HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 15 DECEMBER 2007


Geimpregneerd hout info


Petitie aan Tweede Kamer tegen ge´mpregneerde speeltoestellenDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

DEN HAAG - Afgelopen dinsdag 11 december 2007 hebben diverse mensen een petitie betreffende de gevaren van ge´mpregneerd hout aangeboden aan Pauline Smeets , voorzitter van de Vaste Kamer Commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport. Pauline Smeets heeft de petitie namens alle partijen in ontvangst genomen.
Als men niet reageert op deze petitie is het volgens mw. Smeets mogelijk in de toekomst iedere fractie individueel aan te spreken. Dit om te vragen wat hun beslissingen zijn omtrent ge´mpregneerde houten kinderspeeltoestellen n.a.v. deze petitie. Hieronder gedeeltes van letterlijke tekst uit onderstaande 3 video's:VIDEO DEEL 1: Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland aan het woord:

"Wij drieŰn zijn de ondertekenaars van deze petitie (Rob Brockhus, Bas Heijmen en Nel de Best) Wij willen aandacht vragen van de kamerleden en het hele parlement over de gevaarlijke effecten van dit soort hout. Kort geleden hebben wij dit tuinsetje aangeboden aan de school van Amalia, (Zie editie 15 november 2007) daar wilden ze het (gelukkig) niet hebben. Daarom hebben wij betreffend tuinsetje aangeboden aan de kindercrŔche die bestemd is voor de leden van de Tweede Kamer zodat hun kinderen daarop kunnen spelen, op hout wat honderdduizenden andere kinderen in het land ook doen. Dit hout is ge´mpregneerd hout. In dat hout zit arseenzuur en/of chroomtrioxide (chroom VI). Daar krijg je kanker van. Wij geven dus dit tuinsetje cadeau aan de crŔche voor de kamerleden zodat gelijkheid in dit land een vorm krijgt. En anders moeten jullie zorgen dat dit compleet verboden wordt zoals dat in 1991 al met 148 stemmen voor was verboden. De petitie wordt nu voorgelezen door Bas Heijmen."VIDEO DEEL 2: Bas Heijmen lees de petitie voor - Ad van Rooij vertelt over de risicoinventarisatie en evaluatie (Ri&e) die vanuit de Arbowet verplicht is.


DE PETITIE:


"Met deze petitie vragen wij u om ge´mpregneerd hout in o.a. kinderspeeltoestellen te verbieden om de gezondheid van kinderen te beschermen tegen het krijgen van o.a. kanker. Dat al doodsoorzaak nr. 1 is. Dit hout is 1000 keer zo gevaarlijk als de Chinese speeltjes die uit de winkels weg moesten. Als tastbaar symbool van de in 1991 door 148 Kamerleden aanvaarde maar genegeerde motie om wolmanzouten te verbieden voor het impregneren van hout, bieden wij u in natura een onlangs en rechtstreeks uit de winkel (zie editie 13 november 2007) aangekocht mini tuinmeublement voor kinderen aan. Dit om de tuinset van ge´mpregneerd hout gratis beschikbaar te stellen voor de kindercrŔche van de Tweede Kamerleden.

Wij bieden deze petitie aan omdat steeds meer mensen weigeren hun kinderen op de basisschool onderwijs te laten volgen wegens gevaar van vergiftiging. De familie H. is er slachtoffer van geworden. (zie editie 28 januari 2007)
Want op school moeten hun kinderen spelen in een zandbak omgeven door ge´mpregneerd hout, waardoor hun kinderen gevaar lopen deze gifstoffen via mond- en huidcontact in het lichaam te krijgen. Dat zijn de zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen als arseen en/of chroom VI tot boven de Maximale Toelaatbare Risiconiveau (MTR-waarde). (zie bewijs in editie 27 juli 2007)

De kinderen van school houden mag niet omdat zij dan de leerplichtwet overtreden, en de familie H. is juridisch dubbel slachtoffer, omdat zij hun kinderen willen beschermen tegen het krijgen van kanker via contactvergiftiging en daarom strafrechterlijk worden vervolgd.
Dit grote gevaar voor de volksgezondheid is ook bij alle landelijke milieu- en consumentenorganisaties al 11 jaar bekend, maar men blijft er wonderwel over zwijgen.

( Zie bewijzen:
Milieuorganisaties waarschuwden al in 1995 voor ge´mpregneerd hout
Ook in 1996 waarschuwden milieu- (en consumenten-) organisaties )


Daarom geven wij dit signaal af aan u in de politiek in de hoop en de verwachting dat het nu opgepakt wordt. Kamerleden die hun bezorgdheid voor hun eigen en andere kinderen willen uitdragen naar de samenleving vragen wij om beleid. Wij verzoeken u om deze petitie niet alleen aan te nemen, maar ook de consequenties er uit te trekken t.a.v. het gebruik van dit soort hout en speelgoed bij scholen en speeltuinen, zoals dit ook kan bij de Bloemcampschool van prinses Amalia in Wassenaar. Wij verzoeken u de op 12 november 1991 aangenomen motie in wetgeving te laten uitmonden, zodat gezondheidsrisicoĺs voor iedereen worden weggenomen. Het tuinsetje is echter maar de helft van wat u willen aanbieden, wij hebben ook een hogere veiligheidskundige gevraagd de andere helft toe te lichten.

Ad van Rooij: "De andere helft is de risico inventarisatie en evaluatie (Ri&e) die vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht is als dit soort kinderspeeltoestellen worden gebruikt in een kindercrŔche. De Ri&e is een door een Arbodeskundige (hogere veiligheidskundige) onderbouwd rapport waarin de risicoĺs worden aangegeven als kinderen op deze ge´mpregneerde kinderspeeltoestellen gaan spelen. Ik ben zo'n deskundige en mag een dergelijk deskundigenrapport uitbrengen. De overhandigde Ri&e is specifiek op dit soort hout gericht, met dit impregneermiddel erin. U kunt in de overhandigde Ri&e lezen dat als onder deze condities deze ge´mpregneerde speeltoestellen worden gebruikt de daarop spelende kinderen inderdaad worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen (chroom VI) tot zelfs boven de MTR-waarde (alarmgrens voor volwassenen). De vervolgstap is, en die moet de Tweede Kamer nu nemen, een Plan van Aanpak overeenkomstig de Ri&e waarmee blootstelling aan kankerverwekkende stoffen wordt voorkomen, hetgeen voor instemming moet worden voorgelegd aan de ondernemingsraad of ouderraad."VIDEO DEEL 3: Rob Brockhus, Pauline Smeets (VWS) en Ad van Rooij

Rob Brockhus: "Dit soort rampen komt omdat de Tweede Kamer niet alert genoeg is om signalen uit de samenleving op te pikken. Dit is al 20 jaar een strijd van o.a. het Ecologisch Kennis Centrum (Ad van Rooij) om de wet ge´mplementeerd te krijgen. Ook het Europese Hof in Luxemburg heeft allang besloten dat dit verboden is. Maar in elke winkel kun je het gewoon krijgen."

Pauline Smeets (VWS): "Ik ben voorzitter van de Vaste Kamer Commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport. ik sta hier namens alle partijen. Ik ben niet in de positie om namens de crŔche iets in ontvangst te nemen.
Wat wel belangrijk is dat de partijen die vertegenwoordigd zijn kennis nemen van uw zorgen hieromtrent. Ook dat u nog eens zegt van luister eens mensen er is een motie geweest in 1991 en hoe staat het hier nu mee? ...iedere partij, iedere fractie zal dat op zijn eigen wijze doen. ...het is Ŕcht iets wat we onder de commissieleden zullen verspreiden. Dus in die zin kunt u iedere fractie individueel weer aanspreken van nou hoe gaan jullie daar mee om. Het gaat om de gezondheidsaspecten dus die zijn bij ons in de goede groep."


Zie ook:
Alle bewijzen tot nu toe over (de gevaren van) ge´mpregneerd hout
Nationale Actiedag 11 December
Wat gaan deze mensen doen met een ge´mpregneerd kinderzitje?
Groep bezorgde ouders op stap met houten kinderspeelsetje
Op bezoek bij houtimpregneerder (Impregneerder van dit hout)
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif

Bovenstaande folder (aanklikbaar) van Platform Herstel Rechtsorde is via Fleur Agema van de PVV bezorgd bij alle 150 Tweede Kamerleden


Het aanbieden van de petitie vond plaats in de hal van de Tweede Kamer te Den haag


Het intussen bekende ge´mpregneerde kinderzitje


Pauline Smeets: "Ik ben niet in de positie om namens de crŔche iets in ontvangst te nemen. Wat wel belangrijk is dat de partijen die vertegenwoordigd zijn kennis nemen van uw zorgen hieromtrent. Ook dat u nog eens zegt van luister eens mensen er is een motie geweest in 1991 en hoe staat het hier nu mee?" (Zie video deel 3)


Hogere veiligheidskundige Ad van Rooij overhandigt aan Pauline Smeets de risico inventarisatie en evaluatie die vanuit de Arbowet verplicht is, als dit giftige hout gebruikt wordt in een kindercrŔche of school(plein) want daar is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing.


Ad van Rooij na afloop: "Er is maar ÚÚn Plan van Aanpak mogelijk en dat is dat al het ge´mpregneerde hout van scholen, kindercrŔches e.d. verwijderd moet worden. Alle 150 kamerleden zullen dat moeten beslissen, anders overtreden ze keihard de Arbeidsomstandighedenwet."
(Zie video deel 3 vanaf 01.56 )


In 1991 was er ook al een motie betreffende arseen in ge´mpregneerd hout. 148 kamerleden gaven toendertijd aan dit te willen verbieden.