HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 31 JANUARI 2008


Geimpregneerd hout info






Petitie giftig speelhout: Ministers VWS en VROM streven naar antwoord uiterlijk 1 februari



N.a.v. de petitie, aangeboden op 11 december 2007, betreffende ge´mpregneerde houten speeltoestellen, zal de overheid met antwoorden moeten komen. Zeer vele bewijzen zijn hierover inmiddels gepubliceerd. Dhr. Klink schreef echter op 22 januari j.l. namens VWS en VROM aan de Voorzitter van de Tweede Kamer toch nog wat tijd nodig te hebben om e.e.a. uit te zoeken.

De ministers van VWS en VROM streven ernaar uiterlijk 1 februari met antwoorden te komen. Hieronder ziet u drie gebeurtenissen na het aanbieden van de petitie:



1. Er is een rondvraag geweest tijdens de procedurevergadering van 12 december 2007 (aanklikbaar). Hier is niets uitgekomen.



2. Er is nogmaals een rondvraag geweest tijdens de tijdens de procedurevergadering van 16 januari 2008 (Aanklikbaar) Hier is ook niets uitgekomen.



3. De Minister van VWS stuurt op 22 januari 2008 een uitstelbrief, mede namens de Minister van VROM, aan De Voorzitter van de Tweede Kamer (aanklikbaar). Zie ook de vermelding op de website van VWS.

Overigens is de uitstelbrief niet ondertekent en het is niet duidelijk welk jaartal bedoeld wordt met "uiterlijk 1 februari". Redelijkerwijs mag aangenomen worden dat het jaar "2008" wordt bedoeld.
Maar met deze uitstelbrief kunnen de Ministers van VWS en VROM, gezien het al ruim 15 jaar zwijgen tot nu toe (zie editie 22 september 2007) en de vele al bij VWS en VROM bekende bewijzen, in feite ook nog uitstellen tot het jaar 2080... (Met dank aan Arseen #2)


Zie ook:
Petitie aan Tweede Kamer tegen ge´mpregneerde speeltoestellen
Nationale Actiedag 11 December
Wat gaan deze mensen doen met een ge´mpregneerd kinderzitje?
Groep bezorgde ouders op stap met houten kinderspeelsetje
Op bezoek bij houtimpregneerder (Impregneerder van dit hout)
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
Alle bewijzen tot nu toe over (de gevaren van) ge´mpregneerd hout

De uitstelbrief van Ministers van VWS en VROM aan de voorzitter van de Tweede Kamer


Het aan de Tweede Kamer aangeboden ge´mpregneerde kinderzitje



Deze editie is geplaatst door Henk Niggebrugge en Nel de Best