HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 21 DECEMBER 2007


Geimpregneerd hout info






GGD Arts Jans adviseerde om ge´mpregneerd hout rond zandbak basisschool EBS te vervangen



Dhr. Jans deed onderzoek naar stoom bij impregneermiddel-leverancier
Dhr. Jans zou in 1992 buiten GGD om gif-klokkenluider Van Rooij bezoeken
Dhr. Jans: "Er zijn genoeg alternatieven voor ge´mpregneerd hout"
Dhr. Jans adviseerde begin 2007 zandbak-hout EBS te vervangen


Dat laatste bleek wel het meest opmerkelijke n.a.v. ons bezoek aan GGD milieuarts Jans op woensdag 12 december j.l. Het bestuur van basisschool EBS te Eindhoven had zich in februari laten adviseren door GGD Eindhoven. Het ge´mpregneerde hout rondom de zandbak op het schoolplein staat daar nu nog steeds omdat het volgens GGD Eindhoven niet gevaarlijk zou zijn (Zie editie 2 april 2007).
Maar nu blijkt dat GGD Eindhoven advies had gevraagd aan GGD arts/medisch milieukundige en chemicus Henk Jans. GGD Arts Jans adviseerde GGD Eindhoven om het ge´mpregneerde hout wat staat rondom de zandbak op het schoolplein van EBS te Eindhoven te vervangen. Dhr. Jans had dit heel duidelijk aangegeven aan diegene die daar als adviseur bij betrokken was.



VIDEO: Nel de Best aan de telefoon met milieuarts Jans op 13 december, de dag na het bezoek aan dhr. Jans. Dhr. Jans vertelt dat hij aan GGD Eindhoven adviseerde het hout te vervangen en dat hij nog onderzoek had gedaan naar het (speel)zand. (Tijdens ons bezoek op 12 december vertelde Jans dat giftige stoffen uit ge´mpregneerd hout uitlogen en 10 centimeter vanaf dat hout terug te vinden zijn.)


AFSPRAAK ONDER GEEN BEDING MET VAN ROOIJ ERBIJ
N.a.v. het artikel: "GGD-vertrouwens-arts werd buiten de GGD-organisatie om, ingezet in (gif)zaak Ad van Rooij" (Zie editie: 26 november 2007)
mailden wij GGD-arts Jans voor een afspraak. Dhr. Jans is arts/medisch milieukundige en chemicus van de GGDĺs in Brabant en Zeeland. Dhr. Jans antwoordde altijd bereid te zijn om zijn reactie toe te lichten echter onder geen beding met de heer van Rooij erbij.
Dinsdag 11 december j.l. vond het gesprek met dhr. Jans plaats in zijn kantoor Hart voor Brabant te Tilburg.


BENT U OP DE HOOGTE VAN DE TOESTANDEN ROND DE BASISSCHOOL EBS?
Wij vroegen dhr. Jans of hij op de hoogte was van de problemen betreffende het ge´mpregneerde (speel)hout van basisschool EBS te Eindhoven en dat ouders daar vanwege het (gif)hout hun twee kinderen van school hebben gehaald. (Zie editie 28 januari 2007)
Dhr. Jans vertelde dat de kwestie over het ge´mpregneerde hout niet bij zijn GGD afdeling was binnen gekomen maar bij GGD Eindhoven. Zijn afdeling heeft zich er niet mee bemoeid behalve dat GGD Eindhoven advies had gevraagd aan dhr. Jans vanwege de ervaring van dhr. Jans op het gebied van ge´mpregneerd hout. GGD Eindhoven heeft, volgens dhr. Jans, zijn eigen manier van werken binnen hun gebied. De GGD's in Brabant hebben zich verenigd, behalve GGD Eindhoven want die zijn bezig met een fusie, de persoon die daar zit behandelt het zelf.
Het gaat overigens over dhr. Glenn van Lierop (zie rechtsonder) , arts van GGD Eindhoven.


WAT GEBEURT ER ALS EEN KIND EEN LOLLIE OP GEIMPREGNEERD HOUT LEGT EN VERVOLGENS WEER AAN DE LOLLIE LIKT?
We hadden een (nieuw) ge´mpregneerd kinderzitje meegenomen. (Hetzelfde kinderzitje als gebruikt bij het aanbieden van de petitie tegen ge´mpregneerd hout aan de tweede kamer. Zie editie: 15 december 2007) Nel de Best demonsteerde wat een kind ook zou kunnen doen: Aan een lollie likken, deze lollie neerleggen op het hout en vervolgens weer aan de lollie likken. In dit voorbeeld wordt de lollie neergelegd op een gedeelte waar witte en groene stofjes zo van af te krabben zijn. De vraag: Krijg je dan gif binnen?
Volgens dhr. Jans krijg je dan iets binnen maar i.v.m. hiermee gaf dhr. Jans ook aan dat kinderen op zoveel manieren iets binnen krijgen. Bij likken aan de lollie of direkt aan het hout is er vooral bij vers ge´mpregneerd hout (zoals het stoeltje) een kans dat de MTR waarde (maximaal toelaatbaar risico) op carcinogene (kankerverwekkende) effecten overschreden wordt. Afhankelijk van de tijd dat een kind aan het hout zit /likt aldus dhr. Jans.


WAT ZIJN DE WITTE EN GROENE SPIKKELS OP HET HOUT DIE ER GEWOON AF TE KRABBEN ZIJN?
Volgens dhr. Jans zijn de witte en groene stofjes mogelijkerwijs houtstof met Arseen, Chroom of Koper-zouten. Deze stoffen lossen volgens dhr. Jans gedeeltelijk op in water en worden gedeeltelijk door de huid opgenomen. Dhr. Jans kon niet geloven dat de leverancier van het hout niet weet wat deze spikkels zijn.


WAT GEBEURT ER MET GIFTIGE STOFFEN NA 10 JAAR?
Dhr. Jans heeft het over VERS ge´mpregneerd hout. Maar wat is er gebeurd met de giftige stoffen na een jaar of tien?
Volgens dhr. Jans loogt dat uit. Door verwering en verwatering over dat hout komt een gedeelte daarvan in de grond. Het is volgens dhr. Jans bekend dat als men 10 centimeter van het hout zou meten, dat (giftige) stoffen daar dan terug te vinden zijn. Volgens dhr. Jans is de hoeveelheid daarvan te verwaarlozen. Maar als een school aan dhr. Jans zou vragen of zij ge´mpregneerd hout wel of niet zouden moeten gebruiken zou het advies van dhr. Jans zijn: Niet doen, zeker niet daar waar je het risico kunt voorkomen en waar je van weet dat er een hoop onrust ontstaat.


WAAROM WILDE MILIEUARTS JANS, BUITEN DE GGD OM, NAAR GIF-KLOKKENLUIDER VAN ROOIJ IN 1992?
We vroegen dhr. Jans wat hij vond van de editie "GGD-vertrouwens-arts werd buiten de GGD-organisatie om, ingezet in zaak Ad van Rooij"
(zie editie: 26 november 2007)
Volgens dhr. Jans was het complete onzin dat hij dhr. Van Rooij geestesziek zou willen verklaren. Voormalig burgemeester Schriek had gevraagd aan dhr. Jans of hij vanuit zijn deskundigheid eens langs zou willen gaan bij Van Rooij om de onrust weg te nemen die het houtimpregneerbedrijf naast zijn woning bij Van Rooij zou veroorzaken.
Dhr. Jans bevestigde dat hij puur als prive persoon deze actie ondernam en niet als GGD-medewerker. Dit omdat het alleen voor een oriŰntatie was en hij daarover een advies wou uitbrengen. Volgens dhr. Jans maakte het niets uit of hij deze aktie nou prive of namens de GGD ondernam. Dhr. Jans is gevraagd wegens zijn deskundigheid en niet vanwege het feit dat dhr. Jans wel of niet bij een dienst hoort.
Er is uiteindelijk wel een afspraak gemaakt en dhr. Juffermans van de Kleine aarde zou daarbij zijn. Dhr. Jans besloot uiteindelijk niet naar dhr. Van Rooij te gaan omdat dhr. van Rooij teveel eisen zou stellen aan een mogelijk bezoek van dhr. Jans.


WAAROM WIL MILIEUARTS JANS GEEN CONTACT MET GIF-KLOKKENKLUIDER VAN ROOIJ?
Dhr. Jans zei op geen enkele wijze in contact met dhr. Van Rooij te willen komen omdat zijn manier van werken hem niet bevalt.


DHR. JANS ONTVING IN 1993 EEN MILIEUPRIJS MAAR DEED NIETS TEGEN GEIMPREGNEERD HOUT
Dhr. Jans gaf aan dat hij juist een van de eerste was die twijfelde en zich afvroeg wat er precies gebeurde bij het fixeren, wat voor stoffen er in de damp zaten en wat voor stoffen er op het hout achterbleven na het houtimpregneerproces. Dhr. Jans zei dat hij destijds onderzoek had gedaan naar vrijkomend stoom bij de hoofdvestiging van Hickson Garantor (tegenwoordig Arch Timber Protection) te Amsterdam samen met het RIVM.

N.a.v. de uitslag van dit onderzoek is er volgens dhr. Van Rooy tijdens de besloten vergadering (zie editie 14 augustus 2007) beslist dat er niet opgetreden hoefte te worden tegen eventuele vervuiling van oppervlaktewater bij houtimpregneerder Van Aarle.

Echter een andere houtimpregneerder, houtimpreneerder Tissen, had volgens dhr. van Rooij hetzelfde stoomfixatieproces als houtimpregneerder van Aarle (Zie pagina op sdnl). De uitstoot van giftige stoffen was bij houtimpregneerder Tissen zo hoog dat Tissen moest stoppen. Zie ook het door dhr. van Rooij gewonnen arrest bij het Europese Hof van Justitie, waarop van Aarle ook zou moeten stoppen, maar van Aarle ging door.

Overigens stuurde voormalig minister Alders van VROM in mei 1992 een brief aan alle gemeenten. Daarin schreef hij dat het duidelijk was geworden dat er in en rondom bedrijven waar hout wordt ge´mpregneerd grote milieuproblemen ontstaan... (Zie editie 1 augustus 2007)


HEEFT U VAN HOUTIMPREGNEERDER TISSEN GEHOORD?
Dhr. Jans vertelde persoonlijk bij houtimpregneerder Tissen geweest te zijn. Het was een drama wat niet alleen met Arseen te maken had maar ook een persoonlijk drama wat zich bij Tissen op de werkvloer afspeelde met zijn eigen familie. Volgens dhr. Jans is Tissen gestopt met impregneren vooral omdat zijn directe familie slachtoffer werd van de giftige stoffen. Tissen is volgens dhr. Jans nog wel bezig geweest met een Belgische hoogleraar om te kijken of impregneren ook milieuvriendelijk kon.
Dhr. Jans was niet op de hoogte van het feit dat houtimpregneerder Tissen zelfs 1000 gulden boete moest betalen voor elke dag dat Tissen geen Wolmanzouten zou gebruiken. (Zie onderaan op deze pagina van de sdnl.nl, het origineel verschijnt nog op hetechtenieuwws.org)


WAT FEITEN OP EEN RIJ:
In 1992 startte het massaal hout impregneren in Nederland en...
1. Minister van VROM beschrijft milieuproblemen bij houtimpregneerbedrijven
2. Men spreekt af niet op te treden tegen vervuiling van houtimpregneerder
3. Men spreekt af dat GGD arts Jans naar Van Rooij gaat
4. Na aandringen van Van Rooij schrijft dhr. Jans toch wat op blanco papier
5. De directeur van de GGD weet niets van de actie van dhr. Jans
6. Dhr. Jans onderzoekt stoom bij een impregneermiddelbedrijf
7. Dhr. Jans ontvangt in 1993 een milieuprijs


TENSLOTTE
We vroegen nog aan dhr. Jans of hij op de hoogte is van de bewijzen tot nu toe, en of hij op de hoogte is dat impregneermiddelen in feite afvalstoffen zijn van o.a. Shell en Billiton (dat bewijs gaat nog volgen). Dhr. Jans gaf duidelijk aan dat het niet zijn taak is zich daar mee bezig te houden. Volgens dhr. Jans wordt Arseen en Chroomtrioxide gebruikt omdat het vrij makkelijk toe te passen is, en vanwege de economische belangen omdat het hout in korte tijd tegen veel geld op de markt is te zetten. Dhr. Jans zei dat er nou eenmaal niet een positief beeld bestaat van de afvalwereld.

Dhr. Jans vindt dat als iets ooit via wetgeving tot stand is gekomen en er geen onoverkomenlijke bezwaren tegen zijn geweest, dan kan dhr. Jans niet een ander dwingen om het koste wat kost (het ge´mpregneerde hout op basisschool EBS) weg te halen.

I.v.m. bovenstaande vroegen wij dhr. Jans of hij eventueel zou willen meewerken aan een persconferentie. Dhr. Jans gaf aan bereid te zijn e.e.a. toe te lichten op een persconferentie, maar ook hier in geen geval als dhr. Van Rooij daar bij zou zijn.

Gedeeltes van het bezoek aan dhr. Jans op 12 november zijn op video vastgelegd. Echter dhr. Jans gaf aan niet te willen dat dit op internet zou verschijnen. We hebben ons in deze editie daarom beperkt tot alleen een kleine foto en het telefoon gesprek van 13 november.



Zie ook:

Alle bewijzen tot nu toe over (de gevaren van) ge´mpregneerd hout
Petitie aan Tweede Kamer tegen ge´mpregneerde speeltoestellen
Groep bezorgde ouders op stap met houten kinderspeelsetje
Op bezoek bij houtimpregneerder (Impregneerder van dit hout)
CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbieden
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif

Op naar dhr. Jans inclusief een ge´mpregneerd kinderzitje


Nel de Best in gesprek met GGD arts Henk Jans


GGD Arts Jans adviseerde om het ge´mpregneerde hout rondom het speelzand van basisschool EBS te vervangen. Het giftige hout staat er echter nog steeds


Wat gebeurt er als een kind een natte lollie op ge´mpregneerd hout legt en vervolgens weer aan de lollie likt?


Milieuarts Jans deed onderzoek bij Hickson Garantor, specialisten in houtverduurzaming. We wilden dit plaatsen in editie 26 november 2007 maar konden het niet bewijzen. Nu begon dhr. Jans er zelf over.


Nel de Best aan de telefoon met dhr. Jans (Zie video in artikel)


Deze editie is geplaatst door Nel de Best en Henk Niggebrugge