HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 17 MAART 2009


Geimpregneerd hout info


Neemt de politie haar milieutaak wel serieus? (3)Door Henk Niggebrugge

Volgens Bert Wijbenga (Raad van Hoofdcommissarissen) in een programma van NOVA over milieucriminaliteit (printscreen) is ook de overheid geregeld verdachte van gepleegte overtredingen. (zie ook editie 2009-01-13) N.a.v deze uitspraak besloot Het Echte Nieuws contact op te nemen met politie Brabant Zuid-Oost, die meewerkte aan deze uitzending van NOVA. Politie Brabant Zuid-Oost vroeg of Het Echte Nieuws de echte keiharde informatie kon aanleveren. Dat kan. Maar de overheid, die volgens Bert Wijbenga geregeld verdachte is van gepleegte (milieu)overtredingen, bepaald waar de politie onderzoek naar doet...
28 JANUARI 2009
Vanwege de vele bewijzen waarvan hier een selectie gepubliceerd schreef Het Echte Nieuws op 28 januari 2009 aan politie Brabant Zuid-Oost het volgende:

Mail naar politie Brabant Zuid-Oost op 28 januari 200930 JANUARI 2009
Daarop kwam op 30 januari 2009 de volgende reactie:

Mail van politie Brabant Zuid-Oost op 30 januari 2009TELEFOONGESPREK
Hieronder het telefoongesprek op vrijdag 30 januari 2009:


HET OPENBAAR MINISTERIE (OM) BEPAALD
I.v.m. bovenstaande heeft Het Echte Nieuws op 6 maart 2009 contact met dhr. van Zwol opgenomen. Dit om te weten te komen hoever de politie zou zijn met het onderzoek naar de bewijzen. Dhr. van Zwol heeft in het gesprek verteld, mede door de bewijzen, op de hoogte te zijn van het feit dat mens en milieu via ge´mpregneerd hout in aanraking komen met de carcinoge zwarte lijst stoffen Arseenzuur en Chroomtrioxide. Maar het is het OM die bepaald of de politie hier wel of niet iets mee gaat doen.

Het Echte Nieuws vroeg dhr. van Zwol om een telefonisch interview. Dhr. van Zwol vertelde er geen problemen mee te hebben om open te zijn naar buiten toe. Dhr. van Zwol ging akkoord als de vragen van te voren gestuurd zouden worden:

Vragen aan politieMaar daar zag dhr. van Zwol later van af en gaf op bovenstaande twee vragen op 11 maart 2009 onderstaande reactie:

mail politie


HET GAAT NIET OM HET HOUT MAAR OM HET GIF
In bovenstaande reactie is geen inhoudelijk antwoord gekomen op de vragen. De vraag gaat namelijk niet om het hout maar om de carcinogene stoffen als Chroomtrioxide en Arseen waar mens en milieu mee in aanraking komen doordat (met) het hout wordt gespeeld, gezaagd, verbrand en hergebruikt. Voor meer informatie over Chroomtrioxide (Chroom VI) en Arseenzuur (Arseen) zie editie 2009-03-09 en 2009-03-14.

Op de vraag: "Wat gaat u doen om toch duidelijk te maken dat de politie wel zou moeten ingrijpen?" is in zijn geheel geen antwoord gekomen.


ONDERZOEK NIET NODIG
Politie Brabant Zuid-Oost en het Openbaar Ministerie hebben verder niet aangegeven de bewijzen die nog niet zijn gepubliceerd te willen onderzoeken...

Zie ook:
Neemt de politie haar milieutaak wel serieus? (2)
Neemt de politie haar milieutaak wel serieus? (1)
Niemand kan meer zeggen dat hij onschuldig is en van niets weet
Politie: "We weten het nu wel, dat is de reden"
Milieupolitieman vlucht uit huis klokkenluider Van Rooij
Bewijzen
Politie
IN HET KORT

1. Politie Brabant Zuid-Oost werkte mee aan een item van NOVA over milieucriminaliteit.

2. In die uitzending verteld Bert Wijbenga (Raad van Hoofdcommissarissen) dat de overheid geregeld verdachte is van gepleegte (milieu)overtredingen.

3. Het Echte Nieuws neemt contact op met Politie Brabant Zuid-Oost omdat de gepubliceerde bewijzen aansluiten op de uitzending van NOVA.

4. Politie Brabant Zuid-Oost vroeg of Het Echte Nieuws de echte keiharde informatie kon aanleveren.

5. Politie Brabant Zuid-Oost zegt de bewijzen te gaan doorspitten.

6. Politie Brabant Zuid-Oost schrijft niet op te kunnen treden omdat het OM (= overheid) bepaald waar onderzoek naar gedaan moet worden en omdat verduurzaamd hout niet verboden is.

7. Een toegezegd interview wordt later geannuleerd en de zaak wordt gesloten met een email zonder een inhoudelijk antwoord over de carcinoge stoffen waar mens en milieu via het hout mee in aanraking komen.