HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 27 MEI 2009


Geimpregneerd hout info


Zaak gifhout op schoolplein: Minister Donner moet nu echt een nieuw besluit nemenDoor Henk Niggebrugge

DEN HAAG - Minister Donner moest van de rechter een besluit nemen wat te doen met het hout met carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen dat staat op het schoolplein van EBS online te Eindhoven. Volgens die rechter is de Arbowet enkel voor de leerkrachten van toepassing en niet voor de kinderen die gevoeliger zijn voor het hout met carcinogene eigenschappen (zie editie 2008-08-27). Maar veiligheidskundige , tevens gemachtigde Van Rooij ging in hoger beroep omdat hij vond dat ook de kinderen onder de Arbowet vallen omdat de leerkrachten voor een veilige speel- en werkplek voor die kinderen moeten zorgen en kinderen nog gevoeliger zijn voor het hout met carcinogene eigenschappen dan de oudere leerkrachten.


VALSE DOSSIERVORMING
Op 15 april 2009 ging deze zaak verder bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan. Ten tijde van de zitting bij de Raad van State bleek dat de door veiligheidskundige Van Rooij gemaakte risico-inventarisatie en evaluatie (hierna: Ri&e) niet in het dossier zat dat de behandelend staatsraden voor zich hadden liggen. Uit navraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarvan voormalig staatsraad P.H. Donner de minister is, is gebleken dat deze Ri&e ook niet in hun dossier zat. Dit betekent dat het binnen de rechtbank van Den Bosch uit het dossier moet zijn verdwenen, waardoor volgens Van Rooij valse dossiervorming is ontstaan. Tijdens deze zitting heeft Van Rooij alsnog zijn uit het dossier verdwenen Ri&e overlegd aan voorzitter Polak. De Raad van State heeft daarbij op 20 mei 2009 de uitspraak gedaan dat minister P.H. Donner m.b.t. het giftige (speel)hout een nieuwe beslissing moet nemen, waarin de Ri&e van veiligheidskundige Van Rooij mee moet worden beoordeeld. Zie uitspraak hier.


BELANGHEBBEND
Het leek er even op dat de Raad van State dhr. Heijmen, wilde wegzetten als "niet belanghebbend" omdat dhr. Heijmen zijn kinderen vanwege het giftige hout al van school had gehaald. Er werd zelfs gevraagd wat de toegevoegde waarde zou zijn voor de leraren als het giftige hout er niet meer zou zijn. Gemachtigde en klokkenluider Van Rooij antwoordde dat leerlingen graag willen dat hun leraren niet in aanraking komen met kankerverwekkende stoffen zodat zij langer blijven leven.
Dhr. Heijmen vertelde dat zijn kinderen nu inderdaad niet meer in aanraking komen met het giftige hout maar andere kinderen en de onwetende leraren en ouders nog wel. Bovendien willen dhr. Heijmen en gemachtigde Van Rooij dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat kinderen, leraren en ouders in aanraking komen met Chroom VI, de klasse 1 kankerverwekkende stof, terecht worden gesteld.ONDERZOEK NAAR ZAND...
Volgens dhr. F.W. Jansen die de minister verdedigde zou onderzoek uitwijzen dat er geen gevaar zou zijn met betrekking tot het hout. Maar er is geen onderzoek gedaan naar het hout maar naar het zand in de zandbak. Bovendien is onderzoek niet nodig want de volgende bewijzen (die ook steeds in deze zaak worden ingebracht) zijn algemeen bekend over dit hout:


BEWIJZEN
In het hout zit Chroomtrioxide (Chroom VI)
Chroom VI is een carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stof
Chroom VI is genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch
Chroom VI valt onder categorie 1 kankerverwekkende stof
Het gaat hier om afvalstoffen uit de metaalindustrie. Zie bewijs 1, 2 en 3.
Dit hout is KOMO-gekeurd maar zegt niets over gezondheidsrisico's
Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase
KEMA-keur zegt niets over de chemische veiligheid
Houthandel misleidt consument met KEMA- en KOMO-keur
KEMA geeft onbeperkt certificaten zonder onderzoek naar chemische veiligheid
Volgens het RIVM is er risico op carcinogene effecten
En nog meer bewijzenMSM BESTEED OOK AANDACHT
De mainstream media (TV, radio en kranten) blijken deze zaak volledig te negeren. Ondanks het veelvuldig informeren door vele mensen die de zaak volgen. Maar voor het eerst zijn er dan toch twee voorzichtige berichtjes verschenen. Het Eindhovens Dagblad heeft op 16 april dit artikel geplaatst en Omroep Brabant kwam na de uitspraak op 20 mei met dit stukje.


WAT GAAT DE OVERHEID NU DOEN?
Overheid en politiek hebben volgens klokkenluider Van Rooij een groot probleem want de carcinogene eigenschappen van dit hout zijn al jaren bij alle mogelijke instanties bekend. Zie enkele bewijzen:
Milieuorganisaties waarschuwden al in 1995 voor ge´mpregneerd hout
Ook in 1996 waarschuwden milieu- (en consumenten-) organisaties
Ge´mpregneerd hout is gevaarlijk afval
Ge´mpregneerd is in afvalfase chemisch (gevaarlijk) afval
Hoofd van CTB heeft al in begin 1992 beslist dat...
CTB adviseerde al in 1998 ge´mpregneerd hout te verbieden
Overheid, CTB en bedrijven zwijgen al 15 jaar over gevaar
Politie: "we weten het nu wel"
GGD Arts adviseerde ge´mpregneerd hout weg te halen
Koningin, ministers, justitie, tweede kamer en milieuorganisaties zijn al vanaf 1989 op de hoogte van gevaar ge´mpregneerd hout

Zie ook het artikel van Bas Heijmen op Groepzuid:
Wolmanzoutjes vs. minister Donner: Game, set and match!


En zie ook:
Zaak gif(speel)hout: Overheid blijft onder verantwoording uitkomen
Donner moest beslissing nemen over gif(speel)hout maar doet dat niet
Vervolg zaak gif(speel)hout: Hoger beroep bij Raad v. State 4 nov. 2008
Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet nieuw besluit nemen
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op schoolplein
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts adviseerde ge´mpregneerd hout basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif
De (gif)bewijzen tot nu toe
Klik voor vergroting
Zie hier deel 1 en zie hier deel 2 van de pleitnotitie van dhr. van Rooij (pdf).


Klik voor vergroting
Zie hier de uitspraak van de Raad van State (pdf). En zie hier de uitspraak op de website van de Raad van State.


Klik voor vergroting
De zaak bij de Raad van State op 15 april 2009


Klik voor vergroting
De Raad van State