HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 2 JUNI 2008


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Omrin verwerkt gif-hout voor energiecentrales en nieuwe productenOmrin Jager Midwolde verwerkt afvalmaterialen. Ook (ge´mpregneerd) afvalhout waarin zwarte lijst stoffen als Arseen en ChroomVI verwerkt zijn. Dit hout gaat vervolgens naar energiecentrales als brandstof voor energieopwekking en wordt toegepast in spaanplaat of pallets.


Dat staat op de website van Omrin Jager Midwolde, zie deze en deze pagina. (Zie hier en hier printscreens van die pagina's gemaakt op 15 april 2008.)

NAVRAAG
Bij telefonisch navraag op 15 april 2008 heeft dhr. K. Fegter van Omrin Jager Midwolde bevestigd dat ge´mpregneerd hout vanaf Omrin Jager Midwolde naar Duitsland wordt getransporteerd en wordt verbrand in energiecentrales. Volgens dhr. Fegter mag dat daar wel.klik voor vergroting
Dit staat hier op de website van Jagermidwolde.nl
(Klik op "activiteiten", dan op "sorteerinrichting".)klik voor vergroting
Dit staat hier op de website van Jagermidwolde.nl
(Klik op "activiteiten", dan op "sorteerinrichting", dan op "deelstromen".)


(Onder A-hout wordt begrepen onbehandeld hout, onder B-hout geverfd, gelakt en verlijmd hout en onder C-hout verduurzaamd (ge´mpregneerd) CCA-hout en CC-hout.)


VERBODEN 1
Volgens de minister van VROM moeten de milieuschadelijke eigenschappen van hout dat is ge´mpregneerd met Arseen, Chroom(VI) en Koper in internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek worden voorkomen.
En verwerking in de vorm van producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige toepassing of verwijderen door verbranden is niet toegestaan. (Zie dat complete bewijs in editie 2008-06-02)


VERBODEN 2
Het is niet te zien of hout is verontreinigd met verboden lijst stoffen, zeker niet bij overgeschilderd hout en hout waarvan (via een bedrijf als Omrin Jager Midwolde) weer spaanplaat is gemaakt. Daarom heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak nrs. F03.98.0171, enz.ávan 19 augustus 1998 besloten dat al het hout dat vrijkomt uit bouw-áen sloopafval niet mag worden verspaand/vermalen/aangestampt omdat daarmee dan gevaarlijk afval wordt verdund.
Zie www.sdnl.nl/epon-3.htm


TOCH TOESTEMMING
Mw. Jikke Jager (zie editie 2007-05-28) heeft hiertegen geprotesteerd bij de Raad van State. (Zie verzoekschrift)

De Raad van State weet hierdoor dat Jager Midwolde giftig hout verwerkt en dat deze naar energiecentrales gaan en in nieuwe producten worden verwerkt.

Maar ondanks dat dat niet mag heeft de Raad van State Jager Midwolde toch toestemming (zie uitspraak) gegeven hiermee door te gaan.


MINDER FIT
Het feit dat Mw. Jikke Jager zich minder fit voelt als het een tijdje droog weer is kan volgens betrokken overheden niet aan dat het stof hebben gelegen.

Maar als sloophout waarbij men niet kan zien of er ge´mpregneerd hout bij zit fijngestampt, vermalen of verschredderd wordt komen de zwarte lijst stoffen toch in de lucht.

De verontreinigde houtspaanders worden aangeboden als 'biomassa' aan energiecentrales, die het verbranden. De resterende vliegas wordt gebruikt voor cement, beton en asfalt. (zie ook: hpolie.googlepages.com)
Als Omrin Jager Midwolde dus met zijn puinbreker aan het werk gaat is er grote kans dat er weer zwarte lijst stoffen vrijkomen in de lucht.

Door de nieuwe duidelijke uitspraak (zie editie 2008-06-02) van de minister van VROM over dit hout zullen betrokken overheden, met een wel heel erg goed verhaal moeten komen om alsnog een difinitieve uitspraak (zie deze uitspraak) van de Raad van State te kunnen negeren.

Want met een "goed verhaal" (zie editie 2008-05-05) kunnen diverse overheden dat toch...
Klik voor vergroting
Printscreen van de website van afvalverwerker Omrin Jager Midwolde. (aanklikbaar)


Klik voor het gehele word-document
Mw. J.J. Jager, die naast de afvalverwerker woont, (zie editie 2007-05-28) heeft bedenkingen gestuurd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Dit omdat aan Jager Onroerend Goed en Beheer B.V. een nieuwe vergunning Wet Milieubeheer is verleend die vanaf 21 april t/m 2 juni 2008 als ontwerp vergunning ter inzage heeft gelegen. In deze bedenkingen zijn opgenomen: haar zienswijzen, een WOB verzoek, een aankondiging tot strafaangifte bij de hoofdofficier van Justitie van Groningen en een schade-aansprakelijkheidstelling.INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.