HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 12 JULI 2013


Geimpregneerd hout info


Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge

OOSTBURG - In de vorige editie (editie 2013-02-22) was de vraag: Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in mijn houtkachel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
Ik heb enkele zeer uiteenlopende reacties ontvangen. Maar nu eerst aandacht voor de reactie van de Gemeente Sluis (Zeeland). Ik vind deze gemeente belangrijk omdat ik er zelf woon en omdat de Nederlandse overheid vind dat de afzonderlijke gemeenten (en niet de landelijke overheid) de regels zelf moeten bepalen m.b.t. het verbranden van ge´mpregneerd hout in een houtkachel. Dus kom ik automatisch bij mijn eigen gemeente als vervolg op mijn vraag.
Ook wil ik graag dat gemeente Sluis op de hoogte is van de hele zaak ge´mpregneerd hout omdat zelfs de (milieu)politie de zaak niet serieus neemt (editie 2009-03-17). Gemeente Sluis is nu volledig op de hoogte en ik heb een brief ontvangen met haar bevindingen. Hieronder staat de complete communicatie weergegeven. Daaronder de brief van gemeente Sluis. Daaronder wat feiten en mijn reactie op de brief.VOORAF
Deze editie is absoluut niet offensief bedoeld naar mijn eigen gemeente toe maar juist met de intentie mijn eigen gemeente positief op de kaart te zetten zoals hieronder ook te lezen is. Ik begrijp goed dat er veel onwetendheid is in deze zaak omdat er nauwelijks aandacht aan wordt besteed vanuit de landelijke overheid en in de reguliere media maar dat mag geen reden zijn mijn vraag niet volledig te behandelen en te onderzoeken. Ik heb er voor gekozen de gehele communicatie met gemeente Sluis weer te geven omdat:

De landelijke overheid mij doorstuurt naar mijn eigen gemeente.
Ik volledig openheid vanuit overheden in deze belangrijke zaak wil.
Ik wil dat mijn eigen gemeente volledig op de hoogte is van deze zaak.
Het hier gaat over diffuse verspreiding van klasse 1 kankerverwekkende stoffen.
De (milieu)politie deze zaak niet serieus neemt (editie 2009-03-17) en al eerder als reden opgaf: "we weten het nu wel, dat is de reden" (video 2007-11-24).
Ik wil dat mijn eigen gemeente weet waar ik als inwoner over schrijf en waar ik grote hoeveelheden informatie zoals deze van bezit, achter mij staat, mij steunt en beschermd en niet klakkeloos het 'landelijk beleid' (doe-maar-wat-beleid) van de overheid volgt; diezelfde overheid die het probleem ôontbossing van de oerwoudenö aanwenden om carcinogene afvalstoffen uit de (metaal)industrie te gebruiken voor het impregneren van hout voor o.a. schuttingen, schuurtjes en kinderspeeltoestellen (bron: uitzending 2Vandaag) en uit angst voor gezichtsverlies en onbetaalbare schadeclaims (bron: katholieknieuwsblad) haar fouten niet meer wil toegeven en nu gemeenten daarmee onge´nformeerd opzadelt.
Ik niet wil dat mijn eigen gemeente haar ogen hiervoor sluit.


COMPLETE COMMUNICATIE MET GEMEENTE SLUIS


Op 13 februari 2013 10:07 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste mensen van gemeente Sluis,
Ik heb een vraag:
Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in mijn houtkachel?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, waarom wel?
Vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeOp 18 februari 2013 10:45 schreef A. Ingels het volgende:
Geachte heer Niggebrugge,
In de bijgevoegde link staat het een en ander over het verbranden van hout. Houtkachles zijn in principe niet gebouwd voor het verbranden van ge´mpregneerd en geverfd hout. ik kan echter nergens in de wet vinden dat het voor particulieren verboden is. Wel kan op grond van de APV ( algemeen plaatselijke verordening) bij overlast het verbranden van niet schoon hout verboden worden. In de bijgevoegde link woirdt hier verder op ingegaan. Ik stuur deze mail ook naar mijn collega's handhaving die indien nodig een en ander zullen aanvullen.Op 24 februari 2013 23:23 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste .A. Ingels,
Bedankt voor uw reactie. Ik heb uw bijgevoegde link gelezen. Uit deze informatie blijkt dat er door verbranden van ge´mpregneerd hout een situatie is ontstaan die door de vele bekende groep 1 carcinogene stoffen zoals o.a. Chroom VI en Arseen en onbekende giftige stoffen uit ge´mpregneerd hout problematischer is dan asbest.
In het verleden heb ik zelf onderzoek gedaan naar de hele geschiedenis rondom ge´mpregneerd hout. Dat staat op www.hetechtenieuws.org.
Ik heb e.e.a. laten verslappen mede omdat er nooit echt inhoudelijk reactie is vanuit de overheid.

Mijn vraag was in eerste instantie omdat ik nu zelf een houtkachel mede gebruik. Kennissen schonken mij (goedbedoeld) afvalhout, inclusief ge´mpregneerd hout om op te stoken wat mij de vraag deed rijzen.
Maar ik wil de vraag en het antwoord nu ook gaan publiceren op mijn website omdat ik vind dat deze vraag en het antwoord daarop vanuit mijn eigen gemeente voor iedereen (door de verspreiding van carcinogene stoffen) van groot belang is.

Ik heb de vraag in eerste instantie gevraagd aan de landelijke overheid. Het antwoord vanuit de overheid is dat de gemeente het bevoegd gezag is bij het stoken van kachels. Daar heb ik intussen een editie over geschreven, zie: www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php

Ik wil nu een editie publiceren over wat het beleid is van mijn eigen gemeente (gemeente Sluis) m.b.t. het verbranden van ge´mpregneerd hout in een houtkachel, dit omdat:

Ik zelf onderzoek heb gedaan naar ge´mpregneerd hout en dat nu weer hervat.
Ik zelf in de gemeente Sluis woon en zelf een houtkachel gebruik.
De kachel afgelopen weken te zien is geweest op tv bij het RTL4 programma 'klus je rijk' , en er waarschijnlijk nog een vervolg-uitzending komt over deze kachel bij een ander tv-programma over duurzaam wonen en duurzame energie.
Ik dan kan vertellen wat voor hout er in kan en welk hout er van mijn gemeente er niet in mag en waarom niet.
Ik het mooi zou vinden als mijn gemeente een goed voorbeeld zou geven m.b.t. deze problematiek.

Ik heb intussen een enorm dossier m.b.t. ge´mpregneerd hout in bezit van vele ontwikkelingen, rechtszaken en officiŰle uitspraken vanuit de overheid. Overigens heb ik deze aangeboden aan de (milieu)politie die aanvankelijk veel interesse hadden maar later ineens niet meer (editie www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php).
Uiteraard is dit dossier (waarvan diverse heldere stukken online staan op mijn website) voor u in te zien mocht u dat willen. Maar m.b.t. het verbranden van ge´mpregneerd hout in een houtkachel zijn de belangrijkste punten (en officiŰle documenten) al gepubliceerd in editie www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php.

Uiteraard is het wel mijn bedoeling mijn eigen gemeente positief op de kaart te zetten. Bij deze verzoek ik u dus vriendelijk uw eerdere reactie te herzien i.v.m. de vraag: Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?

Gezien de ernst van het onderwerp is het misschien goed elkaar te zien en e.e.a. overeen te stemmen voordat ik e.e.a. publiceer op mijn website.

Graag verneem ik uw reactie.
Vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeOp 28 februari 2013 13:20 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste A. Ingels,
Wellicht is mijn reactie aan uw aandacht ontsnapt.
Ik wil nog aanvullend reageren op uw zin:
"Wel kan op grond van de APV ( algemeen plaatselijke verordening) bij overlast het verbranden van niet schoon hout verboden worden."
Het verbranden van ge´mpregneerd hout kan niet direct als overlast kan worden ervaren. Dit omdat het bij het verbranden van ge´mpregneerd hout niet is te merken dat carcinogene (klasse 1 kankerverwekkende) stoffen als Arseen en Chroom VI verspreid worden in de omgeving. Verbranden van ge´mpregneerd hout geeft niet meer of minder overlast dan verbranden van schoon hout.

Daarbij komt ook kijken dat veel mensen niet bewust zijn dat op deze manier de carcinogene stoffen verspreid worden omdat het hout officieel niet visueel is te onderscheiden van onbehandeld hout (zie: www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php).
De situatie is vergelijkbaar met het verspreiden van deeltjes asbest wat ook niet direct merkbaar / zichtbaar overlast geeft. Graag ontvang ik uw reactie en het officiŰle standpunt van gemeente Sluis met betrekking tot het verbranden van ge´mpregneerd in een houtkachel.
Zie a.u.b. ook nog mijn onderstaande reactie.
Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge (www.hetechtenieuws.org)Op 1 maart 2013 14:55 schreef A. Ingels het volgende:
Beste Henk Niggebrugge,
Binnen de gemeente zijn er in het verleden een paar keer mensen aangesproken op het verbranden van verschillende soorten behandeld hout in de allesbranders. Dit gebeurde dan omdat er klachten in de omgeving waren. Dit is voor zover ik weet de afgelopen 10 jaar twee keer voorgekomen. Als gemeente hebben we geen beleid hiervoor opgesteld. Zoals u ook heeft laten lezen is er landelijk geen beleid voor. Ik zal hier intern enkele collega's raadplegen en nagaan of er behoefte is aan beleid hierover en zal het college hierover informeren. Het standpunt van het college is mij op dit moment niet bekend.
Met vriendelijke groeten,
A. Ingels
(beleidsmedewerker milieu)Op 4 maart 2013 08:46 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste A. Ingels,
Bedankt voor uw reactie.
Zou u mij op de hoogte willen houden van de reactie van uw collega's en van het college?
Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge (www.hetechtenieuws.org)Op 4 maart 2013 09:45 schreef A. Ingels het volgende:
Beste Henk Niggebrugge,
Ik zal het verzoek laten inboeken en via de goede kanalen laten lopen zodat u een reactie kan verwachten van het college.
Met vriendelijke groeten,
A. Ingels
(beleidsmedewerker milieu)Op 4 maart 2013 12:33 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste A. Ingels,
Hartelijk dank hiervoor.
Ik wacht de reactie van het college met veel belangstelling af.
Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge (www.hetechtenieuws.org)Op 19 maart 2013 12:15 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste A. Ingels, Is er al iets bekend? Of een datum waarop e.e.a. besproken gaat worden? Met vriendelijke groeten, Henk Niggebrugge (www.hetechtenieuws.org)Op 7 mei 2013 16:46 schreef A. Ingels het volgende:
Geachte heer Niggebrugge,
In februari heeft u ons gevraagd u op de hoogte te houden van het stoken van ge´mpregneerd hout. Voorlopig houden we als gemeente het landelijke beleid aan. Er zijn op dit moment geen verdere signalen dat er in de gemeente overlast is door het stoken van verkeerde houtsoorten. Omdat het nu zomer wordt heeft het niet de hoogste prioriteit. Ik hoop dat het college voor het nieuwe stookseizoen een uitspraak zal doen.
Met vriendelijke groeten,
A. Ingels
(beleidsmedewerker milieu)Op 8 mei 2013 08:07 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste A. Ingels,
Hartelijk dank voor uw reactie.
U schrijft aan mij tegenstrijdige zinnen.
U schrijft mij op 7 mei j.l.: "Voorlopig houden we als gemeente het landelijke beleid aan." Maar op 1 maart j.l. schreef u mij: "Als gemeente hebben we geen beleid hiervoor opgesteld. Zoals u ook heeft laten lezen is er landelijk geen beleid voor." Dat laatste klopt wel want daar heb ik onderzoek naar gedaan en gepubliceerd, zie: www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php.

Overigens is er beslist vanuit de landelijke overheid (VROM) dat wij ge´mpregneerd hout moeten beschouwen als chemisch (gevaarlijk) afval en als zodanig moeten verwijderen (zie officiŰle uitspraak: www.hetechtenieuws.org/2007-10-17.php).

Dus hoe zit het nu? Mag ge´mpregneerd hout nu wel of niet verstookt worden in gemeente Sluis? En zo niet waarom niet?

Verder schrijft u mij:
"Er zijn op dit moment geen verdere signalen dat er in de gemeente overlast is door het stoken van verkeerde houtsoorten."

Zoals ik u al eerder schreef is het verspreiden van kankerverwekkende stoffen niet merkbaar als overlast. In het geval van verbranden van ge´mpregneerd hout gaat het vooral om de klasse 1 kankerverwekkende (zwarte lijst) stoffen Chroom VI en Arseen. Net als het verspreiden van minuscule deeltjes asbest wordt dit niet als overlast ervaren omdat mensen niet in de gaten hebben dat zij kankerverwekkende stoffen inademen maar het is natuurlijk wel een zeer kwalijke zaak. Graag ook hier uw reactie op.

Het heeft naar mijn mening net als met asbest zeker ook in de zomer de hoogste prioriteit omdat ook in de zomer ge´mpregneerd hout verbrand wordt in houtkachels maar ook in tuinen in bijv. houtkorven waardoor mensen kankerverwekkende stoffen inademen.

Bij deze verzoek ik u nogmaals vriendelijk doch ook dringend mijn vraag vooral inhoudelijk te beantwoorden: Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?
Met vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeOp 8 mei 2013 09:35 schreef A. Ingels het volgende:
Beste Henk,
Misschien had ik beter gezegd de landelijke trent. In feite is geen beleid ook beleid natuurlijk. Als er geen regels zijn dat het verboden is dan is het dus toegestaan. Mijn mening is dus dat ge´mpregneerd hout in houtkachels is toegestaan bij particulieren.
Met vriendelijke groeten,
A. Ingels
(beleidsmedewerker milieu)Op 9 mei 2013 08:19 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste A. Ingels,
Ik heb u eerder al laten weten dat ik graag, mede omdat ik zelf woon in de gemeente Sluis, het voornemen heb gemeente Sluis positief op de kaart te zetten.
Iedereen kan tegenwoordig simpel onderzoek doen via internet naar deze zaak, ook gemeentemedewerkers.
M.b.v. wat mails / telefoontjes naar de overheid kan een gemeente diverse zaken checken en weet men al snel (nog) meer. Mensen betalen belasting voor een gemeentehuis en zijn medewerkers en kunnen in deze tijd niet meer simpel dom gehouden worden doordat alles steeds transparanter is geworden.

Het beleid van de Nederlandse overheid is dat iedere afzonderlijke gemeente zelf dient te beslissen of ge´mpregneerd hout wel of niet verbrand mag worden in houtkachels. U kunt zelf na wat simpel onderzoek ook wel constateren waarom dat zo is: Niemand wil verantwoording nemen in deze zaak.

Bij deze verzoek ik u nogmaals eerst nog even zelf onderzoek te doen naar de feiten. Zelf heb ik al e.e.a. online gezet: www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php.

Ik heb u eerder mijn verzameling belastende documenten aangeboden en u aangeboden persoonlijk e.e.a. toe te lichten / vragen te beantwoorden. Daar bent u niet op ingegaan. Dit aanbod geld overigens nog steeds.

Bij deze vraag ik u ook of u het college op de hoogte heeft gesteld van het feit dat ik in het bezit ben van zeer veel belastende documenten waarvan een selectie gepubliceerd is op www.hetechtenieuws.org. Ook voor het college zijn deze documenten beschikbaar en ik persoonlijk ook om de documenten en mijn persoonlijke beweegredenen eventueel toe te lichten.
Maar ook het college kan natuurlijk zelf e.e.a. onderzoeken voor een juiste uitspraak die ik, naast onze communicatie, apart zal publiceren.

Ik wacht uw inhoudelijke reactie (reactie namens gemeente Sluis) nog even een weekje af voor ik e.e.a. publiceer.

Bij deze ben ik van mening dat ik er alles aan heb gedaan de gemeente Sluis, ook in het kader van hoor en wederhoor, positief en juist op de kaart te zetten op mijn website www.hetechtenieuws.org .

Vriendelijke groet,
Henk NiggebruggeOp 22 mei 2013 09:55 schreef A. Ingels het volgende:
Beste Henk,
Ik heb een nota naar het college gestuurd en zij zullen waarschijnlijk volgende week met een standpunt komen.
Met vriendelijke groeten,
A. Ingels
(beleidsmedewerker milieu)Op 20 juni 2013 08:49 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste A. Ingels,
Is er al reactie van het college?
En waarom reageert u niet inhoudelijk op mijn vragen en opmerkingen?
Vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeOp 20 juni 2013 08:49 schreef A. Ingels het volgende:
Ik heb vakantie van 6 juni tot 26 juni. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met C. Westerweele. 0117-457227 of cwesterweele@gemeentesluis.nl Met vriendelijke groet, A. Ingels
(beleidsmedewerker milieu)Op 20 juni 2013 08:58 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste cwesterweele@gemeentesluis.nl ,
Ik kreeg bericht dat dhr. A. Ingels niet aanwezig is.
Wilt u voor mij nakijken of er al reactie is vanuit het college over onderstaande zaak?
Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
www.hetechtenieuws.orgOp 20 juni 2013 09:58 schreef K. Westerweele het volgende:
Geachte heer Niggebrugge,
B&w hebben op 28 mei het volgende besloten:
'De heer Niggebrugge meedelen dat er geen beleid ontwikkeld wordt maar dat via artikel 7.22 van het bouwbesluit kan worden opgetreden.'
U krijgt daar nog schriftelijk bericht van. Door de vakantie van de heer Ingels komt dat wat later.
Met vriendelijke groet,
K. WesterweeleOp 24 juni 2013 10:18 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste K. Westerweele,
Bedankt voor uw snelle reactie.
Maar ik heb helaas nog geen antwoord op mijn vraag:
-Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in mijn houtkachel?
-Zo nee, waarom niet?
-Zo ja, waarom wel?
U schrijft mij alleen dit:
'De heer Niggebrugge meedelen dat er geen beleid ontwikkeld wordt maar dat via artikel 7.22 van het bouwbesluit kan worden opgetreden.'
Graag uw reactie.
Vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeOp 1 juli 2013 09:26 schreef A. Ingels het volgende:
Beste Henk Niggebrugge,
I.v.m. college overleggen en mijn vakantie heeft een en ander wat langer geduurd dan gepland. Binnenkort krijgt u een brief van het college met daarin de argumenten waarom het college vooralsnog afziet van het stellen van regels voor open haarden en allesbranders. ik hoop deze week de brief te kunnen versturen.
Met vriendelijke groeten,
A. Ingels
(beleidsmedewerker milieu)


DE BRIEF VAN GEMEENTE SLUIS
Op 5 juli 2013 heb ik de brief (zie voor een grotere versie hier pagina 1 en hier pagina 2) ontvangen van gemeente Sluis:

(pagina 1, klik voor grotere versie) Klik voor vergroting

(pagina 2, klik voor grotere versie) Klik voor vergroting
GEEN SIMPEL ONDERZOEK
Nadat ik op 9 mei nogmaals heb laten weten dat het mijn intentie is mijn eigen gemeente positief op de kaart te zetten wordt er op mijn verzoek zelf onderzoek te doen geen verder onderzoek gedaan naar feiten zoals deze.
Maar in het begin van mijn emailwisseling blijkt onderzoek door een overheid via een zoekmachine toch wel te kunnen want ik ontving van Gemeente Sluis deze link wat in principe een teken moet zijn om de zaak verder te onderzoeken.
Het is waar ook klokkenluiders steeds weer tegenaan lopen bij overheidsinstanties. Terwijl iedereen tegenwoordig simpel via zoekmachines als Google onderzoek kan doen en de resultaten op juistheid kan checken (met telefoon en email-contact) bij diverse andere (overheids)instanties lijken de overheidsinstanties zelf dat maar nauwelijks te kunnen of te willen.


WEER EEN BEWIJS
Inhoudelijk gaat gemeente SLuis niet volledig in op mijn vraag of ik ge´mpregneerd hout nou wel of niet in mijn houtkachel mag stoken. Wel is duidelijk dat het zeker niet verstandig is te doen. In de brief is er geen enkele twijfel over de veiligheid van ge´mpregneerd hout. Gemeente Sluis schrijft duidelijk dat vooral wanneer behandeld hout wordt verbrand er stoffen vrij komen die kankerverwekkend zijn:

Klik voor vergroting

Dit alleen al zou een mooie aanvulling zijn voor de verzameling bewijzen over ge´mpregneerd hout want als een overheidsorgaan dat op papier zet dan is dat zo. Gemeente Sluis gaat niet in op mijn aanbod mijn verzameling ontwikkelingen, rechtszaken en officiŰle uitspraken vanuit de landelijke overheid, andere overheden, deskundigen enz. m.b.t. ge´mpregneerd hout (waarvan velen online staan) te overhandigen.MIJN REACTIE OP DE BRIEF VAN GEMEENTE SLUIS

(verstuurd naar gemeente Sluis op 12 juli 2013)


Oostburg, 12 juli 2013

Beste heren J.D. Scheele en A.M. Ingels,

Bedankt voor uw reactie op mijn vraag "Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in mijn houtkachel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?" en voor reactie op mijn emailwisseling met dhr. Ingels.

Ik heb, zoals aangegeven in onze emailwisseling, de brief en emailwisseling intussen gepubliceerd op mijn website www.hetechtenieuws.org onder het artikel "Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout" dit omdat:

De landelijke overheid mij doorstuurt naar mijn eigen gemeente.
Ik volledig openheid vanuit overheden in deze belangrijke zaak wil.
Ik wil dat mijn eigen gemeente volledig op de hoogte is van deze zaak.
Het hier gaat over diffuse verspreiding van klasse 1 kankerverwekkende stoffen.
De (milieu)politie deze zaak niet serieus neemt (editie 2009-03-17) en al eerder als reden opgaf: "we weten het nu wel, dat is de reden" (video 2007-11-24).
Ik wil dat mijn eigen gemeente weet waar ik als inwoner over schrijf en waar ik grote hoeveelheden informatie zoals deze van bezit, achter mij staat, mij steunt en beschermd en niet klakkeloos het 'landelijk beleid' (doe-maar-wat-beleid) van de overheid volgt; diezelfde overheid die het probleem ôontbossing van de oerwoudenö aanwenden om carcinogene afvalstoffen uit de (metaal)industrie te gebruiken voor het impregneren van hout voor o.a. schuttingen, schuurtjes en kinderspeeltoestellen (bron: uitzending 2Vandaag) en uit angst voor gezichtsverlies en onbetaalbare schadeclaims (bron: katholieknieuwsblad) haar fouten niet meer wil toegeven en nu gemeenten daarmee onge´nformeerd opzadelt.
Ik niet wil dat mijn eigen gemeente haar ogen hiervoor sluit.

U schrijft: "Vooral wanneer behandeld hout wordt verbrand komen er stoffen vrij die kankerverwekkend zijn". U verwijst ook naar een onderzoek door gemeente Groningen waaruit zou blijken dat het meeste succes te boeken is via voorlichting en gedragsbe´nvloeding.

Waarom wordt er in de gemeente Sluis geen gebruik gemaakt van voorlichting en gedragsbe´nvloeding? Het gaat hier, zoals u zelf ook schrijft, over (klasse 1) kankerverwekkende stoffen en 1 keer per jaar een artikel in het ZVA lijkt me nogal weinig om voor te lichten en gedrag te be´nvloeden.

Overigens heb ik zelf contact opgenomen met gemeente Groningen en ik ontving dit antwoord:

Geachte heer Niggebrugge,
Met deze mail reageer ik op uw vraag van 13 februari 2013.
Groningers mogen geen ge´mpregneerd hout in hun houtkachel verbranden. Op onze gemeentelijke webpagina informeren wij onze burgers hierover.
Het verbod op het stoken van afval staat in de Wet Milieubeheer (art 10.1) en de APVG 2009 (art 5.35).
Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
M. Remijn
milieu adviseur
gemeente Groningen

Ook heb ik zelf een rechtszaak gevolgd bij de Raad van State te Den Haag waar een vrouw een rechtszaak aanspande tegen provincie Groningen omdat er (net als hier in Oostburg) kankerverwekkende stoffen uit ge´mpregneerd hout in haar tuin en huis waaiden. Deze rechtszaak had zij gewonnen (zie editie editie 2009-03-23).

Vindt u dat geen redenen om de inwoners van gemeente Sluis te informeren over de verspreiding van kankerverwekkende stoffen via verbranden van ge´mpregneerd hout en het verbranden van ge´mpregneerd hout te verbieden? Ook niet nadat u zelf de gemeente Groningen als voorbeeld noemt?

U schrijft als reden dat de gemeente SLuis geen actie onderneemt en het opstoken van ge´mpregneerd hout niet verbiedt omdat er volgens uw schrijven zelden klachten binnenkomen over het stoken. Maar dit komt naar mijn mening juist omdat gemeente SLuis geen gebruik maakt van voorlichting en gedragsbe´nvloeding. Verbranden van ge´mpregneerd hout gebeurd wel in onze gemeente want ik kreeg het zelf (goedbedoeld) van diverse mensen aangeboden na de uitzending op RTL4. Als ik me niet had verdiept in de zaak had ik het ge´mpregneerde hout zelf ook opgestookt.

Ook wordt er in gemeente Sluis, net als in heel Nederland, op diverse punten sloophout aangeboden waaronder ge´mpregneerd hout als openhaard-hout. Mensen die dat aanbieden doen dat niet expres maar zijn niet ge´nformeerd over de gevaarlijke eigenschappen van dit hout door gemeente Sluis. De klasse 1 kankerverwekkende stoffen die vrijkomen uit het ge´mpregneerde (sloop)hout dat wordt verbrand in gemeente Sluis wordt door de inwoners van gemeente Sluis niet als overlast ervaren maar is dat natuurlijk wel. Zou u mij a.u.b. onderbouwd willen aangeven waarom dat volgens u niet zo is?

Ik schrijf in onze emailcommunicatie tot twee maal toe dat in het geval van verbranden van ge´mpregneerd hout het vooral gaat om de klasse 1 kankerverwekkende (zwarte lijst) stoffen Chroom VI en Arseen. Net als het verspreiden van minuscule deeltjes asbest wordt dit niet als overlast ervaren omdat mensen niet in de gaten hebben dat zij kankerverwekkende stoffen inademen, en in en op hun (groente)tuin en in huis waaien.
Maar het is natuurlijk wel een zeer kwalijke zaak. Waarom reageert u daar niet op?

In de emailwisseling breng ik u vooral op de hoogte van alle feiten rondom de hele zaak ge´mpregneerd hout. Ik heb u al het bestaande bewijsmateriaal aangeboden maar daar gaat u niet op in. Ik heb u ook aangegeven dat de (milieu)politie plotseling ook geen interesse meer had (editie 2007-11-24) in alle feiten en bewijsmaterialen.
Waarom gaat u ook niet in op mijn aanbod u al mijn in bezit zijnde feiten en bewijsmaterialen te overhandigen?

Graag ontvang ik uw inhoudelijke en onderbouwende reactie.

Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
Oostburg
www.hetechtenieuws.org


Wordt vervolgd...

Zie ook:
Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeenKlik voor vergroting
In de brief van gemeente Sluis (zie hier pagina 1 en zie hier pagina 2) staat dat er bij verbranden van ge´mpregneerd hout stoffen vrijkomen die kankerverwekkend zijn. Omdat, zo staat in de brief, er zelden klachten binnenkomen is er geen behoefte aan een nieuw apart beleid. Maar dit is nu juist het hele punt. Hoeveel mensen weten hier nou van? Niemand die het merkt als er geen schoon hout wordt verstookt wordt maar ge´mpregneerd hout. Ook niet diegene die (niet ge´nformeert) het kankerverwekkende hout van een aanbieder van sloophout koopt of krijgt en het verstookt. Maar de kans is wel groot dat de kankerverwekkende stoffen worden ingeademt en in de (groente)tuin en in huis waaien.