HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 29 DECEMBER 2007


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Zwaar chemisch afval wordt gedumpt in hout (deel 1)Het bewijs dat chemisch afval in feite wordt gedumpt in hout gaan we in verschillende delen plaatsen. Hierbij deel 1.
Veel bewijzen betreffende de gevaren van ge´mpregneerd hout waren er 12 jaar geleden ook al. Tom Kleijn van 2Vandaag (momenteel werkzaam bij de redactie van NOVA-TV) deed er wat mee en legde het e.e.a. bloot. Op deze uitzending inclusief bewijzen reageerde (tot op de dag van vandaag) het CTB niet, het RIVM niet, minister de Boer van VROM niet, de beleidsmedewerkers van VROM niet, en zelfs de persvoorlichters van VROM niet. Hieronder de uitzending en tekst uit de uitzending:

"De grootmetaalindustrie produceert jaarlijks tonnen zwaar chemisch afval: restproducten waar Chroom, Lood en Arseen in zitten, stoffen die zo schadelijk zijn dat ze milieuvriendelijk moeten worden verwerkt of voor eeuwig opgeslagen. De Chroom- en Arseenzouten behoren tot de groep meest giftige verbindingen die er zijn: de klasse 1 kankerverwekkende stoffen. Kankerverwekkende stoffen worden ook wel onderverdeeld in verschillende klassen. De stoffen waar we het hier over hebben vallen in de hoogste groep, de meest kwalijke verbindingen.
De bestanddelen van dit afval blijken uitstekend geschikt te zijn voor het impregneren van hout voor schuttingen, schuurtjes en kinderspeeltoestellen.VIDEO: De uitzending van 2Vandaag uit 1996. Als de video niet werkt kijk dan via de bron van deze uitzending (Sociale Databank)


Door de jaren is een vreemde situatie ontstaan. Met dezelfde stoffen die uit het milieu geweerd worden, wordt met toestemming van de betrokken ministeries hout behandeld, zodat die stoffen toch weer in het milieu komen. Een situatie die al jaren bekend is en waar al lang een felle discussie over gevoerd wordt.

De situatie over het toelaten van Wolmanzouten is als volgt: Een fabrikant vraagt voor zijn impregneermiddel een milieuvergunning aan bij het ministerie van VROM. VROM geeft opdracht aan het CTB of de RIVM om de effecten van het produkt te onderzoeken. Tegelijkertijd is VROM in overleg met de fabrikanten zoals Hickson Garantor (tegenwoordig bekend als Arch Timber Protection) uit Nijmegen.

NOOT REDACTIE: In juni 1993 zaten onze overheid (VROM), CTB, het bedrijf Techmil (zie verderop in deze editie) en het bedrijf Hickson Garantor (besloten) bij elkaar. Men wist toen al van de gevaren over impregneren van hout.
Zie bewijs in editie 22 september 2007

En het CTB adviseerde vijf jaar later pas ge´mpregneerd hout te verbieden
Zie bewijs in editie 19 september 2007

Het RIVM heeft intussen vastgesteld dat het risico op carcinogene (kankerverwekkende) effecten van ge´mpregneerde speeltoestellen boven MTR liggen. (Maximaal Toelaatbaar Risico)
Zie bewijs in editie 19 september 2007

Overigens heeft GroepZuid de zwart gemaakte CTB-namen kunnen achterhalen.
Zie editie 21 september 2007NIET HET RIVM MAAR PRODUCENT ZELF DEED ONDERZOEK
In 1993 vroeg de inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiene in Noord-Brabant, aan het RIVM om onderzoek te doen naar de schadelijkheid van een impregneerbedrijf uit die provincie. Uit het rapport blijkt dat niet het RIVM maar Hickson, producent van impregneermiddelen, het onderzoek heeft gedaan.

In december 1992 verleende VROM subsidie voor een onderzoek naar een bepaald impregneermiddel. Het onderzoek werd gedaan door Techmil, waarvan de directeur vroeger directeur was van Hickson. Geen onafhankelijk instituut maar bedrijven die hun eigen middelen onderzoeken.

In mei 1993 werden er gegevens aan VROM verstrekt voor het milieuveiligheidsrapport van een impregneerder uit Noord-Brabant. De gegevens over de gerbuikte middelen kwamen niet van het RIVM of het CTB maar van Hickson, fabrikant van het middel.


CRIMINOLOOG BOVENKERK: "BELANGEN LOPEN PARALLEL"
De criminoloog Bovenkerk (Zie ook editie 30 augustus 2007) vroeg 3 jaar geleden (1993) al aan de officier van justite in Den Bosch om aandacht voor deze situatie. Volgens hem is hier sprake van wat men in de criminologie collusie noemt.
Bovenkerk: "Dat betekent dat belangen van de overheid en het bedrijfsleven (particuliere bedrijven) parallel lopen. De overheid wil graag van afval af, bedrijven willen dat graag verwerken. Ook als dat technisch buitengewoon lastig is, als je er niet mee uit de voeten kunt, dan kan de overheid wel eens iets door de vingers zien. En de ambtenaren die dergelijke dingen controleren die hebben vaak de neiging om met bedrijven mee te denken aan creatieve oplossingen bijvoorbeeld.


PRODUCENT IMPREGNEERMIDDEL WILDE NIET REAGEREN
Volgens Bovenkerk valt de betrokken bedrijven weinig te verwijten, zij opereren binnen de ruimte die hen geboden wordt. Toch wilde het Nijmeegse Hickson niet reageren voor de camera.


VOORMALIG DIRECTEUR VAN TECHMIL EN HICKSON AAN HET WOORD
We (redactie 2Vandaag) lieten de gevonden zaken zien aan voormalig directeur Leeghwater van Techmil en van Hickson. Dhr. Leeghwater: "Het onderzoek wordt gedaan door het producerende bedrijf, ik herinner me inderdaad dit geval waarin men zich gebaseerd heeft op onderzoeksgegevens van het bedrijf. Het RIVM zou zelf onderzoek moeten doen naar dit soort zaken."

Leeghwater is ook niet positief over de relatie met het Ministerie. Je zou denken dat het een goed gestructureerd programma zou zijn wat zich afwikkelt, het tegendeel is echter waar. Men noemt in het nationaal milieu beleidsplan niet voor niets de frictietijd, de tijd waarin men met een bedrijfstak overlegt om veranderingen door te voeren, die wordt gekenmerkt door chaos.

Zie ook voormalig werknemer van Techmil:
D. Mouwen wist van vergiftiging door hout impregneren en hielp mee dit door te zetten


HOUTIMPREGNEERDER TISSEN AAN HET WOORD
Volgens voormalig houtimpregneerder Tissen weet VROM weinig van het impregneerproces af.

Zie ook:
Houtimpregneerder zei lidmaatschap SKH op omdat SKH gif-hout KOMO-goedkeurt
Houtimpregneerder meldde aan VROM dat hij zwarte lijst stoffen dumpte in milieu en VROM deed niets


BRANCHEVERENIGING WIL NIET VOOR DE CAMERA
De branchevereniging van impregneerders Verduurzaamd Hout Nederland vindt dat alles al over dit onderwerp is gezegd. En men heeft niet de behoefte om er voor de camera nog iets aan toe te voegen. Men wil best reageren maar alleen schriftelijk.

VROM WIL NIET VOOR DE CAMERA
VROM vertelt ons (redactie 2Vandaag) dat het niet van plan is de minister voor de camera te laten verschijnen.

CTB EN RIVM WILLEN NIET VOOR DE CAMERA
Het CTB en het RIVM noemen zich slechts instrumenten van het Ministerie. Men onderzoekt, maar draagt geen verantwoordelijkheid. De specialist van het departement wil geen interview geven.

VOORLICHTER WIL NIET VOOR DE CAMERA
En zelfs de voorlichter wil niet voor de camera komen.

VOOR DE CAMERA VERSCHIJNEN STAAT NIET IN DE WET...
Telefonisch geeft men als reden dat men niet een blik ambtenaren kan opentrekken om hierop te reageren.

Zowel de specialist als de voorlichters hebben geen zin om voor de camera te komen en men kan ons (VROM) ook niet dwingen want nergens in de wet staat dat wij voor de camera moeten verschijnen...

We konden onze (redactie 2Vandaag) vragen wel faxen. Op onze fax is vooralsnog geen antwoord gekomen.

De ontvangst van onze (redactie 2Vandaag) vragen werd bevestigd en ons (redactie 2vandaag) werd verteld dat de beantwoording nog enige tijd zou gaan duren..."
"De grootmetaalindustrie produceert jaarlijks tonnen zwaar chemisch afval"

"De bestanddelen van dit afval blijken uitstekend geschikt te zijn voor het impregneren van hout voor schuttingen, schuurtjes en kinderspeeltoestellen."

"De Chroom- en Arseenzouten behoren tot de groep meest giftige verbindingen die er zijn: de klasse 1 kankerverwekkende stoffen"

Criminoloog Bovenkerk: "De overheid wil graag van afval af, bedrijven willen dat graag verwerken"

Producent van impregneermiddel Hickson Garantor te Nijmegen. (tegenwoordig bekend als Arch Timber Protection)

Voormalig directeur dhr. Leeghwater van Techmil en Hickson: "Het RIVM zou zelf onderzoek moeten doen, niet de producent"

Volgens voormalig houtimpregneerder Tissen weet VROM weinig van het impregneerproces af

Persvoorlichters van VROM: "Nergens in de wet staat dat wij voor de camera moeten verschijnen..."
INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.