HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 23 DECEMBER 2008


Geimpregneerd hout info


Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het.Door Henk Niggebrugge

NIJNSEL - 18 december 2008 werd een boek gepresenteerd. waarin o.a. is geschreven over geÔmpregneerd hout met carcinogene eigenschappen. Ook het gif(speel)hout, dat staat op basisschool EBS te Eindhoven komt in het boek aan bod. Tijdens deze presentatie waren diverse sprekers aanwezig: Criminoloog Prof. Frank Bovenkerk, Prof. Anton van Putten, Ir. Leo Nevels en klokkenluider Ing. Ad van Rooij.

Deze editie, met tekst uit de video met Prof. Bovenkerk, is o.a. bedoeld ter ondersteuning van de editie van de Sociale Databank Nederland die het geheel heeft gefilmd en hier heeft gepubliceerd.VIDEO 1: PROF. F. BOVENKERK

Prof. Bovenkerk: "Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het, ook de overheid."


Bovenkerk: "Uit de hele geschiedenis, de lijdensgeschiedenis mag je wel zeggen, die deze familie heeft doorstaan om alsmaar door te gaan en deze dingen aan de orde te stellen, wordt duidelijk dat de Nederlandse overheid helemaal niet zo voortvarend te werk gaat om deze dingen serieus te onderzoeken. Nee, hier is gereageerd door de overheid door:

het dood te zwijgen,
niet te antwoorden (zie bewijs 1, 2, 3 en 4),
allerlei misselijke tegenacties te beginnen,
de klokkenluider op allerlei manieren buiten spel trachten te zetten.

Dat gebeurd bijvoorbeeld door voor te dragen hem in een psychiatrische inrichting op te nemen (zie editie 2007-11-26). Dat zijn hele primitieve methoden, maar het is allemaal gebeurd. Dat gebeurd door brieven niet te beantwoorden, en inderdaad, ook ik heb zo'n brief niet beantwoord gekregen van die hoofdofficier." (zie editie 2007-08-30)

DUIDELIJK
Bovenkerk: "Dat er iets aan de hand is, en dat het onacceptabel is, is absoluut duidelijk. In het begin, zeg ik u ook eerlijk, had ik er ook moeite mee, te geloven dat er mensen zijn die dit toestonden. Maar het is nu met zoveel overtuigingskracht, ook in het boek dat vanavond in het middelpunt staat, aangetoond dat hier absoluut onacceptabele en reuze gevaarlijke dingen gebeuren. Daar kan je niet meer onderuit. Iedereen weet dat."

IEDEREEN WEET HET, OOK DE OVERHEID
Bovenkerk: "Die bedrijven kunnen niet zeggen dat ze van niets weten, of dat het een mooie manier is om van de afvalstoffen af te komen van het industriŽle proces (zie ook bewijs 1 en bewijs 2). En dat het een mooie manier is om het hout zo te veredelen en dat we daardoor geen hardhout uit Afrika of uit andere delen van de wereld hoeven halen. De overheid kan dat niet meer zeggen want het is aan alle kanten duidelijk. Ad van Rooij heeft de publiciteit ingeschakeld, terecht dat doe je dan als je bij de organen waar het thuishoort niet terecht kan. Hij heeft ontzettend veel publiciteit gegenereerd. Soms belde televisieploegen mij wel eens op met de vraag of het nou allemaal wel echt waar is wat Van Rooij zei. (Noot redactie: Afgelopen jaren, en heden, is er geen 1 omroep of krant meer die er nog iets mee doet, of mag doen)
Niemand kan meer zeggen dat het onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het. En dat geld dus ook voor de overheid."

COLLUSIE
Bovenkerk: "En dat stelde ik vooral in mijn brief aan de orde: Dat er een merkwaardige samenwerking bestaat tussen de overheid en bedrijven om dit soort dingen toch mogelijk te maken. En dat noemen we in de criminologie "collusie".
Met collusie bedoelen we geen corruptie, het is niet zo dat de ambtenaren die dit doen daar persoonlijk hun voordeel bij hebben. Maar het zijn controleurs, het zijn de bewaarders van al de bedrijfsprocessen waar we mee te maken hebben, die over het algemeen langdurige goede relaties hebben met de top van die bedrijven waar we het hier over hebben en die creatief meedenken in allerlei oplossingen en die langzamerhand dat standpunt van dat bedrijfsleven is gaan overnemen. En als dan dat bedrijsleven in de fout gaat doen zij dat dus ook. Dat noemen we collusie."

MOTIE
Bovenkerk: "Het is zover gegaan in de tussenliggende jaren, afgezien van alle akties die zijn ondernomen, afgezien van alle publiciteit die er is geweest, dat er ook politiek gesproken belangrijke uitspraken over zijn gedaan. Iedereen weet het. Ook de tweede kamer weet het. Twee keer is er in de tweede kamer een motie, vrijwel kamerbreed aangenomen met 1 tegenstem geloof ik. Waarbij de minister werd uitgenodigd om hier tegen op te treden omdat het werkelijk buitengewoon gevaarlijk is."

NIETSZEGGEND ANTWOORD
Bovenkerk: "In allebei de gevallen is een nietszeggend antwoord van de minister gevolgd. Nietszeggend in de zin dat er verwezen werd naar europese regelgeving waar ze niets aan konden doen. En niemand is daar eigenlijk verder op doorgegaan.
Ik heb dat zelf ook niet gedaan, ik denk dat dat wel zou moeten gebeuren. Misschien is het feit dat ik sinds kort gepensioneerd ben een mogelijkheid om daar eens op in te gaan want het is werkelijk noodzakelijk dat dit wordt weerlegd. Maar wat voor reactie kunnen we verwachten in omstandigheden waarin de overheid op deze manier met de top van het bedrijfsleven samenwerkt?"

PUBLICITEIT MOET INGESCHAKELD BLIJVEN
Bovenkerk: "Ik ben er diep van overtuigd, en daarmee wil ik besluiten, dat het verstandig is om die strijd te blijven voeren. Ik vind dat we buitengewoon trots mogen zijn op de klokkenluiders die ondanks alle tegenslag gewoon doorgaan. Ik vind dat de publiciteit ingeschakeld moet blijven, het moet op peil blijven, en dat is de reden waarom ik ook van harte vanavond steun dat we dit mooie boek over deze kwestie aangeboden krijgen."


VIDEO 2: PROF. A. VAN PUTTEN

Prof. van Putten over het recht en waar het mis gaatVIDEO 3: IR. L. NEVELS

Dhr. Nevels zegt al het afval (behalve radio actief afval) schoon te kunnen maken met de nul-optie en door de Nederlandse overheid op diverse manieren tegengewerkt te zijn. Dhr Nevels: "Er bestaan geen milieuproblemen." (Zie ook editie 2007-04-12)


Zie ook:
Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Overheid blijft onder verantwoording uitkomen / Boek Ine Veen

Weblog Ron Van Zeeland - Lid Provinciale Staten Noord-Brabant SP
prof. F. Bovenkerk
Criminoloog Frank Bovenkerk heeft al in 1993 vele documenten zoals deze onderzocht en aan de hoofdofficier van Justitie gevraagd om hierna een onderzoek te starten maar tot op de dag van vandaag is er geen antwoord gekomen.
Bovenkerk op 18 december 2008: "Misschien is het feit dat ik sinds kort gepensioneerd ben een mogelijkheid om daar eens op in te gaan want het is werkelijk noodzakelijk dat dit wordt weerlegd."


Prof. Bovenkerk was eerder te zien in editie 2007-12-29.


prof. F. Bovenkerk
Rob Brockhus van de sdnl.nl heeft alles op video vastgelegd.


prof. F. Bovenkerk
Wieteke van Dort heeft het geheel gepresenteerd.


prof. F. Bovenkerk
Perry Pierik van Uitgeverij Aspect, schrijfster Ine Veen en klokkenluider Ad van Rooij


MOET DE OVERHEID KRANTEN STEUNEN?
Volgens politici is de samenleving gebaat bij kwaliteitsjournalistiek en zijn na de banken en verzekeringsmaatschappijen de kranten aan de beurt voor financiŽle steun van overheidswege. Bron NRC.
Maar de afgelopen jaren en heden wordt het onderwerp zoals in deze editie door de reguliere media (en milieuorganisaties) volledig genegeerd. Probeert u het maar eens bij een van deze (oude) media. En verbaas u over het antwoord (als u die al krijgt) En zie het verschil met de oude en de nieuwe media...