HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 31 MAART 2008


Geimpregneerd hout info


Diverse overtredingen door Rechtbank Den Bosch in gifzaak speelhout schoolpleinDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

N.a.v. de gesloten deuren en de anonieme rechter tijdens de zaak van gif-klokkenluider Ad van Rooij afgelopen vrijdag hebben wij samen met mensen van het Platform Herstel Rechtsorde diverse wetsartikelen nageplozen. Klokkenluider Ad van Rooij moest in de rechtbank van ís-Hertogenbosch uitleggen waarom zijn cliŽnt Bas Heijmen nog steeds belanghebbende is. (Reden: Kinderen zijn in aanraking gekomen met giftig (speel)hout en de verantwoordelijken moeten nog steeds verantwoording afleggen) Dhr. van Rooij heeft zich echter ziek gemeld en Bas Heijmen is alleen gegaan. De rechtbank van 's-Hertogenbosch en minister Donner van SZW blijken hun eigen wetten te hebben overtreden:
1: VALSE DOSSIERVORMING
In deze brief van 1 februari 2008 verzoekt de rechtbank gemotiveerd aan te geven wat het procesbelang is.

Van Rooi reageert daarop met deze brief als reactie daarop.
Zie hier deel1 en zie hier deel2

De brief van Van Rooij is ontvangen door de rechtbank want er staat een ontvangstbevestigings-stempel op met datum: "11 FEB 2008".
Zie dat hier

Vervolgens komt er een antwoord daarop van de president van de Rechtbank dat de rechtbank, sector bestuursrecht in de lopende procedure daarover uitspraak moet doen.
De Rechtbank wist dus alles al op 15 februari 2008. Toch is Van Rooij opgeroepen persoonlijk uit te leggen waarom hij nog belanghebbend is in de zaak. Pas een dag van te voren (zie editie 28 maart 2008 ) werd bij toeval duidelijk dat pers en publiek er niet bij mochten zijn. Ook de rechter moest anoniem blijven.

Het blijkt dat deze, deze, deze en deze brieven uit het dossier zijn gehaald.
De anonieme rechter wist niets van deze ontbrekende stukken. Bas Heijmen heeft de rechter ter plekke deze stukken overhandigd.

Opmerkelijk is ook dit aan Van Rooij prive is gestuurd terwijl het Ecologisch Kennis Centrum B.V. de gemachtigde is van Bas Heijmen.
Valse dossiervorming is ernstige overtreding gepleegd door de rechtbank.2: RECHTBANK ROEPT EEN NIET BELANGHEBBENDE OP
Lees artikel 8.44; rechtbank kan partijen in persoon oproepen of bij gemachtigde.

Partijen zijn Bas Heijmen en Minister SZW (Donner).
De opgeroepen Ad van Rooij (natuurlijk rechtspersoon) om in persoon te verschijnen is geen belanghebbende.
De rechtbank heeft Ad van Rooij opgeroepen, maar niet het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Gemachtigde van Bas Heijmen is namelijk het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en dat is een rechtspersoon)
Wat is gebeurd: Van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon) is bij brief van 10 maart 2008 in persoon opgeroepen. De Partij "Bas Heijmen" is niet in persoon opgeroepen.
Ook het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gemachtigde van Bas Heijmen is niet opgeroepen. Dat is een overtreding van artikel: 8.44 Awb gepleegd door de rechtbank.3: GEEN MEERVOUDIGE MAAR ENKELVOUDIGE KAMER
Lees artikel 8.44 Awb; schrijft meervoudige kamer voor.
Bas Heijmen heeft een enkelvoudige kamer gehad.
Is overtreding van artikel 8.44 Awb gepleegd door rechtbank.4: BESLOTEN EN ANONIEM MAG NIET
Lees artikel 8.44 Awb; schrijft geen mogelijkheid van besloten verhoor en anonieme rechter voor.
Bas Heijmen heeft een besloten verhoor gehad en de naam van de rechter mocht voorafgaande aan het besloten verhoor niet worden verteld.
Is overtreding van artikel 8.44 Awb door rechtbank.
Bas Heijmen (Partij) heeft hierover voorafgaand aan het verhoor een brief gestuurd per fax aan Minister Hirsch Ballin. Zie die brief hier
Dhr. Heijmen wacht nog op antwoord van Hirsch Ballin.5: OPROEP MOEST 4 WEKEN VAN TE VOREN
Lees de toelichting van artikel 8.44 Awb; schrijft uitnodiging van vier weken van te voren voor. Daarin staat het volgende geschreven: De Procesregeling Afdeling bestuursrechtspraak 2002, Stcrt. 245, schrijft voor dat, indien partijen worden gehoord tijdens het vooronderzoek, zij daartoe vier weken van te voren een uitnodiging krijgen (art 12.1). De uitnodigingsbrief is van 10 maart 2008 om op 28 maart 2008 om 10.00 uur verplicht te veschijnen. Dit is maar 18 dagen en geen vier weken.
Is overtreding van artikel 8.44 Awb gepleegd door rechtbank6: ENKEL PARTIJEN KUNNEN WORDEN OPGEROEPEN
Lees toelichting artikel 8.44; verwijst voor oproeping naar artikel 8.27 Awb. Daarin staat letterlijk dat enkel partijen ( Bas Heijmen en minister Donner) in persoon kunnen worden opgeroepen. Dit betekent dat (naast Minister Donner) enkel Bas Heijmen in persoon kon worden opgeroepen en niet Van Rooij. (Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is de gemachtigde van Bas Heijmen - zie punt 2 hierboven)
Bas Heijmen heeft geen oproeping in persoon gehad. Heeft Minister Donner van SZW (andere partij) wel een oproeping in persoon gehad; Ja of nee? Zo nee, waarom niet? (Van Rooij heeft een week voor 28 maart 2008 gebeld naar de rechtbank en toen is verteld dat de andere partij ook in persoon is uitgenodigd)7: PARTIJ MINISTER DONNER KWAM NIET OPDAGEN
Lees artikel 8.27 Awb: verwijst naar artikel 8.31 Awb
Hierin staat geschreven dat partijen moeten voldoen aan hun verplichting.
Partij Bas Heijmen heeft voldaan aan hun verplichting; is in persoon verschenen en gehoord. Partij Minister Donner heeft niet voldaan aan zijn verplichting; is niet in persoon en niet bij gemachtigde verschenen en gehoord.Openstaande vragen:
Waarom zijn er stukken uit het dossier gehaald?
Waarom is Van Rooij in persoon opgeroepen terwijl die geen partij is?
Waarom is Bas Heijmen als partij niet in persoon opgeroepen?
Is Minister Donner als partij wel of niet in persoon opgeroepen?
Waarom moest Van Rooij in persoon (als geen partij) achter gesloten deuren van de rechtbank worden gehoord?
Waarom mag niemand weten welke rechter Van Rooij in persoon (als geen partij) achter gesloten deuren zou gaan horen?
Waarom mocht er geen pers en publiek bij zijn?


Zie ook:
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
Alle bewijzen tot nu toe over (de gevaren van) geÔmpregneerd hout

Bas Heijmen heeft zijn kinderen uitgeschreven van basisschool EBS Online te Eindhoven, omdat zij daar in aanraking kwamen met kankerverwekkende stoffen. (Zie editie 2007-01-28) De overheid (VROM) weet al jaren van dit gif-hout Zie o.a. bewijzen: 1 2 3 en alle andere bewijzen tot nu toe.BEWIJS: De brief van Van Rooij is ontvangen door de rechtbank want er staat een ontvangstbevestigings-stempel: Centrale informatiebalie, Gerechtelijke diensten, 's Hertogenbosch, Ingekomen, 11 FEB 2008
Toch zijn deze, deze, deze en deze stukken uit het dossier verwijderd.Bas Heijmen: "Zonder opgaaf van redenen is geweigerd deze bestuurszaak in het openbaar te behandelen."Veel overtredingen van artikel 8.44 door Rechtbank Den BoschBEWIJS: De oproep had 4 weken van te voren verstuurd moeten zijn. (Toelichting art. art. 8:44)
10 maart 2008 werd Van Rooij opgeroepen om 28 maart 2008 te verschijnen; dat is 18 dagen en geen 4 weken.