HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 23 JULI 2013


Geimpregneerd hout info


Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge

OOSTBURG - In editie 2013-02-22 was de vraag aan de landelijke overheid: Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in mijn houtkachel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Het antwoord daarop was dat gemeenten dat beslissen dus stelde ik de vraag aan mijn eigen gemeente Sluis.
Gemeente Sluis zei: "Bij verbranden van ge´mpregneerd hout komen er stoffen vrij die kankerverwekkend zijn maar omdat er zelden klachten binnenkomen is er geen behoefte aan een nieuw apart beleid." Verbranden van ge´mpregneerd hout mag dus van gemeente Sluis (zie editie 2013-07-12).
Maar ik stelde de vraag ook aan de Zeeuwse Reinigingsdienst. En die zegt juist dat stoken van ge´mpregneerde- of verduurzaamde houtsoorten niet mag.
KANKERVERWEKKENDE STOFFEN
Gemeente Sluis en de Zeeuwse Reinigingsdienst zeggen allebei dat er bij verbranden van ge´mpregneerd hout kankerverwekkende stoffen vrijkomen.
Volgens informatie van de Zeeuwse Reinigingsdienst mag het daarom niet verbrand (en daarmee verspreid) worden.
Van de gemeente Sluis mogen de kankerverwekkende stoffen wel verbrand (en dus via de lucht verspreid) worden in een houtkachel. Dit omdat er volgens gemeente Sluis zelden klachten over zouden binnenkomen(!).

VOORAF
Ook deze editie is, net als editie 2013-07-12, absoluut niet offensief bedoeld naar mijn eigen gemeente en de Zeeuwse Reinigingsdienst toe maar juist ook met de intentie mijn eigen gemeente en reinigingsdienst positief op de kaart te zetten zoals hieronder in de communicatie ook te lezen is. Net als de communicatie met mijn gemeente heb ik er voor gekozen de gehele communicatie met de Zeeuwse Reinigingsdienst weer te geven omdat:

De landelijke overheid mij doorstuurt naar mijn eigen gemeente (Sluis).
De landelijke overheid het probleem ôontbossing van de oerwoudenö aanwenden om carcinogene afvalstoffen uit de (metaal)industrie te gebruiken voor het impregneren van hout voor o.a. schuttingen, schuurtjes en kinderspeeltoestellen (bron: uitzending 2Vandaag). En uit angst voor gezichtsverlies en onbetaalbare schadeclaims (bron: katholieknieuwsblad) haar fouten niet meer wil toegeven en nu gemeenten en milieustraten daarmee onge´nformeerd opzadelt.
Ik volledig openheid in deze belangrijke zaak wil zodat iedereen kan zien hoe overheden en bedrijven met dit probleem omgaan.
Ik wil dat de reinigingsdienst van mijn eigen gemeente volledig op de hoogte is van deze zaak.
Het hier gaat over diffuse verspreiding van klasse 1 kankerverwekkende stoffen via verbranding in houtkachels en vermenging op milieustraten.
Ik niet wil dat de reinigingsdienst van mijn eigen gemeente haar ogen hiervoor sluit.
Ik het vreemd vind dat juist een instantie met leiding over milieustraten niet reageert op mijn voorstel documenten (zoals o.a. deze) te overhandigen, waaruit blijkt hoe kankerverwekkende stoffen uit ge´mpregneerd hout diffuus verspreid worden. Terwijl de Zeeuwse Reinigingsdienst wel schrijft: "Wij weten niet alles over dit specifieke onderwerp".
De reactie van de Zeeuwse Reinigingsdienst belangrijk is in samenhang met de reactie van gemeente Sluis.
Ik niet aansprakelijk gesteld wil worden omdat ik wel volledig op de hoogte ben van het diffuus verspreiden van de kankerverwekkende stoffen (ook in mijn eigen gemeente Sluis) maar er geen melding van zou maken bij de politie, mijn gemeente en de reinigingsdienst van mijn gemeente.VRAGEN VANUIT PRIVE SITUATIE
In eerste instantie stelde ik de vragen aan de Zeeuwse Reinigingsdienst niet namens hetechtenieuws.org maar gewoon als Henk Niggebrugge. Dit omdat ik zelf een houtkachel ging mede gebruiken.
En ook gewoon namens mezelf omdat ik door het constante (voornamelijk) zwijgen vanuit de overheid over dit onderwerp wat gedemotiveerd was geraakt een nieuwe editie te maken. En zelfs ging twijfelen of de gevaren van het ge´mpregneerde hout toch niet wat overdreven waren.

ANTWOORDEN TE BELANGRIJK
Maar de reactie van de Zeeuwse Reinigingsdienst was net als die van gemeente Sluis (editie 2013-07-12) van dien aard dat ik er niet omheen kon een editie te maken. Zeker niet na alle eerdere edities die ik al heb gepubliceerd over het onderwerp ge´mpregneerd hout. En zeker niet in combinatie met de hierboven genoemde punten.

EERST DIREKT REACTIE OVER ZWARE METALEN
In eerste instantie kreeg ik snel een bericht van de Zeeuwse Reinigingsdienst dat men geen ge´mpregneerde- of verduurzaamde houtsoorten mag stoken in een houtkachel omdat zware metalen dan kunnen vrijkomen.

MAAR AL SNEL GEEN INHOUDELIJKE REACTIE MEER
Maar nadat ik aangaf dat ik eerder onderzoek heb gedaan naar de gang van zaken rond ge´mpregneerd hout en dat ik de reactie van de ZRD wil gebruiken voor een toekomstige editie kwam er niet meer een inhoudelijke reactie. Ook niet na herhaaldelijk vragen, ook nog via het hoofdemailadres van de ZRD. Ook niet van de Business Unit Manager van het ZRD die ingeschakeld zou worden.

MAKKELIJK TE HERKENNEN?
Volgens (dhr.) Jansen zijn ge´mpregneerde houtsoorten soms makkelijk te herkennen omdat ze een specifieke vorm en kleur zouden hebben (een groenige kleur en afgeronde hoeken).
Op mijn aanvullende vraag van 25 februari 2013 10:39 uur: "Wordt al het sloophout apart ingenomen als gevaarlijk afval?" is niet gereageerd maar uit de reactie van 29 januari 2013 11:43 blijkt wel dat men niet op de hoogte is van de beslissing (onherroepelijke uitspraak) van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Die besliste jaren geleden al dat ge´mpregneerd hout visueel niet is te onderscheiden van onbehandeld hout. Om te voorkomen dat gevaarlijk afval vermengd wordt zou al het hout afkomstig uit bouw- en sloopafval beschouwd moeten worden als gevaarlijk afval.
Zie de officiŰle stukken in bewijs-editie 2009-03-25.
Zie ook nog de alinea "HOE HERKEN IK EEN STUK GEIMPREGNEERD HOUT?" uit editie 2013-02-22.

VERSPREIDEN VAN KANKERVERWEKKENDE STOFFEN
Verspreiden van de categorie 1 kankerverwekkende stoffen (officiŰle info over deze stoffen hier en hier) gebeurd dus in gemeente Sluis. En dat mag van gemeente Sluis via het verbranden van ge´mpregneerd hout in o.a. houtkachels.
Maar ook verspreiden de kankerverwekkende stoffen zich dus via het scheiden op de milieustraat. Want volgens de Zeeuwse Reinigingsdienst zijn ge´mpregneerde houtsoorten soms makkelijk te herkennen.
SOMS. Dus zeker niet altijd. Waardoor kankerverwekkende stoffen vermengd worden en o.a. worden hergebruikt in nieuwe producten zoals spaanplaat.

BEWIJZEN NIET GEWENST?
Er wordt niet ingegaan op mijn voorstel documenten (zoals o.a. deze) persoonlijk te overhandigen. Het zijn duidelijke documenten, uitspraken, video's, enz. enz. merendeels vanuit de overheid zelf die juist informatie geven over de kankerverwekkende stoffen uit ge´mpregneerd hout die diffuus verspreid worden. Juist omdat de Zeeuwse Reinigingsdienst schrijft: "Wij weten niet alles over dit specifieke onderwerp", is het vreemd dat men die informatie blijkbaar niet in ontvangst wil nemen. Want juist met o.a. deze informatie kan men er juist wel alles over gaan weten.

EMAILS ZIJN WEL ONTVANGEN
Uit de reactie van 6 maart 2013 08:55 blijkt dat er een collega (Business Unit Manager) van de Zeeuwse Reinigingsdienst is aangesproken over mijn eerdere communicatie met de ZRD waaruit blijkt dat de ZRD wel alle mails heeft ontvangen.

ZEEUWSE REINIGINGDIENST NU OOK OP DE HOOGTE
Doordat de Zeeuwse Reinigingsdienst de emails aantoonbaar heeft ontvangen zijn dus ook de koppelingen naar diverse edities zoals o.a. deze ontvangen. Daar staan officiŰle documenten en meer waaruit blijkt dat mens en milieu in contact komen met kankerverwekkende stoffen via ge´mpregneerd hout.
Intussen zijn vele politici, overheden, gemeenten, rechtbanken, burgemeesters, (milieu)politiemensen, ggd-medewerkers en milieuorganisaties enz. aantoonbaar volledig op de hoogte.
Nu ook de gemeente Sluis en de Zeeuwse Reinigingsdienst.COMMUNICATIE MET ZEEUWSE REINIGINGSDIENST
Hieronder de gehele communicatie met de Zeeuwse Reinigingsdienst:


Op 28 januari 2013 11:47 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste mensen van de Zeeuwse Reinigingsdienst,
Ik woon in Oostburg en we hebben sinds kort een cv gestookte houtkachel in gebruik. Omdat kennissen dat weten krijg ik goedbedoeld allerlei soorten hout. Ook ge´mpregneerd (verduurzaamd) hout. Nu zijn over het ge´mpregneerde hout verdeelde meningen. Ik heb daarom wat vragen:

1. Mag ik ge´mpregeneerd hout in de houtkachel stoken?
2. Zo nee waarom niet?
3. Hoe herken ik een stuk ge´mpregneerd hout?

Hopelijk kunt mij deze vragen beantwoorden, alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,

Henk Niggebrugge
Op 29 januari 2013 11:43 schreef (dhr.) Jansen het volgende:
Geachte heer Niggebrugge,

Dank voor uw vraag over het stoken van chemisch verduurzaamde houtsoorten.
Wij weten niet alles over dit specifieke onderwerp, maar de kennis die we hebben, delen wij graag met u.
Mocht u nog meer informatie op willen vragen, verwijs ik u naar de website www.milieucentraal.nl, dit is een website van de overheid waar u objectieve informatie kunt vinden over allerlei milieutechnische onderwerpen. Ook de leverancier van uw kachel kan u wellicht goede tips geven.

Volgens onze informatie mag men geen ge´mpregneerde- of verduurzaamde houtsoorten stoken in een houtkachel, tevens mogen er geen geverfde houtsoorten en verlijmde houtsoorten (laminaat, spaanplaat, Multi- en triplex etc.) gestookt worden. Alleen schone- en droge houtsoorten mogen gestookt worden, ook hier is via Google informatie over te vinden.
Bij het stoken van genoemde houtsoorten kunnen schadelijke stoffen (zoals zware metalen en chemische verbindingen) vrijkomen.
Ge´mpregneerde houtsoorten zijn soms makkelijk te herkennen omdat ze een specifieke vorm en kleur hebben (een groenige kleur en afgeronde hoeken). Uiteraard zijn er veel vormen gebruikt (tuinschermen etc.) en dat maakt herkenning soms weer lastig.
Dit is dan toch een kwestie van doorvragen aan de leverancier van het hout waar het voor gebruikt is.
Is het hout voor schuttingen gebruikt is het meestal chemisch behandeld geweest.

Ik hoop u vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.
Mocht u alsnog vragen hebben, mail of bel gerust.

Met vriendelijke groet,

(dhr.) Jansen
ZRD B.V. afdeling Milieustraten
30 januari 2013 01:14 11:43 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste (dhr.) Jansen,
Bedankt voor uw uitgebreide reactie.
Als ik zoek met Google op dit onderwerp kom ik vooral ook op mijn eigen website (www.hetechtenieuws.org). Ik heb een tijd onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond ge´mpregneerd hout. Dat staat nu alweer een lange tijd stil doordat alles nogal complex leek te zijn.
Sorry dat ik dit niet meteen liet weten maar sinds kort heb ik hier dus persoonlijk mee te maken. Daarnaast woon ik in Oostburg. Mijn woning en o.a. de houtkachel vormen onderdeel in het programma "klus je rijk" dat nog een paar weken op zaterdagmiddag te zien zal zijn. Ik wil het dus graag goed doen, zeker omdat ik hier zelf in het verleden over heb geschreven.

Ik heb gekeken op milieucentraal.nl , ik lees daar het volgende:
"In het verleden werd de combinatie koper, chroom en arseen, creosoten en carbolineum (carboleum) veel gebruikt om hout te impregneren". Ik besef me nu mede door uw antwoord dat waarschijnlijk veel zware metalen via particuliere houtkachels alsnog in het milieu komen. Veel mensen weten het niet want er is niets over te lezen zoals dat met asbest wel uitvoerig het geval is.

Ik zou graag uw antwoord hieronder willen gebruiken voor een toekomstige editie over dit onderwerp. Gaat u daarmee akkoord? Het staat voor mij nu wel vast dat dit specifieke onderwerp niet complex (meer) is. Want (bijna) niemand weet zeker in welk stuk hout welke zware metalen zitten. Ik denk dat uiteindelijk (bijna?) al het sloophout als gevaarlijk afval behandeld zal moeten worden. Volgens mij gaat dit de opvolger worden van asbest. Wat denk u?

Hartelijk bedankt voor uw aandacht.
Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
Op 5 februari 2013 09:03 schreef (dhr.) Jansen het volgende:
Geachte heer Niggebrugge,
Excuses voor de late reactie.
Voor de vervolgvragen moet ik eerst overleg hebben met onze Business Unit Manager, helaas is hij nu ziek. Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat u antwoord krijgt nadat hij terug is.
Met vriendelijke groet,
(dhr.) Jansen
Opzichter milieustraten
Zeeuwse Reinigingsdienst B.V
Op 6 februari 2013 00:25 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste (dhr.) Jansen,
Bedankt voor uw reactie.
Hopelijk zal de Busines Unit Manager spoedig opknappen.
Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
Op 12 februari 2013 11:53 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste (dhr.) Jansen,
Is de Business Unit Manager nog ziek? Of is er misschien een vervanger aanwezig om mijn vervolgvragen te beantwoorden? Zou fijn zijn, alvast bedankt, Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
Op 15 februari 2013 17:01 schreef (dhr.) Jansen het volgende:
Geachte heer Niggebrugge,
Gelukkig is onze collega weer beter.
Ik overleg volgende week met hem om dit af te kunnen wikkelen.
Prettig weekend!
Met vriendelijke groet,
(dhr.) Jansen
Opzichter milieustraten
Zeeuwse Reinigingsdienst B.V
Op 25 februari 2013 10:39 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste (dhr.) Jansen,
Ik heb nog geen reactie verder ontvangen van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Graag wil ik iets gaan publiceren op mijn website over het beleid van de Zeeuwse Reinigingsdienst m.b.t. ge´mpregneerd hout.

Intussen heb ik wel antwoord gehad van de landelijke overheid. Het antwoord vanuit de overheid is dat de gemeente het bevoegd gezag is bij het stoken van kachels. Daar heb ik intussen een editie over geschreven, zie:
www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php .

Ik heb nu ook contact opgenomen met de gemeente Sluis. Ik wil nu een editie publiceren over wat het beleid is van mijn eigen gemeente (gemeente Sluis) m.b.t. het verbranden van ge´mpregneerd hout in een houtkachel. Maar ook het beleid van de Zeeuwse Reinigingsdienst omdat:


- Ik zelf onderzoek heb gedaan naar ge´mpregneerd hout en dat nu weer hervat.
- Ik zelf in de gemeente Sluis woon en zelf een houtkachel gebruik.
- De kachel afgelopen weken te zien is geweest op tv bij het RTL4 programma 'klus je rijk', en er waarschijnlijk nog een vervolg-uitzending komt over deze kachel bij een ander tv-programma over duurzaam wonen en duurzame energie.
- Ik dan kan vertellen wat voor hout er in kan en welk hout er (in mijn gemeente) niet in mag en waarom niet.
- Het mooi zou zijn als mijn gemeente een goed voorbeeld zou geven m.b.t. deze problematiek.

Ik heb intussen een enorm dossier m.b.t. ge´mpregneerd hout in bezit van vele ontwikkelingen, rechtszaken en officiŰle uitspraken vanuit de overheid in bezit. Overigens heb ik deze aangeboden aan de (milieu)politie die aanvankelijk interesse hadden maar later ineens niet meer (editie www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php).
Uiteraard is dit dossier (waarvan diverse heldere stukken online staan op mijn website) voor u in te zien mocht u dat willen. Maar m.b.t. het verbranden van ge´mpregneerd hout in een houtkachel en het onderscheiden van diverse houtsoorten zijn de belangrijkste punten (en officiŰle documenten) al gepubliceerd in editie www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php .

In uw eerdere reactie schreef u dat ge´mpregneerde houtsoorten soms makkelijk zijn te herkennen. Echter zijn er diverse rechtszaken geweest in het verleden waarbij er is beslist dat verduurzaamd hout visueel niet is te onderscheiden van onbehandeld hout. (zie in mijn nieuwste editie de feiten aanklikbaar ( www.hetechtenieuws.org/2013-02-22.php).

Uiteraard is het wel mijn bedoeling mijn eigen gemeente positief op de kaart zetten. Bij deze verzoek ik u dus vriendelijk uw eerdere reactie te herzien i.v.m. de vraag: - Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel?
- Zo nee, waarom niet?
- Hoe herken ik een stuk ge´mpregneerd hout?
En nu aanvullend:
- Wordt al het sloophout apart ingenomen als gevaarlijk afval?
- Zo nee waarom (nog) niet?
Gezien de ernst van het onderwerp is het misschien goed elkaar te zien (iemand van de Zeeuwse Reinigingsdienst) en e.e.a. overeen te stemmen voordat ik e.e.a. publiceer op mijn website.
Graag verneem ik uw reactie.
Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
Op 28 februari 2013 13:28 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste (dhr.) Jansen,
Wellicht is mijn onderstaande reactie aan uw aandacht ontsnapt. U gaf aan te overleggen met uw collega om dit af te kunnen wikkelen. Graag ontvang ik nog het officiŰle standpunt van de Zeeuwse Reinigingsdienst m.b.t. deze vragen:
- Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?
- Hoe herken ik een stuk ge´mpregneerd hout?
- Wordt al het sloophout apart ingenomen als gevaarlijk afval? Zo nee, waarom niet?
Zie ook mijn onderstaande reactie.
Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
Op 6 maart 2013 08:40 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Zou u of uw collega a.u.b. nog willen reageren op onderstaande zodat e.e.a. zoals u ook aangaf afgewikkeld kan worden? Graag uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge
Op 6 maart 2013 08:55 schreef (dhr.) Jansen het volgende:
Geachte heer Niggebrugge,
Ik heb mijn collega er op aangesproken en hij heeft me beloofd dat u deze week een reactie krijgt.
Met vriendelijke groet,
(dhr.) Jansen
Opzichter milieustraten
Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
Op 19 maart 2013 12:02 schreef Henk Niggebrugge het volgende:
Beste (dhr.) Jansen,
Het is inmiddels bijna twee weken verder maar ik heb niets vernomen van uw collega.
Mijn vragen zijn nog steeds:
- Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?
- Hoe herken ik een stuk ge´mpregneerd hout?
- Wordt al het sloophout apart ingenomen als gevaarlijk afval? Zo nee, waarom niet?
Graag ontvang ik reactie vanuit de Zeeuwse Reinigingdienst.
Henk Niggebrugge
Op 15 april 2013 10:04 schreef heer Niggebrugge het volgende:
Beste (dhr.) Jansen / medewerkers van Zeeuwse Reinigingsdienst,

28 januari 2013 stelde ik u de vraag:
"1. Mag ik ge´mpregeneerd hout in de houtkachel stoken?
2. Zo nee waarom niet?
3. Hoe herken ik een stuk ge´mpregneerd hout?"
Ik stelde deze vraag omdat ik zelf een houtkachel gebruik. Ik heb een tijd onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond ge´mpregneerd hout (www.hetechtenieuws.org). Dat staat de laatste jaren op een laag pitje doordat ik gedemotiveerd was door uitblijven van antwoorden vanuit de overheid en omdat e.e.a. nogal complex leek te zijn. Leek te zijn... want het antwoord vanuit de ZDR dat ik ontving van (dhr.) Jansen was helder:

29 januari 2013 ontving ik dit antwoord van (dhr.) Jansen (opzichter milieustraten): "Volgens onze informatie mag men geen ge´mpregneerde- of verduurzaamde houtsoorten stoken in een houtkachel, tevens mogen er geen geverfde houtsoorten en verlijmde houtsoorten (laminaat, spaanplaat, Multi- en triplex etc.) gestookt worden. Alleen schone- en droge houtsoorten mogen gestookt worden, ook hier is via Google informatie over te vinden. Bij het stoken van genoemde houtsoorten kunnen schadelijke stoffen (zoals zware metalen en chemische verbindingen) vrijkomen. Ge´mpregneerde houtsoorten zijn soms makkelijk te herkennen omdat ze een specifieke vorm en kleur hebben (een groenige kleur en afgeronde hoeken)."

30 januari 2013 schreef ik u het volgende:
"Ik zou graag uw antwoord willen gebruiken voor een toekomstige editie over dit onderwerp. Gaat u daarmee akkoord? Het staat voor mij nu wel vast dat dit specifieke onderwerp niet complex (meer) is. Want (bijna) niemand weet zeker in welk stuk hout welke zware metalen zitten."

15 april 2013
Ondertussen zijn er al een aantal maanden verstreken en tot op heden heb ik nog geen antwoord ontvangen. Wel is mij meerdere malen toegezegd dat een collega mij zou gaan antwoorden (zie mailwisseling hieronder). Ik wil nu nog steeds het antwoord van (dhr.) Jansen gebruiken voor een toekomstige editie. In het kader van hoor en wederhoor vraag ik u hierbij nogmaals om toestemming.

Nog mooier zou zijn gezien de ernst van het onderwerp elkaar te zien (iemand van de Zeeuwse Reinigingsdienst) en e.e.a. overeen te stemmen voordat ik e.e.a. publiceer op mijn website zoals ik u hieronder al schreef. Ik hoor graag of u een afspraak met mij wil maken. Ik woon zelf in Oostburg (gemeente Sluis) en het is dan ook wel mijn intentie mijn eigen gemeente positief op de kaart te zetten. Mocht ik geen antwoord meer van u ontvangen ga ik ervan uit dat het publiceren van het antwoord van (dhr.) Jansen ontvangen op 29 januari 2013 geen bezwaar is.

Met vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeWordt vervolgd...Zie ook:
Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout
Mag ik ge´mpregneerd hout verbranden in een houtkachel? Zo nee, waarom niet?
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeenKlik voor vergroting
Foto: Milieustraat locatie Oostburg van de Zeeuwse Reinigingdienst. Steeds weer draait het er om, zoals ook opnieuw in deze editie blijkt, dat men wel op de hoogte is dat via het ge´mpregneerde hout kankerverwekkende stoffen diffuus verspreid worden. Maar inhoudelijk komt er verder geen reactie. Ook niet op het voorstel documenten (zoals o.a. deze) persoonlijk te overhandigen. Terwijl de Zeeuwse Reinigingsdienst wel schrijft: "Wij weten niet alles over dit specifieke onderwerp". (bron foto: hetechtenieuws.org)