HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 27 AUGUSTUS 2008


Geimpregneerd hout info


Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet van rechter nieuw besluit nemenDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

Dhr. Heijmen en gemachtigde veiligheidskundige A.M.L. van Rooij hebben het beroep, behandeld op 24 juni 2008, gewonnen (zie editie 2008-07-14). Het besluit van minister Donner dat de Arbo-wet niet van toepassing zou zijn op het schoolplein van basisschool EBS te Eindhoven heeft rechter Mr. W.C.E. Winfield ongegrond verklaard. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, keek niet naar de bewijzen of het hout op het schoolplein toxisch is of niet, de minister stopte al bij de bevoegdheidsvraag en zei: "ik ben gewoon niet bevoegd"."Volgens minister Donner is de Arbeidsomstandighedenwet niet op kinderen van toepassing. De rechter overweegt echter dat het giftige hout in ieder geval deel uitmaakt van de arbeidsomstandigheden van het onderwijzend personeel. Het ministerie is dus wel degelijk bevoegd in te grijpen. Zijn weigering dit te doen, vindt de rechter onvoldoende gemotiveerd. Het ministerie moet een nieuw besluit nemen, en daarbij de overwegingen van de rechter in acht nemen." (Bron: Katholiek Nieuwsblad)


NIEUW BESLUIT
Minister Donner heeft volgens rechter mr. W.C.E. Winfield, zijn besluit niet voorzien van een deugdelijke motivering en deze onvoldoende zorgvuldig voorbereid. Mr. W.C.E. Winfield heeft beslist dat minister Donner binnen zes weken een nieuw besluit dient te nemen met inachtneming van hetgeen is overwogen in zijn uitspraak.aanklikbaar pdf-bestand
De beslissing (aanklikbaar pdf-bestand).
WAT VOOR BESLUIT ZAL DONNER NEMEN?
Volgens de heer van Rooij heeft Minister Donner keuze uit de volgende twee mogelijkheden:
- Of met een deugdelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie, uitgevoerd door een Arbo-deskundige, bewijzen dat het hout niet giftig en/of kankerverwekkend is.
- Of het hout laten verwijderen als gevaarlijk afval overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer (waaronder de Eural).


ACTIO POPULARIS
De heer Heijmen had zijn kinderen vanwege het gifhout al van school gehaald maar heeft de zaak doorgezet omdat zijn kinderen toch in aanraking zijn geweest met carcinogene (kankerverwekkende) stoffen. Leraren, ouders en kinderen komen tot op de dag van vandaag nog steeds in aanraking met het giftige hout. Het leek er even op dat de zaak door het (geruisloos) afschaffen van de Actio Popularis geen kans meer had. (zie editie 2008-03-27 en de laatste editie over de Actio Popularis 2008-06-17). Maar Mr. W.C.E. Winfield heeft beslist dat dhr. Heijmen nog wel procesbelang heeft vanwege de door Van Rooij gestelde gevaarlijke situatie waarvan de nadelige effecten voor de gezondheid van kinderen (het krijgen van kanker) zich later kan openbaren. (zie pdf, blad 2, punt 3)

Zie ook:
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op schoolplein
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts adviseerde geÔmpregneerd hout basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
De (gif)bewijzen tot nu toe
aanklikbaar pdf bestand
De uitspraak. (aanklikbaar pdf-bestand).


Video
Rechter mr. W.C.E. Winfield. Zie hier nog de video van de zaak op 24 juni 2008 waarop mr. W.C.E. Winfield nu uitspraak heeft gedaan.


Van Rooij en cliŽnt
Dhr. Heijmen en gemachtigde dhr. Van Rooij van achter gefilmd tijdens de zitting op 24 juni 2008