HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 14 APRIL 2008


Geimpregneerd hout info


Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout? Rechtbank geeft antwoordDoor Rob Brockhus, Nel de Best en Henk Niggebrugge

'S HERTOGENBOSCH - Vrijdag 11 april stelden we met twee filmcamera's en journalisten de hoofdvraag aan persrechter mw. De Klerk: Waarom was de zaak over giftig speelhout gesloten, terwijl dit iedereen aangaat en voor iedereen openbaar zou moeten zijn? Dit is een heel fundamentele zaak: Kunnen kinderen die op een school gezeten hebben en in contact zijn geweest met giftig (speel)hout, wat nieuw op die school staat, als niet belanghebbende worden gesteld wanneer ze door de ouders van die school zijn weggehaald om vergiftiging van hun kinderen te voorkomen? Dat is de essentie: Waarom wil Rechtbank Den Bosch daar een besloten zitting van maken?
Vragen aan de Persrechter van Rechtbank Den Bosch deel IVragen aan de Persrechter van Rechtbank Den Bosch deel IIOp video in deze editie


Persvoorlichter Marieke van Nistelrooij, Persrechter Lieneke de Klerk, Rob Brockhus (SDNL) en Nel de Best (Het Echte Nieuws) betreden zaal "H" van de Rechtbank.


Klokkenluider interviewer Brockhus filmt het gesprek.


Nel de Best (redactie) stelt vragen aan persrechter Lieneke de Klerk van Rechtbank Den Bosch.


Brockhus voor de Rechtbank van Den Bosch: "Waarom was deze zitting gesloten, die iedereen openbaar wilde hebben? Mag niemand weten wat er echt speelt?"NIEUWSBRIEF
U kunt zich hieronder inschrijven voor de nieuwsbrief van Het Echte Nieuws. Afmelden kan via iedere toegezonden nieuwsbrief.
Uw Email Adres:VRAAG 1.
We hebben gesloten deuren meegemaakt, anonieme rechters, krijgen mensen van persvoorlichting op dag van de zitting niet persoonlijk te spreken. Waarom is er bij de rechtbank van Den Bosch zo weinig openheid en transparantie? Dit kweekt immers veel wantrouwen bij mensen.

ANTWOORD
Persrechter De Klerk: "Het is mijn ervaring van dat de rechtbank van Den Bosch niet open en transparant zou zijn. Zittingen zijn openbaar en daar is iedereen welkom. De wet maakt op de openbaarheid wel eens uitzonderingen. Als die zich voordoen dan zullen wij ons weer aan die wet houden. De wet geeft van te voren al aan welke zaken openbaar zijn en dat zijn in beginsel alle zaken, die zijn altijd openbaar. Maar de wet maakt wel eens uitzonderingen, en die staan in de wet. Dus als zo'n zaak zich voordoet dan zal die achter gesloten deuren plaatsvinden. Het is niet zo dat wij ter plekke beslissen dat iets achter gesloten deuren moet plaatsvinden, dat geeft de wet van te voren al aan."
VRAAG 7. (Tijdens het gesprek bleek deze volgorde handiger)
Nel de Best: "En als wij nou zeggen dat wij dat op 29 juni 2007 meegemaakt hebben? (Zie editie 2 juli 2007)
Waarom moest de zitting op vrijdag 29 juni 2007 van Ad van Rooij ineens, zomaar plotseling, achter gesloten deuren?"

ANTWOORD
Persrechter: "Ja dat klopt, ook dat geeft weer de wet aan. Toen was dhr. Van Rooij gedagvaard bij de politierechter, die zaak bedoelt u. Die zitting, dat was een openbare terechtzitting. Alleen was er bezwaar gemaakt tegen de dagvaarding en dan zegt de wet strafvordering: Een dergelijk bezwaarschrift wordt in de raadkamer behandeld, dat is ter bescherming van de verdachte en een dergelijke raadkamerbehandeling is altijd achter gesloten deuren. Want stel dat een bezwaarschrift gegrond zou worden bevonden dan is iemand ten onrechte als verdachte aangemerkt en dat zou hem kunnen schaden. En dat is de reden waarom dat kleine stukje (het bezwaar tegen de dagvaarding) achter gesloten deuren wordt gedaan."

De Best: "Waarom is dat nooit als zodanig aan dhr. Van Rooij kenbaar gemaakt?"

Persrechter: "Dat weet ik niet, het staat in de wet en in die zin houden wij ons gewoon aan de wet. Op het moment dat zijn bezwaarschrift als ongegrond zou zijn verklaard, op dat moment worden de deuren weer geopend en vindt de openbare behandeling van de strafzaak plaats, en dat is dan weer gewoon met open deuren. Zo zit de wet in elkaar."
VRAAG 2.
Waarom moest het verhoor van vrijdag 28 maart 2008 achter gesloten deuren? Artikel 8.44 Awb; schrijft geen mogelijkheid van besloten verhoor en anonieme rechter voor. Waarom dan toch besloten en anoniem?

ANTWOORD
Persrechter: "Dat was eigenlijk geen formele zitting, dat was nog een vooronderzoek (een inlichtingencomparitie) die de rechter kan gebruiken om nadere inlichtingen te vergaren voordat het echt tot een zitting komt. En ook daarvan geeft de wet aan dat die niet openbaar zijn.

De Best: "En mag ik vragen waar dat dan in de wet staat?"

Persrechter: "Volgens mij, artikel 8.44 meen ik van de algemene wet op bestuursrecht en artikel 8.51 (kijkt even naar collega).

De Best: "Wij hebben hem nageplozen, artikel 8.44, en wij konden het niet vinden."

Persrechter: Het is namelijk nog geen zitting. Zittingen zijn openbaar. Een inlichtingencomparitie is geen zitting dat is een vooronderzoek.(Collega overhandigt persrechter een formulier) Sorry, het is artikel 8.56. (De Best noteert het artikelnummer)VRAAG 3.
Waarom heeft dhr. Bas Heijmen geen oproep voor het verhoor van 28 maart gekregen?

ANTWOORD
Persrechter: "Dat is eigenlijk de gebruikelijke gang van zaken bij zo'n inlichtingencomparitie, dat de gemachtigde bijv. dan de oproepen krijgt, en dan gaat eigenlijk de rechtbank ervanuit over het procesreglement, dat die dan gewoon zijn client mee neemt. In principe, tenzij de rechter van oordeel is dat hij de partij zelf wil horen, dan roept hij op en anders wordt alleen de gemachtigde opgeroepen en gaat de rechtbank ervanuit dat die zijn client wel meeneemt."

De Best: "En de client krijgt in dat geval helemaal geen bericht dat de gemachtigde opgeroepen is om inlichtingen te komen verstrekken?"

Persrechter:"Nee, omdat de rechtbank er eigenlijk vanuit gaat dat de gemachtigde en partij elkaar op de hoogte houden. Zo is eigenlijk de bestuursrechtelijke gang van zaken."
VRAAG 4.
Wat is de naam van de rechter in genoemd verhoor? Waarom mogen de mensen dit niet vooraf weten?

ANTWOORD
Persrechter: "Niet mogen is denk ik niet juist, wij doen dat eigenlijk nooit, maar inmiddels is de naam wel bekend, die staat ook in het procesverbaal, dus dat is meneer Winfield."

De Best: "Wij volgen behoorlijk wat rechtzaken vanuit het Echte Nieuws (de meeste worden niet gepubliceerd) en 9 van de 10 keer zijn de namen helemaal niet bekend."

Cameraman Brockhus: "Namen worden zelfs geweigerd ondanks het feit dat er een wettelijke verplichting is van een overzicht van de bijbanen van de heren en dames rechters."

Persrechter: "Nu haalt u twee dingen door elkaar."

Brockhus: "Nee, het gaat om de bekendheid van de namen."

Persrechter: "Jaja, nee, maar ik begrijp, ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik heb van mijn collega begrepen dat bij de oproep van meneer van Rooij ook de naam van de rechter bekend was."

De Best: "Niet dat ik weet."

Persrechter: "Ja, ja, dat heb ik gehoord, maar dat durf ik dan ook niet met zekerheid te zeggen."

De persrechter zegt dat ze het niet prijsgeven van namen niet herkent, maar als dat zo is zal ze het onder de aandacht brengen bij collega's. De Klerk: "Waarom zou iemand niet de naam van de behandelend rechter mogen weten?"


De persrechter brengt de versoepelde persregeling ter sprake, waarin staat dat er gefilmd mag worden in de rechtszaal. De Best over filmen in de rechtzaal: "Wij hebben een aantal keren gebeld en gevraagd of we mochten filmen maar het is nog geen 1 keer toegezegd."

Persrechter: "Nou, dat is wonderlijk want bij openbare zittingen mag gewoon gefilmd worden."

Brockhus: "Ja, mits er geen bezwaren zijn van de partijen."

Persrechter: "Nou, zelfs dan mag er wel gefilmd worden mits dan partijen niet in beeld worden gebracht."
VRAAG 5.
Waarom zijn diverse stukken uit het dossier verwijderd? Zie editie 31 maart 2008

ANTWOORD
Persrechter: "Ja, dat zou ik niet weten dat is denk ik in eerste instantie tussen rechter en procespartij en dat gaat denk ik ook in op de inhoud van de zaak en daar kan en mag ik ook geen antwoord op geven.

Brockhus: "Wie hebben toegang tot het dossier? Om er iets aan toe te voegen of uit weg te nemen?"

Persrechter: "Partijen kunnen aan de rechtbank stukken toesturen ter toevoeging van het dossier."

Brockhus: "Ja, dat begrijp ik, maar wie heeft er toegang tot het dossier zelf?"

Persrechter: "De rechter en de secretaris."

Brockhus: "En de advocaat?"

Persrechter: "Nee, het dossier ligt hier bij de rechtbank en men kan eventueel inzage van het dossier vragen. Maar men kan niet zelfstandig stukken aan toevoegen of weghalen."

Brockhus: "Nou dat is maar de vraag."

Persrechter: "Dat is in ieder geval niet de bedoeling."

Brockhus: "We kennen gevallen waarbij dat dus duidelijk wel het geval is geweest."

Persrechter: "Daar kan ik geen oordeel over geven want die gevallen ken ik zelf niet."

Brockhus: "Is er een overzicht van de stukken die er in zouden moeten zitten?"

Persrechter: "Het dossier wordt in principe ook samengesteld door partijen zelf."

Brockhus: "Wil je controle hebben of de integriteit van het dossier recht overeind blijft dan zou je een overzicht moeten hebben van invoer van wat er in MOET zitten en niet meer en niet minder."

Persrechter: "We hebben een systeem, ik denk dat het ook geldt voor bestuurszaken waarin wordt geregistreerd wanneer welke stukken binnen zijn gekomen in het dossier."
VRAAG 6.
Heeft minister Donner eenzelfde oproep gekregen als dhr. Ad van Rooij? Waarom is minister Donner niet gekomen?

ANTWOORD
Persrechter: "Dat gaat over de inhoud van het dossier, daar kan ik op zich niets over zeggen, ik heb in ieder geval begrepen dat dhr. Van Rooij een oproep heeft gekregen en dan zal in ieder geval de wederpartij een kennisgeving hebben gekregen van het feit dat er een oproep is. En dat er een inlichtingencomparitie zal plaatsvinden. Maar een oproep, dat is een verplichte verschijning, en een kennisgeving, dan mag je verschijnen. En minister Donner zal dan wel geen oproep hebben gekregen want hij is niet verschenen. Dus als hij een oproep zou hebben gekregen zou hij wel zijn verschenen."

De Best: "Stel dat (minister Donner) nou wel een oproep zou hebben gekregen, maar NIET gekomen is en ook geen afgevaardigde heeft gestuurd, wat betekent dat dan?"

Persrechter: "Daar trekt dan de rechter de conclusie uit die hem juist bevinden."In een volgende editie komen deskundigen aan het woord over bovenstaande antwoorden van persrechter de Klerk.


Zie ook:
Diverse overtredingen door Rechtbank Den Bosch in gifzaak speelhout schoolplein
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
De bewijzen tot nu toe