HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 4 MAART 2009


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Houtimpregneerder moest wolmanzouten gebruikenHoutimpregneerder Tissen mocht alleen hout impregneren als hij de burgemeester schriftelijk beloofde alleen een conserveringsmiddel te gebruiken op wolmanzout basis. Voor iedere dag dat Tissen een ander middel zou gebruiken moest hij 1.000,- gulden boete betalen.


CARCINOGEEN
Wolmanzout is een impregneermiddel op basis van Arseen, Chroom VI, Koper en andere giftige stoffen waarvan niet bekend is wat voor stoffen het zijn. Arseen en Chroom VI zijn zwarte lijst stoffen. En mogen vanwege hun carcinogene eigenschappen niet in aanraking komen met mens en natuur. Wolmanzouten zijn intussen verboden. Maar hout ge´mpregneerd met wolmanzouten is nog volop aanwezig in tuinen, speeltuinen, huizen enz. en (met) het afvalhout wordt nog volop gespeeld, gezaagd, verbrand en hergebruikt. Hout met Koper en Chroom VI wordt overigens tot op de dag van vandaag nog wel geproduceerd en verkocht.


Klik voor vergroting
De verklaringKlik voor vergroting
De briefAFVALSTOFFEN UIT METAALINDUSTRIE
Stoffen als Arseen en Chroom VI zijn, o.a. volgens deze uitzending van 2 Vandaag, zo schadelijk dat ze milieuvriendelijk moeten worden verwerkt of voor eeuwig opgeslagen. Volgens onderstaande bewijzen blijken wolmanzouten afvalzouten te zijn van metallurgische processen.

Bewijs 1
Bewijs 2
Bewijs 3
HOUT IMPREGNEREN ZONDER MILIEU TE BELASTEN?
Nadat Tissen ontdekte met welke stoffen hij werkte is Tissen in 1989 gaan zoeken naar een milieuvriendelijke oplossing. De overheid (VROM) was daarbij behulpzaam. Zie krantenbericht uit het Eindhovens Dagblad en editie 2007-10-11.


CARCINOGENE STOFFEN
Maar nadat later bleek dat de stoffen die hij in het hout impregneerde toch carcinogene stoffen waren en dat deze uiteindelijk allemaal weer in het milieu komen besloot Tissen dit te melden aan de overheid. Zie editie 2007-10-13


VOOR KENNISGEVING AANGENOMEN
De overheid besloot het verspreiden van carcinogene stoffen alleen voor kennisgeving aan te nemen. Tissen is uiteindelijk helemaal gestopt met het impregneren van hout omdat hij niet aan diffuse vergiftiging wilde meewerken.

DE BURGEMEESTER VAN LUYKGESTEL
Volgens dit document was F.J.M. Houben de burgemeester van Luyksgestel in 1973. Volgens tekst op koninklijkhuis.nl (zie printscreen) was F.J.M. Houben daar burgemeester van 1968 tot 1987. Hare Majesteit de Koningin heeft Houben per 1 oktober 2004 benoemd tot kamerheer in de provincie Noord-Brabant.

Gedurende zijn vijfendertig-jarige loopbaan in het openbaar bestuur vervulde hij vele regionale en landelijke maatschappelijke functies op het terrein van onder meer volksgezondheid, natuur, milieu en economie...
Zie ook:
BEWIJS: Houtimpregneerder zei lidmaatschap SKH op wegens KOMO-keur
BEWIJS: Tissen meldde zwarte lijst stoffen in milieu en VROM deed niets
Klik voor vergroting
Bewijs deel 1


Klik voor vergroting
Bewijs deel 2INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.