HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 8 JUNI 2008


Geimpregneerd hout info


Neemt de politie haar milieutaak wel serieus?Door Nel de Best en Henk Niggebrugge

STAPELS - en stapels bewijzen heeft de politie inmiddels ontvangen. Gezien het al ruim 20 jaar zwijgen over onderstaande voorbeelden is het niet ondenkbaar dat een klokkenluider als Van Rooij gevaar loopt. Om deze reden liggen deze bewijzen op verschillende plekken in binnen- en buitenland. Voor de veiligheid.


Een kleine selectie staat hier, maar is nog een begin. N.a.v. wat er nu is en een greep uit de doos "nog doen" vragen wij ons net als de "Ketenkrant voor milieuhandhavers" (nummer 2, april 2008) het volgende af: Neemt de politie haar milieutaak wel serieus?De Ketenkrant voor milieuhandhavers

VOORBEELD 1
Ge´mpregneerd (speel)hout is over het algemeen:

Kankerverwekkend
BEWIJS: Risico carcinogene effecten ge´mpregneerde speeltoestellen (rivm)
BEWIJS: Milieuorganisaties waarschuwden al in 1995 voor ge´mpregneerd hout
BEWIJS: Ook in 1996 waarschuwden milieu- (en consumenten-) organisaties

Gevaarlijk afval
BEWIJS: Ge´mpregneerd hout is gevaarlijk afval
BEWIJS: Ge´mpregneerd is in afvalfase chemisch (gevaarlijk) afval

KOMO / KEMA-gekeurd maar:
BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's
BEWIJS: KOMO-uitloognormen gelden alleen voor opslagfase
BEWIJS: KOMO-keur garandeert veel gifstoffen
BEWIJS: KEMA-keur zegt niets over chemische veiligheid

CTB gekeurd, maar:
BEWIJS: Hoofd van CTB heeft al in begin 1992 beslist dat...
BEWIJS: CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbieden
BEWIJS: Overheid, CTB en bedrijven zwijgen al 15 jaar over gevaar

Een milieupolitieman komt hierover praten maar die
Milieupolitieman vlucht bij het zien van pers

Volgens politieonderzoek moest hij zeggen:
We willen geen contact meer, we weten het nu wel (video)

Ondertussen staat dit hout nu nog steeds op speelplaatsen
Schoolplein in Eindhoven vol gif

Ondanks dit advies
GGD Arts adviseerde ge´mpregneerd hout weg te halen

En de rechter zegt: er is geen bewijs...
Schuldig voor thuishouden kinderen (video)De Ketenkrant voor milieuhandhavers

VOORBEELD 2
Dit gifhout wordt ook verwerkt voor "groene" stroom en producten
BEWIJS: Omrin verwerkt gif-hout voor energiecentrales en nieuwe producten
BEWIJS: Gemeente Boxtel laat ingezameld gif-hout gewoon verbranden

Maar dat mag niet
BEWIJS: Ge´mpregneerd hout is gevaarlijk afval
BEWIJS: Ge´mpregneerd is in afvalfase chemisch (gevaarlijk) afval

Ondanks dat krijgt een bedrijf als Omrin een KIWA certificering
Zie hier en hier (bewijs-editie nog niet gepubliceerd)breed uitgemeten in de pers
Bovenstaande voorbeelden spelen al jaren en Pim Fortuyn is zelfs op de hoogte gebracht: Op 2 mei 2002 heeft klokkenluider van Rooij aangetekend diverse bewijzen verstuurd. Zie hier

Op 3 mei 2002 zou Fortuyn het pakket moeten hebben ontvangen.
Op 6 mei 2002 werd Fortuyn vermoord
Op 22 mei 2002 is het pakket pas aangeboden aan Fortuyn BV. Zie hier
(Meer info op SDNL hier en hier)

Volgens de "Ketenkrant voor milieuhandhavers" worden grote milieuzaken breed uitgemeten in de pers. Behalve dan bovenstaande documenten en het feit dat deze zijn achtergehouden gehouden voor Fortuyn...
De Ketenkrant voor milieuhandhavers
Pagina 5 van de Ketenkrant (PDF). Een uitgave van het Landenlijk Overleg Milieuhandhaving. (LOM) Volgens het artikel worden grote milieuzaken breed uitgemeten in de pers. In deze editie voorbeelden van grote milieuzaken die niet in de pers komen.


Over asbest wordt wel geschreven
Asbest is blijkbaar een veilig onderwerp, daar wordt wel over geschreven in de krant voor milieuhandhavers. Maar, ondanks dat de politie bekend is met zwarte lijst stoffen als ChroomVI, Arseen en andere (onbekende) zeer giftige stoffen in hout die mensen na verbranding en bewerking inademen en mee in aanraking komen geen woord hierover.


PROCESRECHT = WEG
Mensen die (willen) zien wat er aan de hand is en het wel serieus nemen dat bijv. kinderen spelen op ge´mpregneerd hout waar zwarte lijst stoffen als Chroom(VI) en Arseen uitlogen, kunnen vandaag de dag meestal niets (meer) beginnen sinds het afschaffen van de Actio Popularis, het procesrecht van een ieder. Zie laatste ontwikkelingen in deze zaak, editie: 2008-06-06


delen...
Zonder woorden...