HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 16 MEI 2008


Geimpregneerd hout info


Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gif(speel)hout op schoolplein (video)Door Nel de Best en Henk Niggebrugge

EINDHOVEN - Afgelopen vrijdag 9 mei 2008 zijn in het gerechtsgebouw van Eindhoven, dhr. en mw. Heijmen schuldig bevonden i.v.m. het overtreden van de leerplichtwet. De ouders hielden hun kinderen thuis van basisschool EBS te Eindhoven omdat op het schoolplein veel ge´mpregneerd hout was geplaatst. Tevens zou de tweede rechtzaak aan bod komen waarbij de kinderen 3 maanden thuis waren omdat ze niet meer naar de nieuwe school mochten onder de afgesproken omstandigheden. Er ontstond in het begin nogal wat verwarring omdat voor de tweede zaak alleen mw. Heijmen was opgeroepen en niet dhr. Heijmen. Hierdoor mocht dhr. Heijmen ook geen commentaar geven tijdens de (korte) behandeling van de eerste zaak.


VIDEO (64 MIN.)
Hieronder kunt u het verloop van een groot gedeelte van de zitting op video zien. Soms mocht er niet gefilmd worden volgens de persrichtlijn dus hebben wij ons daar aan gehouden.


2008-05-09-gif(speel)hout from Henk Niggebrugge on Vimeo


De officier van Justitie, dhr. Erades, gaf als verklaring dat het gebruikelijk was om maar een van de ouders op te roepen in een leerplichtzaak. Het was de eerste keer blijkbaar fout gegaan toen de ouders wel beiden werden opgeroepen. Welke normen werden gehanteerd bij het uitkiezen van de aansprakelijke ouder kon de officier van Justitie niet zeggen.

Er waren ook nog wat vragen over de reden waarom er een nieuwe rechter was. Schijnbaar door vakantie kon de vorige rechter niet aanwezig zijn en had deze nieuwe rechter zich helemaal ingelezen. Het onderzoek zou wel helemaal overnieuw gedaan moeten worden tijdens de zitting.


De rechter kwam na het lezen van stukken van de GGD, het RIVM en het CTB tot een conclusie. Naar aanleiding daarvan was zij er niet van overtuigd dat er enstige gezondheidsrisico's zijn voor het spelen op ge´mpregneerd hout en de ouders aldus schuldig zijn aan het overtreden van de leerplichtwet.

Het is de redactie van Het Echte Nieuws niet bekend welke stukken de rechter precies gelezen heeft. Gezien de uitspraak zal het niet een van deze zijn:
Risico carcinogene effecten van ge´mpregneerde speeltoestellen boven MTR
CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbieden
Of een van de andere stukken uit het rijtje bewijzen tot nu toe.

In het stuk van de GGD stond in ieder geval niet vermeld dat dhr. Jans, medisch milieukundig hoofd bij bureau gezondheid, milieu en veiligheid GGD Brabant/Zeeland, adviseerde het ge´mpregneerde hout te verwijderen. (zie editie 21 december 2007)

Opening van de rechtbank
Vrijdag 9 mei 2008, 11.05 uur: Opening van de rechtbank, zaak Heijmen


Officier van Justitie
Officier van Justitie (dhr. Erades): "De ouders hadden de kinderen eerder naar een andere school moeten sturen. Ik verzoek de rechtbank de ouders schuldig te verklaren"


Ad van Rooij
Dhr. van Rooij: "Het enige wat zij vroegen is dat er andere materialen kwamen waar die kankerverwekkende stoffen niet in zaten. De overheid heeft de taak ervoor te zorgen dat alle scholen veilig zijn. Als de ene school onveilig is moet die veilig gemaakt worden. Het moet niet zo zijn dat de ouders moeten kijken welke school onveilig is en de kinderen daar weg moeten halen."


Rechter
De rechter (mw. Robers): "U bent wel schuldig verklaart, maar krijgt geen straf, u heeft 2 weken de tijd voor hoger beroep."


De zaak ging er volgens de Officier van Justitie vooral om of de ouders schuldig waren aan het overtreden van de leerplichtwet. De redenen waarom waren niet terzake doende, hoewel dhr. Heijmen in het pleidooi heel duidelijk maakt dat er in de leerplichtwet voorzieningen zijn (artikel 11B en G van de leerplichtwet) die vrijstelling garanderen en hun situatie daar volkomen aan voldoet.

UITSPRAAK WERD VOORGELEZEN
Bas Heijmen en raadsman Ad van Rooij hebben ruim de tijd gekregen om alles duidelijk uit te leggen. Daar kon de rechter zich onmogelijk uitgebreid in verdiepen, toch werd er meteen uitspraak gedaan (voorgelezen).
De rechter (mw. Robers): "Dan zal ik het onderzoek sluiten en meteen uitspraak doen: Ik acht de ter laste gelegde feiten overtuigend bewezen, het zijn ook strafbare feiten en ik acht die ook strafbaar. Ik ben er niet van overtuigd dat die ernstige gezondheidsrisico's er zijn, ik heb een rapport van GGD, RIVM en het CTB gelezen en daaruit kan ik niet halen dat er sprake is van ernstige gezondheidsrisico's."

HOGER BEROEP
Bas en Dimitra Heijmen en hun raadsman Van Rooij van het EKC gaan in hoger beroep. Omdat er van verlossing van straf geen sprake is (er is geen straf gegeven hoewel de rechtbank daar wel nota heeft genomen van een strafbaar feit) gaan zij daar tegen ook niet in beroep, het gaat over de stelling van de rechter dat zij op basis van de rapporten niet kon concluderen dat er risico's zijn aan het spelen op ge´mpregneerd hout en zij daarom de ouders schuldig acht. Een lagere rechter heeft alleen de bevoegdheid om vast te stellen of iemand schuldig is aan het overtreden van de wet, niet om besluiten te maken die grote maatschappelijke gevolgen hebben. Want die maatschappelijke gevolgen zullen groot zijn: Als de rechter had geconcludeerd dat ge´mpregneerd hout niet veilig zou zijn zou dit een totaal verbod op dit hout, het verwijderen van alle ge´mpregneerde kinderspeeltoestellen, en vele schadeclaims tot gevolg hebben.

In hoger beroep kan een meervoudige kamer zich buigen over dat vraagstuk.HIERONDER ENKELE STUKKEN UIT DE VIDEO BESCHREVEN :


Filmen
De rechter (Mw. Robers) tegen Bas Heijmen: "Ik heb gehoord dat u er geen bezwaar tegen zou hebben dat u gefilmd zou worden. Ik heb mij verdiept in de richtlijnen en dat is dus niet toegestaan. Men heeft daar kennelijk wel eens spijt van gehad."
De rechter (Mw. Robers) tegen Henk Niggebrugge (redactie): "Als ik naar de personalia vraag mag u niet filmen"

Ten laste gelegd
De rechter (Mw. Robers) tegen mw. Heijmen: "Mevrouw, aan u wordt in de nieuwe dagvaarding ten laste gelegd of u in de periode van 10 oktober 2007 tm 15 november 2007 in Eindhoven als diegene die gezag uitoefende over de kinderen...
...niet heeft voldaan aan de verplichting de kinderen ingeschreven te laten zijn.


Strafbaar
De Officier van Justitie (dhr. Erades): "Ik acht het ten laste gelegde wettelijk en overtuigend bewezen op basis van het proces verbaal van de leerplichtambtenaar. Het feit is ook strafbaar en ik acht ook mevrouw strafbaar."


Belachelijk makend
Dhr. van Rooij: "Er is aan het dossier een brief toegevoegd van J. van der Ven, afdelingshoofd aansturing maatschappelijke ontwikkeling.
Zie hier alle delen van dat dossier:
deel 0, deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8

Dhr. van Rooij: "In die brief wordt nogal wat over mij verteld. Ik blijk in dit verhaal een halve malloot te zijn, die zijn verstand niet heeft, die de weg goed kwijt is. Dat wordt in het dossier van dhr. Heijmen neergelegd, zonder dat ik er kennis van heb genomen." (Volgens dhr. van de Ven zijn de hoeveelheden giftige stoffen in drinkwater zelfs hoger, daarover een volgende keer meer)


Het hout is niet onderzocht
Dhr. van Rooij: "Er staat ook dat het allemaal onderzocht is door Search. Ik heb Search bij mij thuis uitgenodigd, Search is bij mij geweest want ik ken Search en de directeur al lang, ook vanuit mijn werk. Daar was dhr. Heijmen bij. Search heeft het stuk hout nog laten zien wat ze nog in het dossier hadden zitten en ze zeiden: "Wij hebben dat hout nog nooit hoeven onderzoeken" Dus hoe kunnen ze dan weten wat er in dat hout zit als ze het nog nooit onderzocht hebben."

Zie hier het rapport van Search (PDF)
KOMO gekeurd
Dhr. van Rooij: "Verder zeggen ze: "Het is KOMO gekeurd, dus het is helemaal veilig" Ik heb zwart op wit dat KOMO-keur niets zegt over de chemische veiligheid."
[Zie editie 16 juli 2007]
BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's

Dhr. van Rooij: "KEMA-keur ook niet."
[Zie editie 14 juli 2007]
BEWIJS: KEMA-keur zegt niets over chemische veiligheid
KEMA zegt alleen maar iets over de mechanische veiligheid.

Dhr. van Rooij: "En KOMO keur zegt alleen iets over het uitlogen zolang het nog op het impregneer-bedrijfsterrein ligt, verder niet."
[Zie editie 22 juli 2007]
BEWIJS: Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase

Dhr. van Rooij: "Juist die KOMO-keur geeft aan dat er maximum gif in zit.
KOMO-keur stelt eisen aan de duurzaamheid van het hout. Dus: Hoe meer gif er in zit, hoe langer het goed blijft want dat gif weerhoudt de schimmels, bacteriŰn en wormen waardoor het rottingsproces wordt tegengehouden."
[Zie editie 5 januari 2008]
BEWIJS: Het KOMO-keur garandeert veel gifstoffen

Dhr. van Rooij leest ook het juridische stuk voor.
Zie dat hier


Dhr. Erades
Officier van Justitie (dhr. Erades): "Ik heb de stukken gezien waar dhr. van Rooij naar verwijst (de stukken waarin Van Rooij als belachelijk wordt neergezet) en ik denk dat wij onze excuses daarvoor aan moeten bieden voor het feit dat dat in het dossier (als zijnde belangrijk stuk) terecht is gekomen, dat had niet mogen gebeuren volgens mij."


Ad van Rooij
Ad van Rooij: " Ik heb zwart op wit dat KOMO-keur niets zegt over de chemische veiligheid. (BEWIJS) KEMA-keur ook niet (BEWIJS) , de uitloognormen van KOMO gelden alleen voor de opslagfase (BEWIJS) en het KOMO-keur geeft juist aan dat er maximum gif in zit, maximaal gif weerhout de schimmels, bacteriŰn en wormen ervan het hout aan te tasten. (BEWIJS) "


Griffier
De griffier bleek zeer ge´ntresseerd en tevens goed op de hoogte van de hele zaak en alles daaromheen en kwam na afloop nog even praten met de dhr. en mw. Heijmen en dhr. Van Rooij

Dhr. van Rooij gaat verder:
"Dhr. en mw. Heijmen hebben het heel goed gedaan, die hebben namelijk gezegd: "Wij vinden het onverantwoord dat onze kinderen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen" Onderzoek van de RIVM geeft duidelijk aan dat de blootstelling alleen aan chroomtrioxide alleen al zodanig hoog is dat het boven de MTR (maximaal toelaatbaar risico) waarde voor volwassenen is.
[Zie editie 27 JULI 2007]
BEWIJS RIVM: Risico carcinogene effecten van ge´mpregneerde speeltoestellen boven MTR

Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch, die geen nulwaarde grens kent, dus elke blootstelling, hoe gering ook moet voorkomen worden met de best bestaande technieken. En die is er: Namelijk het hout weghalen en ander hout neerzetten, of kunststof of ijzer. Die stoffen staan bovenaan de lijst met beroepskankers. Deze stoffen zijn erger dan asbest, ze gaan dwars door de huid heen, ze worden opgenomen door hand/mond-contact, via het maag/darm-kanaal hebben ze 100% absorbtie van de stoffen, en ook via de lucht kunnen de stoffen verwaaien en zo binnenkomen.

Ik ben niet zomaar iemand die anders behandeld mag worden dan een andere collega veiligheidskundige van een Arbo-dienst, ik heb recht op een gelijke behandeling en hun (dhr. en mw. Heijmen) hebben ook recht op een gelijke behandeling want het zijn hun kinderen die op school zitten. Dus als men dan zegt: "Wij hebben een plan van aanpak en dan hanteren we het verhaal van de GGD, dat is voor ons voldoende" en daarmee dus zeggen het mag gewoon doorgaan met vergiftigen boven de MTR waarde dan heeft die Arbo-dienst een heel groot risico gelopen.

Dat is ook de reden dat de zowel zaak van de school als van de Arbo-wet nog volledig in procedure is. Ik heb gisteren antwoorden gehad via Fleur Agema van de PVV van de Tweede Kamer want die heeft hier vragen over gesteld. En de Arbo-wet is hier wel degelijk van toepassing. Dat is beantwoord door ministers.

[Zie notitie in Het Echte Nieuws Kort, 2008-05-07 17.01 uur, Antwoorden van VROM (PDF)]
Dus die vragen ga ik als nadere stukken inbrengen in die zaak. Het zou raar zijn als de Arbo-wet niet van toepassing is.

Dan kom ik nog even terug op wat de officier zegt, die zegt: "Ja, als de kinderen onveilig zijn moeten ze maar naar een andere school gaan." Nee, de overheid heeft als taak er voor te zorgen dat alle scholen veilig zijn. En als de ene school onveilig is moet die veilig gemaakt worden, het moet niet zo zijn dat de ene school onveilig mag zijn en dat de ouders moeten kijken van, daar is het onveilig dus daar moet ik mijn kinderen weghalen.

Het Echte Nieuws heeft een gesprek gehad met dhr. Jans, medisch-milieukundig-hoofd van de GGD brabant/zeeland. Dhr. Jans heeft ook gezegd dat hij geadviseerd had het ge´mpregneerde hout rond de zandbak te vervangen. [Zie editie 21 december 2007]
GGD Arts Jans adviseerde om ge´mpregneerd hout rond zandbak basisschool EBS te vervangen

Het is erg raar dat men zijn advies niet overneemt en nakomt. En ook dat dat advies niet vermeld wordt in risicobeoordelingen of in het rapport van de GGD.

Ingevolge vaste jurisprudentie kan nooit tot strafvervolging worden overgegaan indien de feiten nog niet duidelijk zijn omdat die bestuursrechtelijk nog moeten worden uitgeprocedeerd voor bestuursrecht. Enkel alleen al op dit feit dienen appellanten volledig te worden vrijgesproken."

VOORGELEZEN DOOR BAS HEIJMEN TIJDENS DE ZAAK:

Parketnummer: 01.710812-08:

Bas Heijmen: "Allereerst is alleen mijn vrouw opgeroepen en niet ik hoewel ik wettelijk gezien vader ben (ik heb ze erkend en sta als vader op de geboorte-akte). Daarom geniet ik aldus samen met mijn vrouw volledige voogdij over de kinderen. Op die grond had ook ik een dagvaarding moeten krijgen.

De periode waar het over gaat is niet van 12 oktober tot 15 november maar van 12 oktober 2007 tot 15 januari 2008, de dag dat wij onder dwang onze kinderen uitschreven van de EBS en inschreven bij de Bergen. Dit heeft een direct verband met het afschaffen van de actio-popularis. Dat was de reden dat wij gekozen hebben voor de constructie dat onze kinderen ingeschreven bleven staan op de ene school maar onderwijs kregen op een andere. Dat is met het onderhuids afschaffen van het procesrecht voor een ieder tegenwoordig nog de enige manier om belanghebbend te zijn, ergo, je recht te kunnen halen.
De einddatum 15 november is de dag dat wij het kruisverhoor hadden bij Karina van Meer in het gebouw van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Tegen haar loopt nog steeds een aangifte wegens valsheid in geschrifte. Daar hebben wij nog niets van gehoord. Het gaat om een strafbaar feit gepleegd door een ambtenaar. Dat is zeer ernstig en voordat er duidelijkheid is in die zaak moet de zitting verdaagd worden. Van dit kruisverhoor heeft de rechtbank blijkbaar wel een proces-verbaal, maar wij hebben dat nooit gekregen. Bij het eerste verhoor i.v.m. de zaak januari 2007 hebben wij wel netjes een proces verbaal gekregen. Voordat wij de inhoud kennen van het proces verbaal kunnen wij ons niet verdedigen. Let wel: wij hebben onze kinderen niet thuisgelaten. Ze mochten ineens niet meer naar school nadat ze acht maanden onderwijs hadden gehad op de Bergen. Het van deze school de Bergen afhouden heeft onrechtmatig plaatsgevonden. Daartegen loopt nog een hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetgeen in behandeling is genomen onder nummer: 200803003/1/H2."Bas Heijmen
Bas Heijmen, hier te zien voor de school van prinses Amalia, die een aangeboden ge´mpregneerd houten kinderzitje (hetzelfde materiaal als de EBS in Eindhoven) uiteraard niet in ontvangst wilden nemen. (Editie 2007-11-15)
Bas en Dimitra Heijmen mochten volgens de regels van de rechtbank niet op de video komen.

Parketnummers: 01.712934-07 en 01.712935-07

Bas Heijmen: "Wij worden verdacht van het overtreden van de Leerplichtwet. Op zich is dat een ernstige overtreding maar wat wij kunnen aantonen is dat wij er alles aan hebben gedaan om enerzijds onze kinderen te beschermen tegen blootstelling aan uiterst giftige kankerverwekkende stoffen, waaronder chroomtrioxide (chroom VI) en anderzijds te garanderen dat ze toch naar school konden.
Hoewel wij toegeven dat wij onze kinderen een korte tijd thuis hebben gehouden erkennen wij geen schuld in de zin van dat het verwijtbaar of onnodig was. Integendeel: wij kunnen bewijzen dat we alle reden hadden om het vertrouwen in de directie van de EBS op te zeggen en te kiezen voor de gezondheid van onze kinderen. Dat ze hierdoor een paar weken thuis hebben gezeten is spijtig maar in de context eigenlijk niet meer dan logisch.

In verband met de onhoudbare Arbo-situatie op de EBS waren wij niet alleen moreel maar ook wettelijk verplicht als verantwoordelijke ouders de kinderen thuis te houden en te zoeken naar een alternatief. Dat is precies wat wij gedaan hebben en daarom erkennen wij ook geen schuld.

Wij zijn het geweest die na het opzeggen van het vertrouwen in de directie van EBS naar bureau leerplicht zijn gegaan om melding te maken van het feit dat we onze kinderen thuis hielden, en waarom. Alle dossiers, bewijzen en documenten zijn overlegd met bureau leerplicht. We zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gegaan op basis van feiten en bewijzen en hebben altijd open lijnen gehouden met de betrokken personen en instanties, maar toch zijn wij degenen die strafrechtelijk vervolgd worden.

We zetten de gebeurtenissen nog even op een rij: Naar aanleiding van de bewijzen die onomstotelijk vaststellen dat het ge´mpregneerde hout op de EBS uiterst giftig en kankerverwekkend is zijn wij in december 2006 gaan praten met de directie van de school om te komen tot een oplossing. In eerste instantie was de reactie goed en is er op onze aanwijzing een bodemonderzoek gedaan in het zandbakje.

Uit dit onderzoek kwam niets verontrustends naar voren behalve dat het onderzoek niet volgens de norm NVN 5740 norm op alle in het hout aanwezige chemische stoffen is uitgevoerd. Volgens meneer van Barneveld hebben ze die keuze gemaakt omdat een onderzoek volgens die norm te duur was. Het zand is schoon dus het hout is veilig, zeiden ze tegen ons.

De GGD heeft op basis van dit waardeloze rapport (waarvan de directeur van Search uitdrukkelijk heeft gezegd dat er geen conclusies m.b.t. gezondheidsrisicoĺs uit getrokken kunnen worden) gesteld dat er geen gezondheidsrisicoĺs waren en tijdens een informatieavond voor de ouders zelfs gezegd dat de kinderen probleemloos kunnen likken aan dit hout.

Dit is niet alleen een belediging van onze intelligentie maar vooral een geval van grove nalatigheid m.b.t. de zorg voor de schoolgaande kinderen en in onze ogen zelfs bewuste misleiding van de ouders door de EBS en de GGD. Dit wordt onderkend door GGD milieuarts H. Jans. Als feitelijk bewijs daarvoor lees bijgevoegd artikel ôGGD Arts Jans adviseerde om ge´mpregneerd hout rond zandbak basisschool EBS te vervangenö uit het Echte Nieuws van 21 december 2007 (zie bijlage 3) of kijk op internet, website: ôwww.hetechtenieuws.org/2007-12-21.phpö met haar doorlinks. Dit alles heeft plaatsgevonden in samenspanning met bureau leerplicht dat er alles aan heeft gedaan om ons te dwarsbomen en te frustreren, tot aan dossiervervalsing toe. Dat is namelijk de reden waarom wij hier zitten vandaag. Uitdrukkelijk hebben wij tegen Peter Spooren (leerplicht ambtenaar) gezegd dat wij alle stukken aan het strafdossier toegevoegd willen hebben. Peter Spooren heeft dit nagelaten en alleen maar alle stukken toegevoegd waarvan hij vond dat ze relevant waren. Helaas waren dit alleen de documenten die nadelig waren voor ons en niet het complete dossier zoals wij het bij bureau leerplicht hebben afgegeven en waaruit blijkt dat wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben gehandeld. Het enige wat schijnbaar relevant bleek te zijn voor bureau leerplicht is ervoor te zorgen dat mensen vervolgd worden in tegenstelling tot het handhaven van de Leerplichtwet. Dit is een groot verschil en wij vragen ons eerlijkheidshalve af hoeveel mensen er meer benadeeld zijn op deze manier en misschien wel onterecht veroordeeld zijn.

Als laatste redmiddel zijn wij (ouders en directeur Van Rooij van het EKC) weer in gesprek gegaan met de directeur en Paul Prijt, de voorzitter van de Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven en kwamen tot de conclusie dat de school niet voldeed aan de Arbeidsomstandighedenwet omdat in hun Risico inventarisatie- en evaluatie (hierna: Ri&e) niets stond geschreven over de chemische risicoĺs m.b.t. het spelen van de kinderen op het aanwezige ge´mpregneerde hout. De afspraak die we toen gemaakt hebben was dat het bestuur van de school aan hun Arbodienst opdracht zou geven om in samenwerking met hogere veiligheidskundige Van Rooij van het EKC een aanvullende Ri&e op de chemische veiligheid te maken van het binnen de school aanwezige ge´mpregneerde hout met ondergrond, vanwege uitloging van dat hout.

Dit is de afspraak waarvan meneer van Barneveld in zijn getuigenis niets meer van kon herinneren. Volgens ons heeft meneer van Barneveld last van een selectief geheugen en heeft hij dat gezegd om niet in gewetensnood te komen omdat hij anders moest liegen. De realiteit is echter dat betreffend gesprek er is geweest met meneer van Barneveld, meneer Paul Prijt, meneer van Rooij van het EKC en ik.

Helaas trok de school zich binnen enkele dagen ÚÚnzijdig terug uit die afspraak en wilde men niets meer te maken hebben met het EKC met als reden dat men dhr. van Rooij niet vertrouwde. Verdere uitleg gaf men niet en dat was voor ons als ouders de laatste druppel. In tegenstelling tot wat de officier van justitie stelt hebben wij onze kinderen niet van school gehaald omdat wij de school wilden dwarsbomen maar hebben wij dit gedaan omdat de school ons dwarsboomde en de school onze kinderen onnodig vergiftigde met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als chroomtioxide (chroom VI). Het hele proces heeft wel zoĺn anderhalve maand geduurd en als de school serieus met onze klacht was omgegaan was het hout verwijderd geweest en zaten onze kinderen nog op de EBS.

In zijn getuigenis zei meneer van Barneveld dat hij het hout had laten verwijderen als er gif in zou zitten. Dat waren zijn letterlijke woorden en dat heeft hij wel gelogen want ook meneer van Barneveld hebben wij de toelating van het CTB laten zien waarin uitdrukkelijk staat dat er niet een beetje maar een grote hoeveelheid van de zwaarst mogelijke gifstoffen in zitten die er bestaan op aarde. En dan is nog maar voor de helft bekend wat er allemaal in zit. De andere helft mag niemand weten volgens het CTB omdat dit zogenaamd bedrijfsgeheime stoffen zijn. Meneer van Barneveld koos ervoor om de bewijzen die ik hem gaf niet te geloven en in zee te gaan met de pseudo-wetenschappers van de GGD.

In onze ogen zijn zij het meest nalatig geweest want juist van zoĺn instantie mag je verwachten dat ze gedegen onderzoek doen op basis van feiten en bewijzen en dat ze komen met een wetenschappelijk verantwoorde en goed onderbouwde conclusie. Ook de GGD hebben wij alle stukken gegeven en die hebben ze terzijde geschoven ten faveure van het nietszeggende onderzoekje van Search. Van een wetenschappelijk onderbouwd advies kan dan ook nooit sprake zijn. Waar in onze ogen wel sprake van is was dat de school en de GGD van tevoren de eindconclusie hebben getrokken en daar bewijzen bij gingen zoeken. In het beste geval is het eenvoudigweg dom om zo te handelen en in het slechtste geval kan je spreken van bewuste misleiding van meer dan 300 kinderen met onherstelbare vergiftiging met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als gevolg. Van ons zou dat strafbaar moeten zijn en nogmaals spreken wij de verbazing uit dat wij degenen zijn die strafrechtelijk vervolgd worden.

Toen onze kinderen een paar weken thuiszaten en duidelijk werd dat de EBS op geen enkele manier meer wilde samenwerken en ze bezig waren met een campagne om ons zwart te maken bij de ouders en ons weg te pesten, kozen wij ervoor om onze kinderen tijdelijk op een andere school te plaatsen in afwachting van het verloop van de verschillende procedures. Dit was geheel ons eigen initiatief en het is gebeurd in overleg met bureau leerplicht met instemming van het bestuur van de EBS. Basisschool de Bergen wilde ons helpen en sindsdien bezoeken onze kinderen met veel plezier die school.

Wij worden verdacht van het onterecht thuishouden van onze kinderen en daarmee in overtreding te zijn van de Leerplichtwet. Artikel 11 b en g van de Leerplichtwet voorzien in onze ogen ruimschoots in de mogelijkheid voor ouders om onder gewichtige omstandigheden (ernstige gezondheidsrisicoĺs) of algemeen verbindende voorschriften (wettelijke verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet) onze kinderen thuis te houden. Feitelijk waren wij het verplicht omdat de school toen niet, en tot op de dag van vandaag nog steeds niet, voldoet aan de wettelijke opgelegde verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet.

Op deze gronden lijkt het ons evident dat wij er alles aan hebben gedaan om onze kinderen veilig onderwijs te laten genieten en zorgvuldig te zijn in de keuzes die we hebben gemaakt. Iedere stap die we hebben gezet kunnen wij onderbouwen en verklaren en als er weer zoiets zou gebeuren zouden wij precies hetzelfde doen. Als ouders moet je steeds de balans zoeken in een veilige omgeving waarin de kinderen zich kunnen ontplooien en wij vinden dat wij dat uitstekend hebben gedaan. Dat andere mensen zich niet bewust zijn van de risicoĺs van ge´mpregneerd houten producten is niet ons probleem. Wij hebben de ouderlijk plicht om voor onze kinderen te zorgen en wij staan niet toe dat anderen (bestuur EBS) de gezondheid van onze kinderen schaden met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen. Wij zijn voldoende bekwaam om gevaren te onderscheiden van een veilige situatie en daar waar nodig maatregelen te nemen. De ouderlijke macht daarbij geeft ons niet alleen de verantwoordelijkheid maar tevens de wettelijke verplichting om keuzes te maken ten dienste van de gezondheid van de kinderen, die sommige ambtenaren misschien niet wenselijk vinden maar die (met inachtneming van het gehele dossier) voor ons als ouders volkomen terecht waren."

Wordt vervolgd...Zie ook:
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout? Rechtbank geeft antwoord
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts Jans adviseerde om ge´mpregneerd hout rond zandbak basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
De (gif)bewijzen tot nu toe