HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 9 MAART 2009


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Arseen en Chroom VI zijn carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stoffenArseenzuur (Arseen) en Chroomtrioxide (Chroom VI) zijn carcinogene, mutagene en teratogene stoffen. Deze stoffen zijn vanaf 1973 gebruikt om hout mee te impregneren. Volgens de minister van VROM (april 2008) moeten de milieuschadelijke eigenschappen van dat hout in internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande technieken worden voorkomen.


ARSEEN
Arseen (Arseenzuur) wordt officieel niet meer gebruikt in houtimpregneermiddelen. Maar hout geďmpregneerd met Arseen is nog wel volop aanwezig in tuinen, speeltuinen, huizen enz. en (met) het afvalhout wordt nog volop gespeeld, gezaagd, verbrand en hergebruikt.


CHROOM VI
Chroom VI (Chroomtrioxide) wordt nog volop gebruikt in houtimpregneermiddelen en verkocht. Chroom VI is net als Asbest een zwarte lijst stof voor lucht.


ZWARTE LIJST STOFFEN
Arseen (Arseenzuur) is vanaf 1986 een zwarte lijst stof voor water, bodem en lucht. Chroom VI (Chroomtrioxide) is vanaf 1986 een zwarte lijst stof voor lucht. Deze zwarte lijst stoffen zijn zo gevaarlijk dat in de jaren 80 veelal in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen van deze stoffen via een brongerichte aanpak met de best bestaande technieken moet worden vermeden.

Dit internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de Tweede Kamer goedgekeurde Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 overgenomen. Volgens het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 zijn Arseen en Chroom VI zwarte lijst stoffen en mogen gezien hun carcinogene eigenschappen niet in het milieu komen.
Zie pagina 1, pagina 52, pagina 53 en pagina 55.

Klik voor vergrotingMINISTER VAN VWS IS HET BEKEND
N.a.v. een aangeboden geďmpregneerd kinderzitje (editie 2007-12-15) stelde de PVV een aantal vragen aan het ministerie van VWS (editie 2008-03-10). Uit antwoorden daarop is gebleken dat de minister van VWS bekend is met het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 waarin Arseen als een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht en Chroom VI als een zwarte lijststof voor lucht staat opgenomen (editie 2008-05-28).

Klik voor het originele PDF-bestand

Zie hier het originle PDF bestandWOORD-GEGOOCHEL?
Over bovenstaande uitspraak van de minister van VWS schreef Bas Heijmen van de zaak gifhout op schoolplein (editie 2008-12-15) Het Echte Nieuws recent het volgende:

"Het is onterecht om te stellen dat het hout milieuschadelijke effecten heeft, die effecten worden namelijk veroorzaakt door de stoffen die er in zitten. Daarnaast vraag ik me hardop af wat de minister bedoelt met

“de milieuschadelijke eigenschappen van dat hout in internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moeten worden voorkomen”

Hier mag onderhand wel eens duidelijkheid over verschaft worden, zeker als hij later stelt dat:

“in nederland het cca hout alleen gestort worden. Verwerking in de vorm van producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige toepassing of verwijderen door verbranding is niet toegestaan”

Deze twee alinea’s spreken elkaar tegen. Er is hier sprake van woord-gegoochel om te voorkomen dat men zegt: “deze zwarte lijst stoffen mogen niet in het milieu komen”. Als men dat zou stellen dan zou cca-hout ook niet gestort mogen worden. Overduidelijk is voor de minister storten de best bestaande techniek. De oplettende lezer weet inmiddels al dat de best bestaande techniek al bijna 20 jaar volkomen genegeerd wordt door de overheid: www.edelchemie.nl/nuloptie.html
Dat verwerking in de vorm van producthergebruik, materiaalhergebruik en andere vormen van nuttige toepassing of verwijderen door verbranding niet is toegestaan betekent niet dat het verboden is, of dat er actief op wordt gehandhaafd.

Er is maar een manier om er achter te komen wat de minister bedoelt met zijn woordkeuze en dat is een Wob-verzoek."
VERMIJDEN
Volgens het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 zijn diverse stoffen op grond van hun milieuschadelijke eigenschappen op de zwarte lijst geplaatst. In het milieu brengen van deze zwarte lijst stoffen, waaronder de stoffen Arseen en Chroom VI, dient gezien hun eigenschappen vermeden te worden:

Klik voor vergroting
MAXIMALE BRONGERICHTE AANPAK
Volgens het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 wordt voor stoffen van de lijst van zwarte stoffen een maximale brongerichte aanpak voorgestaan:

Klik voor vergroting


CARCINOGENITEIT, MUTAGENITEIT, TERATOGENITEIT
Stoffen, zoals Chroom VI en Arseen, die vermeld zijn in het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 zijn carcinogeen, mutageen en teratogeen.

Carcinogeen
Carcinogeen betekent dat wanneer men in contact met de stof komt, dit kanker kan veroorzaken. Hoe kankerverwekkender de stof en hoe vaker en intensiever het contact, hoe groter de kans is dat men daadwerkelijk kanker krijgt.

Mutageen
Mutagene stoffen zijn stoffen die (langzaam) het DNA in de celkern veranderen waardoor ze ook carcinogeen (kankerverwekkend) kunnen zijn of een miskraam kunnen veroorzaken.

Teratogeen
Teratogeen is de naam van de eigenschap van een stof of een ziekte om bij de foetus afwijkingen te veroorzaken als de moeder tijdens de zwangerschap met de stof in aanraking komt.

Klik voor vergroting
HOOFDPUNTEN WAAR MINISTER VAN VWS MEE BEKEND IS
In het meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990 staat letterlijk de volgende tekst waar de minister van VWS mee bekend is:

Arseen is een zwarte lijst stof voor water, bodem en lucht.
Chroom VI is een zwarte lijst stof voor lucht.
In het milieu brengen van deze zwarte lijst stoffen dient gezien hun milieuschadelijke eigenschappen vermeden te worden.
Onder milieuschadelijkheid wordt verstaan stofeigenschappen, zoals giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit, teratogeniteit, afbreekbaarheid, en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden.
Zwarte lijst stoffen worden op grond van hun eigenschappen geacht een bijzondere dreiging te vormen voor de kwaliteit van bodem, water (waaronder zeewater) en lucht.
Door intercompartimentaal transport kunnen deze stoffen ook een schadelijke werking uitoefenen in een ander compartiment dan waarin de emissie plaatsvindt.
Voor stoffen van de lijst zwarte stoffen wordt een maximale brongerichte aanpak voorgestaan.
De lijst van zwarte lijst stoffen voor het milieubeleid heeft een richtinggevende betekenis voor overheden belast met de vergunningverlening en de betrokken bedrijven.

Zie ook:
BEWIJS: Geďmpregneerd hout is gevaarlijk afval
BEWIJS: Geďmpregneerd hout is in afvalfase chemisch (gevaarlijk) afval
Klik voor vergroting
Arseen en Chroom VI zijn carcinogeen, mutageen en teratogeen en staan dan ook op pagina 53 als zwarte lijst stoffen vermeld.


Klik voor vergroting
De minister van VWS is bekend met het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986–1990. 1986–1990 waarin Arseen als een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht en Chroom VI als een zwarte lijststof voor lucht staat opgenomen.


Klik voor vergroting
Asbest blijkt net als Chroom VI vermeld te zijn als een zwarte lijst stof voor lucht.
INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit geďmpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak geďmpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.