HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 16 MAART 2009


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Koningin, ministers, justitie, tweede kamer en milieuorganisaties zijn al vanaf 1989 op de hoogte van gevaar ge´mpregneerd houtEditie 2007-09-22 was al onthullend betreffende het aantal mensen en instanties die in 1992 op de hoogte waren van het feit dat mens en milieu via ge´mpregneerd hout in contact komen met carcinogene stoffen als Arseen en Chroom VI. Maar nu blijkt volgens een brief van voormalig minister van VROM, J.G.M. Alders, dat zelfs vanaf 1989 velen het al wisten. En niet zomaar wat mensen en instanties: Hare Majesteit de Koningin, De Tweede Kamer, de minister-president, de minister van Justitie, de minister van V&W, de minister van LNV, de minister van SZW, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de politie, milieuorganisaties, enz. enz.


16 FEBRUARI 1992
Klokkenluider Van Rooij waarschuwt al vanaf 1988 alle overheidsinstanties over de gevaren van ge´mpregneerd hout, merendeels onderbouwd met bewijzen van de overheid zelf. Met name waarschuwde Van Rooij steeds over de carcinogene stoffen Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom VI) waar mens en milieu via dit hout mee in contact komen.
Zo deed Van Rooij dat ook op 16 februari 1992 aan voormalig minister Alders van VROM.
Zie brief deel 1
Zie brief deel 2
Zie brief deel 3


12 MAART 1992
N.a.v bovenstaande brief van Van Rooij liet voormalig minister Alders van VROM op 12 maart 1992 aan Van Rooij weten dat inhoudelijke beantwoording niet meer zal plaatsvinden.
Zie brief minister Alders 12 maart 1992


31 MAART 1992
Vervolgens schreef minister Alders van VROM, op 31 maart 1992 aan de voorzitter van de vaste Commissie van Milieubeheer, zijn waardering uit als burgers, zoals klokkenluider van Rooij, grote betrokkenheid bij milieuproblemen vertonen. Ondanks dat de meeste algemene bewijzen over carcinogene stoffen tot nu toe gepubliceerd in 1992 al bekend waren kapte minister Alders klokkenluider Van Rooij af op basis van een indruk. (zie editie 2007-07-30, waar destijs de originele bijlagen niet voorhanden waren.)
Brief Alders deel 1
Brief Alders deel 2
Bijlage brief Alders deel 1
Bijlage brief Alders deel 2

Voormalig minister Alders van VROM heeft aan dhr. Van Rooij geen afschrift van deze brief met bijlagen gestuurd maar deze brief is Van Rooij toevalligerwijze toch twee jaar later in zijn bezit gekomen.

Klik voor vergroting
Bewijs: brief Alders deel 2 Het Kabinet der koningin heeft een brief van klokkenluider van Rooij ontvangen.DE BIJLAGE
Onderaan brief deel 2 verwijst minister Alders naar bijlagen, hieronder bijlage 1a en 1b. Uit deze bijlagen van minister Alders blijkt dat vanaf 1989 tot en met 1991 vele personen en overheidsinstanties (waarschuwings)brieven van Van Rooij hebben ontvangen:

Klik voor vergroting
Bewijs: Bijlage 1a van deze en deze brief van minister Alders. Volgens voormalig minister Alders van VROM is Hare Majesteit de koningin zelfs 3 keer op de hoogte gebracht.


Klik voor vergroting
Bewijs: Bijlage 1b van deze en deze brief van minister Alders.

OOK OP DE HOOGTE
Volgens de bijlage behorende bij de brief van voormalig minister J.G.M. Alders zijn kopieŰn van brieven van Van Rooij gestuurd naar ÚÚn of meerdere van de volgende personen of instanties: Hare Majesteit de Koningin, Minister-Presidgnt, Minister LNV, Minister V&W, Minister Justitie, Tweede Kamer, OvJ 's-Hertogenbosch, politie Boxtel, directeur vuilnisstortplaats, Stadsgewest 's-Hertogenbosch, voorzitter van directeuren van de landelijke vuilnisstortplaatsen, SP-Milieualarmteam, SP-Statenlid voor Noord Brabant, Vereniging voor natuurbehoud en milieubeheer in Midden en Noord-Oost Brabant, regionaal inspecteur Noord Brabant, Provinciale Staten Noord Brabant, Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace, Brabantse Milieufederatie, De Kleine Aarde.


IEDEREEN WEET HET
Nu is het echt duidelijk wat criminoloog Frank Bovenkerk op 18 december 2008 bedoelde met: "Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het." (video)
Zie ook:
BEWIJS: Minister Alders nam beslissing niet meer te reageren op basis van een indruk
Massale vergiftiging met de kankerverwekkende stoffen arseen en
Klik voor vergroting
Volgens voormalig minister van VROM, J.G.M. Alders, blijkt Hare Majesteit de Koningin meerdere keren door Van Rooij gewaarschuwd te zijn voor de gevaren van ge´mpregneerd hout.


Klik voor vergroting
Bewijs: Bijlage 1a van deze en deze brief van minister Alders.


Klik voor vergroting
Bewijs: Bijlage 1b van deze en deze brief van minister Alders.


IEDEREEN WEET HET
prof. F. Bovenkerk
Na editie 2007-09-22 en deze editie is het pas echt duidelijk wat criminoloog Bovenkerk op 18 december 2008 bedoelde met: "Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het" (editie 2008-12-23).INFO - D.m.v. afzonderlijke bewijzen betreffende carcinogene stoffen uit ge´mpregneerd hout waar mens en milieu mee in aanraking komen wordt toegewerkt naar 1 duidelijk hoofdartikel. Dat ene artikel zal pas kunnen verschijnen als, net als met asbest, de zaak ge´mpregneerd hout (meer) erkend zal worden. Tot die tijd worden bewijzen als deze alvast gepubliceerd.