HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 10 NOVEMBER 2011


Geimpregneerd hout info


Nieuw (gif-speel-hout)rapport RIVM: Onafhankelijk onderzoek of afdekken van overheid?Door Henk Niggebrugge

Minister Donner besliste per brief van 26 oktober 2009 dat het hout met carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen op het schoolplein van basisschool EBS Online te Eindhoven kon blijven staan omdat o.a. een document van het RIVM aan zou tonen dat dit veilig zou zijn. Maar dat RIVM document kon zelfs de overheid nergens vinden (zie editie 2010-08-27). Nu blijkt dat het RIVM ruim anderhalf jaar later (19 april 2011) dit document dan alsnog heeft gemaakt.
DE ZAAK GIF(SPEEL)HOUT
Tot 19 april 2011 was er alleen een document (editie 2007-07-27) van het RIVM waaruit WEL bleek dat het hout carcinogeen bij aanraking zou zijn. Maar die verdween tijdens de gif(speel)hout-zaak (editie 2009-05-27) dus steeds uit het dossier. Zie alle eerdere edities over deze zaak onderaan deze editie.


HET NIEUWE RIVM RAPPORT
Het RIVM is inmiddels teruggekomen op dit eerdere rapport (die steeds uit het dossier verdween) waarin zij stelden dat er risico's waren op carcinogene effecten bij spelen met hout geïmpregneerd met Chroomtrioxide (Chroom VI). Nu zijn er volgens het RIVM ineens geen risico's meer...

De tekst uit het nieuwe RIVM-rapport: "Het gebruik van hout verduurzaamd met koper-chroomzouten in speeltoestellen en tuinhout is ongevaarlijk voor spelende kinderen en doe-het-zelvers" doet het natuurlijk goed. Bij eventuele toekomstige (recht)zaken over dit hout zal natuurlijk gegrepen worden naar dit document. Want het RIVM wordt over het algemeen betrouwbaar geacht.

Volgens het RIVM blijkt de mate waarin Chroom VI met de hand van hout afgeveegd wordt, beduidend kleiner te zijn dan eerder aangenomen. Ook is er te lezen: "Ook ten gevolge van de verwachte opname van Chroom VI door hand-mond contact worden geen gezondheidseffecten verwacht" en "Aangenomen wordt dat een doe-het-zelver met koper-chroom verduurzaamd hout incidenteel en buitenshuis bewerkt."


AFDEKKEN VAN DE OVERHEID?
Als we bovenstaande lezen in combinatie met alle bewijzen (velen destijds van de overheid zelf) en onderzoeken van media (die vroeger nog wel onderzoek deden naar zaken die de integriteit en imago van multinationals, overheid en koningshuis zouden kunnen schaden) kunnen we ons afvragen wat het werkelijke doel is van dit onderzoek van het RIVM.
-Is hier werkelijk sprake van een onafhankelijk onderzoek?
-Of is het in deze vooral te doen om het afdekken van de overheid?

Want dit hout, geïmpregneerd met afvalstoffen uit de metaalindustrie (zie bewijs 1, bewijs 2 en bewijs 3, is al vanaf het begin in opspraak. En nooit is er inhoudelijk door de overheid op gereageerd. Niet op deze uitstekende documentaire (editie 2007-12-29) daar zegt de overheid zelfs: "Nergens in de wet staat dat wij voor de camera moeten verschijnen..." (video 8.07).
En al helemaal niet op bewijzen ingebracht in de gif(speel)hout-zaak.

In het hout op het schoolplein van EBS Online te eindhoven zit Chroomtrioxide (Chroom VI). Dit hout is KOMO-gekeurd maar zegt niets over gezondheidsrisico's. De uitloognormen voor KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor de opslagfase.
Het KOMO-keur garandeert juist veel gifstoffen en ook het KEMA-keur zegt niets over de chemische veiligheid.
Volgens het RIVM was er eerst wel risico op carcinogene effecten, bovendien:
- Valt Chroom VI onder de categorie 1 kankerverwekkende stof
- Is Chroom VI genotoxisch, verdacht reprotoxisch en ook reprotoxisch
- Is Chroom VI een carcinogene, mutagene en teratogene zwarte lijst stof


Klik voor vergroting
En hoe zit het met die 'andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke (afval)stof(fen)' in en uitlogend uit het hout (zie editie 2007-01-28)?

Klokkenluider Ad van Rooij heeft in het verleden samen met houtimpregneerder Tissen eens een liter soortgelijk impregneermiddel gewogen. Zie voor meer info over houtimpregneerder Tissen edities 2007-10-13, 2007-10-21 en editie 2009-03-04.

Houtimpregneerder Tissen en veiligheidskundige Van Rooij kwamen op een gewicht van in totaal ongeveer 1700 gram en concludeerden dat de overige giftige stoffen ongeveer 800 gram per liter impregneermiddel zouden moeten zijn. Volgens het CTGB zijn dat 'bedrijfsgeheime stoffen' (zie editie 2007-09-17). Zijn die bedrijfsgeheime (afval)stoffen (uit de metaalindustrie) nu ook allemaal onafhankelijk onderzocht en nu ineens allemaal veilig?


SERIEUS?
Hoe serieus moet dit laatste RIVM-rapport nog genomen worden? Likken (hand-mond contact) aan hout waar ChroomVI en bedrijfsgeheime (afval)stoffen en in en op zitten is nu dus gewoon veilig? En doe het zelven? Hand-mond contact is dus veilig maar zagen kan beter buiten? Wie ziet de logica? Kan het hout ook gewoon in de open haard? Kunnen we veilig aardbeiplantjes eten die naast geïmpregneerde uitlogende schuttingen gezet zijn? Is het voor spelende kinderen die het hout verbranden en de carcinogene stoffen inademen (zie video vanaf 2.36) nu ook ineens allemaal in orde?Zie ook:
Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op niet te vinden documenten
Zaak gif(speel)hout: Overheid komt eindelijk met beslissing
Klokkenluider Van Rooij verzoekt Belgische regering om bemiddeling
Gif(speel)hout-klokkenluider Ad van Rooij ondergedoken
Overheid en media blijven zwijgen over gif(speel)hout,
burgemeester Maas doet aangifte tegen de klokkenluider

Zaak gif(speel)hout op schoolplein: Donner negeert uitspraak Raad v State
Zaak gif(speel)hout: Minister Donner moet nu echt een nieuw besluit nemen
Zaak gif(speel)hout: Overheid blijft onder verantwoording uitkomen
Donner moest beslissing nemen over gif(speel)hout maar doet dat niet
Vervolg zaak gif(speel)hout: Hoger beroep bij Raad v. State 4 nov. 2008
Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet nieuw besluit nemen
Zaak gifhout op schoolplein: Niemand neemt verantwoordelijkheid
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gifhout op schoolplein
Gevolg afschaffing Actio Popularis: Zaak gif(speel)hout perfect voorbeeld
Waarom achter gesloten deuren? Belanghebbend bij gif(speel)hout?
Diverse overtredingen door Rechtbank in gifzaak speelhout
Waarom gesloten deuren tijdens zaak gif-klokkenluider?
Pers en publiek mogen niet bij zaak gif-klokkenluider zijn
Van Rooij moet uitleggen waarom hij in gif-zaak nog belanghebbende is
GGD Arts adviseerde geïmpregneerd hout basisschool EBS te vervangen
Giftige palen eruit? Ontwikkelingen schoolplein EBS Eindhoven
Schoolplein in Eindhoven vol gif


En zie ook:
Informatie over deze website
Informatie over klokkenluider Van Rooij
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in het algemeen
Klik voor vergroting
Volgens het document van RIVM is het gebruik van hout verduurzaamd met koper-chroomzouten in speeltoestellen en tuinhout ongevaarlijk voor spelende kinderen en doe-het-zelvers.
Zie hier het document via de website van het RIVM.