HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 20 MEI 2008


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Nationale ombudsman doet niets met info en bewijzen van klokkenluider Van Rooij
Waar kun je nog heen als je er met de overheid niet uit komt? klokkenluider Van Rooij ging naar de Nationale ombudsman, want: "de burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid." Maar de Nationale ombudsman blijkt uiteindelijk de burger (Van Rooij) ook niet behoorlijk te behandelen door inhoudelijk niet te reageren.


De overheid wil niets doen met de meeste bewijzen van (gif)klokkenluider Van Rooij. Kijk hier, 3 ministers die zonder argumenten besluiten niet meer te reageren:
1991: Minister Lubbers zal niet meer reageren
1992: Minister Alders zal niet meer reageren [zie ook editie 30 juli 2007]
2000: Minister Kok zal niet meer reagerenklik voor vergroting
Deze tekst staat op de website van de Nat. ombudsman (printscr 08-05-19)


24 FEBRUARI 2002: NAAR DE NATIONALE OMBUDSMAN
Vanwege het uitblijven van argumenten en gezien de ernst van de bewijzen, stuurde Van Rooij op 15 maart 2001 de minister (Kok) nogmaals een brief, inclusief bewijzen. Omdat er verder niet gereageerd werd op de brief schreef Van Rooij naar de Nationale ombudsman
Deel 1 en deel 2


16 AUGUSTUS 2002: BEVINDINGEN
Voordat de Nationale ombudsman met een conclusie in een openbaar rapport kwam stuurde de Nationale ombudsman eerst een verslag van bevindingen aan dhr. Van Rooij:
Deel 0, deel 1, deel 2 en deel 3

Naar aanleiding van dit verslag van bevindingen is het mogelijk om binnen twee weken de Nationale ombudsman te laten weten of dit verslag aanleiding geeft tot opmerkingen.


22 AUGUSTUS 2002: VAN ROOIJ VERZOEKT OM DOSSIER
Om goed te kunnen reageren op de in de bevindingen genoemde (onvolledige) feiten van de Nationale ombudsman verzocht dhr. van Rooij de Nationale ombudsman schriftelijk om toezending van het gehele dossier.
Zie hier die brief


12 SEPTEMBER 2002:
De Ombudsman antwoordde dat hij niet aan dat verzoek kon voldoen omdat het dossier te omvangrijk was en het daardoor ondoenlijk zou zijn van alle stukken afschriften te verstrekken. Tevens stelde de Nationale ombudsman in deze brief dat de meeste stukken van Van Rooij zelf afkomstig zijn en hem dus reeds bekend zijn.
Zie hier die brief


14 SEPTEMBER 2002:
Van Rooij schreef het juist van groot belang te achten, te weten of de Nationale Ombudsman geen belangrijke stukken miste en stelde voor de kosten voor het kopiŰren te betalen.
Brief deel 1 en deel 2


26 SEPTEMBER 2002: RAPPORT VAN NATIONALE OMBUDSMAN
Maar de Nationale ombudsman gaat daar totaal aan voorbij en komt zonder verder onderzoek en vermelden van de volledige feiten in het verslag van bevindingen ineens met de conclusie in haar rapport: De Nationale ombudsman vindt het juist dat de minister niet reageert omdat de voormalige ministers ook al hadden aangegeven niet te reageren. Zie hier het gehele rapport:
Deel 0, deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4

De Nationale ombudsman vroeg zich niet af waarom minister Kok en voormalige ministers niet reageerden en deed evenmin onderzoek naar de grote hoeveelheid bewijsmateriaal waarvan de meeste hier vermeld toen ook al bekend waren.


29 SEPTEMBER 2002: GEEN REACTIE, NOGMAALS VERZOEK OM DOSSIER
Omdat de Nationale ombudsman niet op het verzoek van Van Rooij reageerde, maar hem enkel het openbaar rapport toestuurde, deed Van Rooij de Ombudsman opnieuw een verzoek om hem een afschrift te laten toekomen van het volledige dossier waarop de Ombudsman zijn openbaar rapport had gebaseerd. Van Rooij schreef hierin dat "nu het rapport openbaar is gemaakt, het daaraan ten grondslag liggende dossier nu ook openbaar is".
Deel 1, deel 2 en deel 3


2 OKTOBER 2002: ONDERZOEK AFGESLOTEN!
Maar de Nationale ombudsman reageerde in deze brief van 2 oktober 2002 dat met het toesturen van het openbaar rapport, het onderzoek is afgesloten. De Nationale ombudsman stuurt hier hetzelfde rapport als op 26 september 2002.
Zie dat hier

Op 6 oktober 2002 stuurt Van Rooij de Nationale ombudsman daarop nog deze aangetekende brief: Zie deel 1, 2, 3, 4 met daarbij bijlage 1 en bijlage 2 deel 1, 2, 3 en bijlage 3 deel 1, 2, 3 en bijlage 4 deel 1, 2, 3, 4
maar daar werd in zijn geheel niet meer op gereageerd.

De openbare brief van 29 september 2002 van Van Rooij waarin voor media en pers de echte feiten (zie links vermeld in brief, o.a. deze, deze en deze, en waardoor o.a. deze bewijzen) duidelijk zouden worden is nooit bij het rapport toegevoegd.STIJGING KANKERPATIENTEN
De laatste jaren is voormalig Nationale ombudsman M. Oosting voorzitter van het KWF kankerfonds en meldde een sterkere stijging van het aantal kankerpatienten. En ge´mpregneerd hout is kankerverwekkend, zie:

Bewijs (Editie 2007-07-27)
Bewijs (Editie 2007-08-11)
Bewijs (Editie 2007-08-12)
Bewijs (Editie 2007-09-22)
Bewijs (Editie 2007-09-22-b)
Bewijs (Editie 2007-12-29)

Genoeg redenen en bewijzen voor Van Rooij om het bij de Nationale ombudsman weer eens opnieuw aan te kaarten.


10 APRIL 2008: NIET MEER REAGEREN
Maar vandaag de dag doet de Nationale ombudsman nog steeds hetzelfde als dat wat de voormalige ministers deden: Niet meer reageren. Mevrouw mr. A. Stehouwer (substituut Nationale Ombudsman) schreef: "Eventuele nieuwe correspondentie over ditzelfde onderwerp zal ik voor kennisgeving aannemen zonder u daarover te berichten."

Hierop schreef Van Rooij naar de Europese Ombudsman en deze zegt de klacht wel te gaan behandelen. (wordt vervolgd..).
Zie de brief hier

klik voor vergroting
26 september 2002: De Nationale ombudsman geeft de minister (Kok) gelijk dat hij niet reageert omdat de voormalige minsters al aangegeven hadden niet te meer te reageren. (aanklikbaar). Maar waarom de ministers niet inhoudelijk reageren vindt de Nationale ombudsman het onderzoeken niet waard.


klik voor vergroting
10 april 2008: De Nationale ombudsman neemt correspondentie van klokkenluider Van Rooij voor kennisgeving aan en doet voortaan hetzelfde als de voomalige ministers: Niet meer reageren. (aanklikbaar)


klik voor vergroting
21 april 2008: Maar nu is er hoop want de Europese ombudsman lijkt iets te gaan doen. (aanklikbaar) Zie hier de achterkant van de brief. (verzonden in deze envelop)


klik voor vergroting
INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.