zien voor de politie. Zonder verdere tussenkomst van Van Rooij kan de politie duidelijk constateren wat er allemaal fout zit. Maar toch zegt de politie dus dit: "Met meneer van Rooij is geen fatsoenlijk gesprek te voeren." En de politie geeft dit nu als reden op om niets te doen.

Politieonderzoeker Neijts zei dat als hij geen vertrouwen zou hebben in de overheid, hij er dan niet voor zou willen werken.
Dhr. Neijts geeft verder aan niet te geloven in collusie binnen de overheid. En vertelt niet waarom de politie niets doet met de bewijzen van Ad van Rooij.


IK KAN ER NIKS MEE
Van Rooij had een klacht ingediend omdat milieupolitieman Hurkmans zomaar wegvluchtte uit zijn huis. De inspecteuren die daar onderzoek naar verrichten bleken al eerder bij zaken van Van Rooij betrokken te zijn. En daardoor konden zij niet onpartijdig zijn. Dit werd onderzocht door politieonderzoeker Neijts.
Nu heeft politieonderzoeker Neijts inmiddels de drie politiemensen gehoord. De drie betrokken politiemensen komen volgens Van Rooij echter met alleen hun meningen terwijl dhr. van Rooij met feitelijk bewijsstukken onderbouwd heeft duidelijk gemaakt dat de betrokken politiemensen wel betrokken waren.

Dhr. Neijts heeft de reactie van Van Rooij opgeschreven en verwerkt dat in zijn rapport wat naar de korpsleiding gaat. Over het verhaal en de bewijzen van Ad van Rooij zei dhr. Neijts: "Ik kan er niets mee". Maar dhr. Neijts zei wel dat hij in zijn rapport aan de korpchef zou kunnen aangeven wat eigenlijk het achterliggend punt is. Of dhr. Neijts dit ook daadwerkelijk gaat (wil) doen zal nog moeten blijken.Zie ook:
Milieupolitieman vlucht uit huis gif-klokkenluider Ad van Rooij
Betrokken inspecteuren onderzoeken klacht tegen vluchtende politieman
Politieonderzoeker Neijts bedolven onder bewijzen van Ad van Rooij

Van Rooij in gesprek met politie onderzoeker Neijts


Ad van Rooij strijd al twintig jaar tegen verspreiding van giftige (afval)stoffen en tegen de overheid die dit toestaat. Daar zegt hij alle bewijzen van te hebben. Zie hier een kleine selectie van die bewijzen. Deze bewijzen laat Van Rooij ook al twintig jaar zien aan politiemensen. Waarom doet de politie daar dan niets mee?