HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 15 DECEMBER 2008


Geimpregneerd hout info


Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Overheid blijft onder verantwoording uitkomenDoor Nel de Best en Henk Niggebrugge

Dhr. Heijmen en gemachtigde Van Rooij lijken het onmogelijk te kunnen winnen van de overheid, die geen verantwoording neemt voor het hout met carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen. De overheid kijkt nog steeds niet naar (o.a. hun eigen) onderstaande feiten en bewijzen die van toepassing zijn op het hout dat staat op het schoolplein van basisschool EBS te Eindhoven:

Carcinogene effecten volgens het RIVM
KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's
KOMO-uitloognormen gelden alleen voor opslagfase
KOMO-keur garandeert veel gifstoffen
KEMA-keur zegt niets over chemische veiligheid
Milieuorganisaties waarschuwden al in 1995 voor ge´mpregneerd hout
Ook in 1996 waarschuwden milieu- (en consumenten-) organisaties
Ge´mpregneerd hout is volgens minister van VROM gevaarlijk afval
Ge´mpregneerd is in afvalfase chemisch (gevaarlijk) afval
CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbieden
GGD-vertrouwens-arts werd, buiten de GGD-organisatie om, ingezet
GGD arts adviseerde om hout basisschool EBS eindhoven te vervangen
Milieupolitieman vlucht bij het zien van pers
Politie: "We weten het nu wel" (video)
meer bewijzen

Volgens Van Rooij kijkt de overheid niet naar bovenstaande bewijzen en feiten om onder verantwoording uit te kunnen komen. Intussen zijn er nieuwe ontwikkelingen:12 NOVEMBER 2008: HOGER BEROEP
9 mei 2008 waren dhr. en mw. Heijmen schuldig bevonden i.v.m. het overtreden van de leerplichtwet. De ouders hielden hun kinderen thuis van basisschool EBS te Eindhoven omdat op het schoolplein veel ge´mpregneerd hout was geplaatst (zie editie 2008-05-16). Woensdag 12 november 2008 vond het hoger beroep plaats in deze zaak. Het hof heeft zich twee keer achter gesloten deuren(!) teruggetrokken om zich te beraden. Het Echte Nieuws was aanwezig bij dit hoger beroep en was snel weer buiten.

NIET ONTVANKELIJK
Het hof heeft beslist dat het hoger beroep in deze zaak niet ontvankelijk is om de simpele reden dat het volgens het hof niet mogelijk was om hiertegen in hoger beroep te gaan (de wetgever heeft grenzen gesteld). Het is onduidelijk waarom deze hele zitting dan door is gegaan, terwijl het hof dit al van te voren wist.

BERADEN ACHTER GESLOTEN DEUREN
Tot nu toe in deze zaak kon dhr. van Rooij als raadsman voor dhr. Heijmen optreden. Maar nu was dit een punt van discussie want in hoger beroep kent de wet de functie van gemachtigde niet.

De rechters gingen zich achter gesloten deuren beraden of zij vonden dat dhr. van Rooij toch voor dhr. Heijmen als raadsman kon optreden.

Na een paar minuten waren de rechters eruit: Dhr. van Rooij mocht deze dag in de zaal dhr. Heijmen niet bijstaan omdat hij geen advocaat is.

VIDEO (9.12 MIN.)
Hieronder de video, sommige delen mochten niet gefilmd worden volgens de persrichtlijn dus hebben wij ons daar aan gehouden.13 NOVEMBER 2008: MINISTER DONNER REAGEERT EINDELIJK
Minister Donner had besloten dat de Arbo-wet niet van toepassing zou zijn op het schoolplein van basisschool EBS te Eindhoven (zie editie 2008-07-14). Maar Donner moest van de rechter opnieuw een beslissing nemen omdat zijn besluit niet was voorzien van een deugdelijke motivering. (zie editie 2008-08-27). Na 6 weken had Donner nog niet gereageerd en daar schreven wij over in editie 2008-11-11. Op 13 november, 5 weken later dan wettelijk toegestaan, heeft dhr. Van Rooij de beslissing (zie deel 1, 2, 3 en 4) dan toch ontvangen.


De brief van Donner (geschreven door een zekere drs. A. van Dijk) komt hier op neer:
- De Arbowet geldt niet voor de kinderen die spelen (met/op het hout) en verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.
- De Arbowet geldt op het schoolplein wel voor de leerkrachten die met het hout in aanraking komen. (zie "Arbowet geldt ook op schoolplein")

In de brief van Donner wordt ook verwezen naar een brief van 3 mei 2007.
Hier is de brief (pdf-bestand) van 3 mei 2007. In de brief staat alleen dat een zekere J.J. Silverentand van de arbeidsinspectie ter plaatse op het schoolplein de situatie heeft bekeken. Ook is er een rapport ingezien van de GGZ waaruit zou blijken dat er geen gezondheidsrisico's zouden zijn bij het gebruik van het ge´mpregneerde hout op de speelplaats.

(Met GGZ werd door J.J. Silverentand waarschijnlijk bedoeld GGD. GGZ= Geestelijke Gezondheids Zorg, GGD= Gemeentelijke Gezondheids Dienst.)

En dat is eigenlijk alles wat er tot nu toe bereikt is in deze zaak: Er is een rapport ingezien waaruit zou blijken dat er geen gezondheidsrisico's zouden zijn bij het van het ge´mpregneerde hout op de speelplaats.

Welk rapport er bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk maar waarschijnlijk is het deze brief (word doc.), al vermeld in editie 2007-04-02.


VOLGENS DONNER IS ER NIETS MIS MET HET HOUT WANT:
Volgens GGD Eindhoven is er niets aan de hand met het zand. Maar het gaat hier niet om zand maar om ge´mpregneerd hout. En bovendien heeft het hoofd van de GGD brabant zelfs geadviseerd het hout te vervangen.
Volgens het RIVM zou er niets mis met het hout zijn. Maar in dit officiŰle stuk van het RIVM lezen we weer het tegenovergestelde.

EN DE OVERIGE BEWIJZEN?
Op de overige bewijzen zoals bovenaan in deze editie vermeld, wordt ook door Donner, in zijn geheel niet gereageerd...

TERUG BIJ AF?
Dhr. Van Rooij en zijn cliŰnt dhr. Heijmen lijken dus weer terug bij af te zijn. De Raad van State zou een volgende logische stap kunnen zijn. Maar in de praktijk blijkt dat de Raad van State stelselmatig partij kiest voor de overheid. En gezien het belang van de overheid in deze zaak is de kans groot dat dat hier dan ook weer gebeurt.

Wordt vervolgd....Zie ook:
Donner moest beslissing nemen over gif(speel)hout maar doet dat niet
Vervolg zaak gif(speel)hout: Hoger beroep bij Raad v. State 4 nov. 2008
Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet nieuw besluit nemen
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op schoolplein
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts adviseerde ge´mpregneerd hout basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
De (gif)bewijzen tot nu toe
SITUATIE GIF(SPEEL)HOUT OP SCHOOLPLEIN BESCHREVEN IN BOEK

Boek Ine Veen
Intussen is er een boek geschreven waarin de situatie van het gif(speel)hout op basisschool EBS te Eindhoven aan bod komt.

UITNODIGING
Iedereen is uitgenodigd om op 18 December naar de presentatie van dit boek te komen in zalencentrum ôHet Leeuwkeö, Sonseweg 3 te Nijnsel. De presentatie wordt verzorgd door Wieteke van Dort en er zijn verschillende sprekers zoals professor van Putten , criminoloog Bovenkerk (zie edities 2007-08-30 en 2007-12-29) en en ingenieur Nevels van Edelchemie.

Zie ook artikel op:
GroepZuid.nl
SDNL.nl
Grenswetenschap.nl
Doe altijd aangifte
De beslissing op het bezwaar van de minister van Sociale Zaken (Donner). Zie deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
Het hof
De heren van het gerechtshof Den Bosch betreden de zaal.


Het hof Ondanks dat de feiten en bewijzen voor iedereen te begrijpen zijn ging het inhoudelijk daar weer niet over...

Gesloten deur
De rechters hebben achter een gesloten deur onderling besproken hoe verder te gaan.


Het hof
De advocaat generaal: "Dhr. van Rooij is hier niet bevoegd om als raadsman op te treden."


Het hof
"Beslissing: u bent niet ontvankelijk in het hoger beroep"

Dhr. van Rooij achteraf: "alles wordt door de overheid uit de kast gehaald om er onderuit te komen, nog geen tien advocaten hadden hier nog iets kunnen betekenen."MEER NIEUWS OP:
Nieuwe Media Nieuws