HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 23 MAART 2009


Geimpregneerd hout info


Rechtzaak tegen provincie Groningen wegens milieumisdrijven gewonnenDoor Henk Niggebrugge

DEN HAAG - 23 februari 2009 was de zaak tussen Mw. J. Jager (zie editie 2007-05-28) en de provincie Groningen. Mw. J. Jager woont naast een afvalverwerker. Het sloopafval ligt naast haar huis hoog op bergen gegooid. In dit sloopafval zit ook gesloopt ge´mpregneerd hout. Daaruit komen carcinogene zwarte lijst stoffen vrij als Arseen en Chroom VI (zie hier en hier en meer bewijzen). Deze stoffen waaien in de tuin en in het huis van Mw. J. Jager. Ook komen de stoffen via regenwater mee in de tuin van Mw. J. Jager. Mw. J. Jager wil dit niet en spande een rechtszaak aan. Mw. J. Jager heeft zich in deze zaak laten bijstaan door dhr. A.M.L. van Rooij en heeft de zaak gewonnen.


Klik voor vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting.


INFO VOORAF
In de gemeente Leek wordt ge´mpregneerd hout verwerkt en hergebruikt voor energiecentrales en in nieuwe producten (spaanplaat of pallets). Zie bewijs in editie 2008-06-02. Maar volgens de vorige en de huidige minister van VROM mag dat niet want ge´mpregneerd hout is vanwege de carcinogene stoffen gevaarlijk afval. Zie bewijzen in edities 2008-05-31 en 2007-10-17.


SLOOPAFVAL
Mw. J. Jager woont ongeveer 20 meter vanaf het terrein waarop deze, hierboven afgebeelde, berg afval ligt (bovenstaande foto, onderstaande foto en de foto's van het sloopafval hiernaast zijn gemaakt op 22 februari 2009, de dag voor de zitting). De foto's zijn onder toezicht van publiek in de zaal bekeken door mensen van de Raad van State. De handhaver van de provincie Groningen is van mening dat mw. J. Jager geen overlast kan hebben van de carcinogene stoffen afkomstig van o.a. deze berg sloopafval.


Klik voor vergroting
Uit de foto's blijkt dat er nauwelijks ge´mpregneerd hout verwijderd wordt. Zelfs een ge´mpregneerd paaltje met het prijsje er nog op is over het hoofd gezien. Klik op de afbeelding voor een vergroting.


VISUEEL SCHEIDEN KAN NIET
Volgens de handhaver van de provincie Groningen wordt het ge´mpregneerde hout van te voren visueel gescheiden van het schone hout. Maar overgeverfd of verweerd ge´mpregneerd hout is visueel niet te onderscheiden van schoon hout of ge´mpregneerd hout.

Klik voor vergroting

Daar is door de Raad van State op 19 augustus 1998 (*) al uitspraak over gedaan op basis van deze conclusie van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. (**)

(*) Zie ook pagina 1, 2 , 3, 4 , 5 en 6
(**) Zie ook pagina 1, 2, 3en 4


Klik voor vergroting

Maar deze uitspraak van de Raad van State blijkt in de praktijk volledig genegeerd te worden. Zie ook:
Algemeen Dagblad
Nieuwsblad van het Noorden (grotere versie hier)DE ZAAK
Dhr. van Rooij begon direct met het wraken van voorzitter mr. Mr. Th.G. Drupsteen. Dit omdat Mr. Th.G. Drupsteen in een eerdere zaak van Mw. J. Jager uitspraak heeft gedaan in het voordeel van de provincie Groningen. Volgens dhr. van Rooij met de wetenschap dat wetten werden overtreden. Dhr. van Rooij is daarom van mening dat de Raad van State niet onafhankelijk is.
Zie hier het wrakingsverzoek (pdf)WRAKING-UITSPRAAK
Maar de wrakingscommisie was van mening dat het wraken van voorzitter Mr. Th.G. Drupsteen niet rechtvaardig was.
Zie de wraking-uitspraak (pdf)BEWIJZEN
Dhr. van Rooij heeft veel bewijzen ingebracht die o.a. het volgende aantonen:

Verduurzaamd hout valt visueel niet te onderscheiden van onbehandeld hout.
Zie bewijs Bron: pagina 1, 2, 3, 4 (Bewijs-editie komt nog)

Dat is ook volgens de Raad van State zo.
Zie bewijs Bron: Pagina 1, 2 , 3, 4 , 5 en 6 (Bewijs-editie komt nog)

De stoffen die bij mw. J. Jager in tuin en huis waaien zijn zwarte lijst stoffen; Deze stoffen zijn carcinogeen, mutageen en teratogeen en mogen op grond van die eigenschappen niet in het milieu komen.
Zie bewijs-editie 2009-03-09.

Arseenzuur (arseen) is genotoxisch en verdacht reprotoxisch. Chroomtrioxide (Chroom VI) is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch. Dit houdt in dat deze stoffen geen veilige drempelwaarde hebben. Dit betekent dat elke aanraking met die stof, hoe gering ook, moet worden vermeden. Dat geldt ook voor de werknemers van het OMRIN bedrijf Jager te Midwolde.
Zie bewijs-editie 2009-03-14

Het gaat hier o.a. om gevaarlijke afvalstoffen uit de metaalindustrie.
Zie bewijs-editie 2007-12-29
Zie bewijs-editie 2008-05-04
Zie bewijs-editie 2009-03-02

Koningin, ministers, justitie, tweede kamer, Nationale Ombudsman en milieuorganisaties zijn vanaf 1989 volledig op de hoogte van dit gevaar maar hebben er tot nu toe 20 jaar lang niets mee gedaan.
Zie bewijs-editie 2009-03-16

Zie ook de pleitnota met verwijzingen naar de producties.
Pleitnota blz 01 tm 12
Pleitnota blz 13 tm 22
Pleitnota blz 23 tm 32
Pleitnota blz 33 tm 42

Productie 01
Productie 02
Productie 03
Productie 04
Productie 05
Productie 06
Productie 07
Productie 08
Productie 09
Productie 10
Productie 11
Productie 12
Productie 13UITSPRAAK
Zie hier (pdf) de uitspraak van de Raad van State.
Zie hier de uitspraak op de website van de Raad van State.FILMEN
Er is door Het Echte Nieuws tijdens deze zaak het e.e.a. gefilmd. Maar lang niet alles mocht gefilmd worden. Zo mocht bijvoorbeeld niets van de uitspraak van de wraking op film opgenomen worden. De wederpartij (provincie Groningen) gaf aan op geen enkele wijze in beeld te willen komen.Zie ook:
Neemt de politie haar milieutaak wel serieus? (3)
Rechtzaak tegen provincie Groningen wegens milieumisdrijven
BEWIJS: Omrin verwerkt gif-hout voor energiecentrales en nieuwe producten
BEWIJS: Gemeente Boxtel laat ingezameld gif-hout gewoon verbranden
BEWIJS: Aanvraag en besluit milieuvergunning milieustraat en gemeente Sint Oedenrode kloppen van geen kant
Onthullend nieuws vanuit Bananenrepubliek Nederland
Problematisch gevaarlijk afval wordt gebruikt voor groene stroom
Klik voor vergroting
Zie hier de beslissing. De gehele uitspraak staat hier (pfd-document). Zie ook de uitspraak op de website van de Raad van State.PLEITNOTITIE
Hieronder de pleitnotitie en de bewijzen / producties (pdf formaten) ingebracht door dhr. van Rooij:

Pleitnota blz 01 tm 12
Pleitnota blz 13 tm 22
Pleitnota blz 23 tm 32
Pleitnota blz 33 tm 42

Productie 01
Productie 02
Productie 03
Productie 04
Productie 05
Productie 06
Productie 07
Productie 08
Productie 09
Productie 10
Productie 11
Productie 12
Productie 13

Zie eerdere ingebrachte stukken in deze zaak in editie 2009-02-09.
Klik voor vergroting
Overzicht 1


Klik voor vergroting
Drs. H. Borstlap


Klik voor vergroting
Tijdens de wraking


Klik voor vergroting
Tijdens de zitting


Klik voor vergroting
Mr. Th.G. Drupsteen


Klik voor vergroting
Sloopafval 1 - Foto van het sloopafval waartussen ook brokken ge´mpregneerd hout. Stof met Chroomtrioxide en Arseen waait naar het 20 meter verderop gelegen huis van Mw. J. Jager.


Klik voor vergroting
Sloopafval 2


Klik voor vergroting
Sloopafval 3


Klik voor vergroting
Sloopafval 4


Klik voor vergroting
Sloopafval 5