HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 26 NOVEMBER 2013


Geimpregneerd hout info


'Vrienden van hout' (vhn.org) over ge´mpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge

In augustus dit jaar ben ik gewezen op het Twitteraccount "De Vrienden #vanhout". "De Vrienden #vanhout" willen (verantwoord) gebruik van hout bevorderen en u helpen voor hout en houtproducten te kiezen" staat op de gelijknamige website www.vriendenvanhout.nl. Via Twitter wordt informatie gegeven over producten van hout. Achter het Twitter-account blijkt "De Vereniging Verduurzaamd (ge´mpregneerd) Hout Nederland" (www.vhn.org) te zitten. Maar informatie over ge´mpregneerd hout wordt nauwelijks gegeven. Hoe zit dat? En waarom wordt mijn specifieke vraag over ge´mpregneerd hout innemen als gevaarlijk afval op milieustraten veranderd in een algemene oppervlakkkige vraag? Daar komt geen antwoord op.
ANTWOORDEN NIET OPENBAAR
Antwoorden op vragen over ge´mpregneerd hout kunnen volgens de "De Vrienden #vanhout" niet openbaar gemaakt worden binnen de tekenlimiet van Twitter (144 karakters). Maar het blijkt "De Vrienden #vanhout" wel te lukken met de positieve eigenschappen van gewoon hout. Vele updates komen dagelijks langs met allerlei leuke wetenswaardigheden, kunst, foto's en links over voornamelijk schoon, niet ge´mpregneerd hout. Dat kan wel.
En dat is 'vreemd' want "De Vrienden #vanhout" zijn afkomstig van De Vereniging Verduurzaamd Hout Nederland en weten dus ook alles van ge´mpregneerd hout maar die informatie zou dan niet geplaatst of gelinkt kunnen worden.
Het komt er op neer dat mensen eerst zelf op de hoogte moeten zijn van de gevaren van ge´mpregneerd hout. Is men toevallig op de hoogte van feiten zoals deze dan pas kunnen daar blijkbaar vragen over gesteld worden. Dus alleen een onderzoeker wordt na vragen stellen 'geinformeerd' en niet het grote publiek. (De youtube video linkt naar deze documentaire)

Na diverse pogingen antwoorden te krijgen op mijn vragen kreeg ik uiteindelijk via Twitter deze reactie:

DE VRAGEN EN ANTWOORDEN VIA MAIL
Hieronder de vragen en antwoorden. Ik heb nog gevraagd per email aan "De Vrienden #vanhout" (op 4 november 2013, 13:44 uur) waarom van mijn vragen andere vragen gemaakt zijn. Van twee van mijn vragen zijn namelijk andere vragen gemaakt en daar wordt dan antwoord op gegeven. Omdat ik verder geen reactie meer heb ontvangen heb ik onder de antwoorden van "De Vrienden #vanhout" opmerkingen toegevoegd:

Verzonden: maandag 28 oktober 2013 8:39
Aan: info@vhn.org
Onderwerp: Vragen n.a.v. uw reactie op Twitter

Beste mensen van de Twitter account: "Vrienden van Hout",
N.a.v. jullie bericht op Twitter: "we merken dat je veel vragen hebt over de duurzaamheid van hout. Je kunt ons mailen op info@vhn.org" stuur ik jullie bij deze mijn vragen. Momenteel benader ik namens Hetechtenieuws.org diverse instanties over het probleem van ge´mpregneerd hout, vooral in de afvalfase. Dit om e.e.a. goed vast te leggen hoe instanties omgaan met het probleem van kankerverwekkende stoffen in, op, en afkomstig van ge´mpregneerd hout.
Alvast bedankt voor uw reactie,
Met vriendelijke groeten, Henk Niggebrugge
www.hetechtenieuws.org

Vraag:
Jullie schrijven op jullie website www.vhn.org het volgende: "In Nederland wordt hout alleen verduurzaamd met middelen die geen onaanvaardbare schadelijke nevenwerkingen hebben voor mens, milieu en gezondheid." Waarom is ge´mpregneerd hout in de afvalfase dan gevaarlijk afval en waarom wordt het op milieustraten ingenomen als gevaarlijk afval?

Antwoord:
Geachte heer Niggebrugge,
Allereerst excuses voor de late reactie! Uw eerste vraag betreft waarom ge´mpregneerd hout toch de afvalstraat in gaat als het niet schadelijk is voor mens en milieu. Dat heeft niet te maken met het Ĺgevaarĺ van ge´mpregneerd hout: immers tal van zaken die aan het eind van hun technische of economische levensduur zijn, worden gescheiden ingezameld: oude tvĺs, accus, autoĺs , sloopafval, etc. etc. ten behoeve van verdere verwerking. Dat is voor oud verduurzaamd hout niet anders. Al het behandelde hout (gelakt, gelijmd, geverfd, gecoat ) wordt ingezameld om zo makkelijker te kunnen bepalen of het recyclebaar is. Schoonhout wordt op dezelfde manier ingezameld.

Opmerking redactie:
Van deze eerste vraag wordt een andere vraag gemaakt en daar wordt dan antwoord op gegeven. Ik zag staan op de website van vhn.org dat in Nederland alleen hout zou worden verduurzaamd met middelen die geen onaanvaardbare schadelijke nevenwerkingen hebben voor mens, milieu en gezondheid. Dus ik vroeg:
"Waarom is ge´mpregneerd hout in de afvalfase dan gevaarlijk afval en waarom wordt het op milieustraten ingenomen als gevaarlijk afval?"
Daarvan werd deze vraag gemaakt: "Uw eerste vraag betreft waarom ge´mpregneerd hout toch de afvalstraat in gaat als het niet schadelijk is voor mens en milieu."
Verder antwoord komt er dan ook op neer dat alles uiteindelijk ooit als afval terecht komt op een milieustraat...Vraag:
Vooral ruim tien jaar geleden werden vooral wolmanzouten gebruikt om hout te impregneren. Klasse 1 kankerverwekkende stoffen als Arseen en Chroom VI zijn daarbij veelvuldig gebruikt. O.a. dit hout komt nu massaal terecht in de afvalfase. In diverse gemeenten mogen kinderen in de zomervakantie hutten bouwen van divers ge´mpregneerd afvalhout waarvan de herkomst vaak onbekend is. Vaak wordt dit hout ook massaal verbrand in de open buitenlucht in bijzijn van de kinderen. De kinderen en begeleiders komen hierbij in contact met de kankerverwekkende stoffen. Ook worden de kankerverwekkende stoffen hierdoor diffuus verspreid in de omgeving. Zie bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=LmV42jw8pFM en www.youtu.be/c6ImvpK8qZc. Vind u niet dat "De Vrienden #vanhout" daar tegen zouden moeten waarschuwen? Zo nee, waarom niet?

Ik vroeg jullie via Twitter op 29 september 2013 het volgende: "Waarom informeren jullie de mensen niet dat ge´mpregneerd hout niet zomaar verbrand mag worden?" Jullie antwoord daarop was: "als mensen naar ge´mpregneerd hout vragen wordt dit soort informatie verschaft. Kijk ook op www.vhn.org" Waarom moeten mensen daar eerst naar vragen? Waarom informeren jullie niet eerst over verspreiden van klasse 1 kankerverwekkende stoffen? Waarom moeten mensen er eerst achter komen dat ge´mpregneerd hout kankerverwekkend is en geven jullie dan pas antwoorden op vragen? Zie ook deze video: http://youtu.be/PjyYjBqUKlA

Antwoord:
U vraagt ook of de campagne ôvrienden van houtö zou moeten waarschuwen tegen het verbranden van ge´mpregneerd hout door kinderen na een timmerweek. De campagne vrienden van hout is bedoeld om hout in de aandacht te zetten, niet alleen ge´mpregneerd hout. Een waarschuwing tegen het ômassaalö verbranden van ge´mpregneerd hout in zomerweken is veel te gedetailleerd voor een dergelijke campagne. Dus nee, wij vinden dat geen taak voor deze campagne. Overigens zou u bij uw gemeente kunnen vragen waarom behandeld hout in de openbare buitenruimte verbrand wordt. Wij kennen overeigens geen huttenbouwactiviteiten die specifiek met oude verduurzaamd hout gebeuren. Sloophout, resthout en oude pallets komt wel vaker voor.

Opmerking redactie:
"De Vrienden #vanhout" vinden niet dat dat zij moeten waarschuwen tegen de kankerverwekkende stoffen afkomstig uit ge´mpregneerd hout.Vraag:
Hoe kunnen mensen volgens u het verschil zien tussen schoon hout en ge´mpregneerd hout? Volgens de Raad van State (nederlands hoogste rechtsorgaan) is het verschil visueel niet te zien. Zie: www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php

Antwoord:
Hoe het verschil te zien tussen schoon hout en ge´mpregneerd hout: Enige tijd na behandeling is het verschil te zien door de groenige kleur van het hout. Na verloop van tijd vergrijst zowel schoon als ge´mpregneerd hout en is het verschil niet meer te zien. U zult afhankelijk van de toepassing moeten bedenken of ge´mpregneerd hout toegepast heeft kunnen zijn of niet. (Dat is makkelijker voorstelbaar bij bijvoorbeeld een oud schuttingdeel of spoorbiels dan bij een oude deur of vloerdeel)

Opmerking redactie:
Opmerkelijke reactie want eenmaal op milieustraten aangekomen is er officieel geen verschil te zien (zie uitspraak Raad van State hier). En al helemaal niet als het overgeschilderd hout betreft.Vraag:
Doordat mensen geen verschil kunnen zien tussen schoon hout en ge´mpregneerd hout wordt schoon hout vermengd met gevaarlijk afval. Hoe kunnen we dit probleem voorkomen?

Antwoord:
U vraagt hoe we kunnen voorkomen dat schoon hout vermengd wordt met gevaarlijk afval. Als ge´mpregneerd hout ten onrechte wordt aangezien als onbehandeld hout, komt het in de milieustraat waar vervolgens wordt gekeken hoe het gerecycled wordt. De kans dat het daarna een tweede leven vindt, is zeker aanwezig. Dat is overigens geen probleem omdat het altijd een beperkt aandeel zal zijn en bij opvolgende verwerkers, zoals spaanplaatindustrie, de inkomende grondstofstroom aan gerecycled hout wordt bemonsterd op de chemische samenstelling. Leveringen met te hoge gehaltes aan het een of ander worden geweigerd en vinden alsnog hun weg naar de gecontroleerde afvalverbranding (met energieterugwinning).

Opmerking redactie:
Uit dit antwoord lijkt het alsof ge´mpregneerd hout altijd al is ingenomen als gevaarlijk afval maar dat is pas sinds enkele jaren. Voorheen kwam al het hout gewoon bij elkaar. In 2007 was er in ieder geval nog geen sprake van, zie editie 2007-10-18. Men is echt niet al het hout gaan "bemonsteren" op chemische samenstelling voor het maken van spaanplaat.
Maar daarnaast wordt totaal niet ingegaan op het feit dat ge´mpregneerd hout officieel niet visueel is te onderscheiden van onbehandeld hout (hoe is overgeschilderd ge´mpregneerd hout visueel te onderscheiden van overgeschilderd onbehandeld hout?). Dit heeft al tot veel zaken geleid m.b.t. houtverwerkers die hout zouden verwerken voor de spaanplaatindustrie. Zie bijvoorbeeld:
Cobouw: Friese houtverwerker in de clinch met Ecologisch Kennis Centrum
Boetes in houtsnipperzaak
Vraag tot slot:
Op 2 oktober schreef Mevrouw Annelies Kuipers van www.ok-hout.nl u het volgende via Twitter: "Ik wil kijken of er een samenwerking kan ontstaan voor een schooltuin project met niet-ge´mpregneerd hout." Waarom reageert u daar niet op?

Antwoord:
En tot slot uw vraag waarom wij niet reageren op twitter berichten: Simpelweg omdat wij geen twitteraccount hebben! En Mevr. Kuipers is natuurlijk helemaal vrij in het zoeken van contact met houthandelaren en speeltoestellenleveranciers die materiaal voor haar project kunnen leveren.

Ik hoop zo uw vragen beantwoord te hebben. Als u meer vragen heeft, hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,
Berdien van Overeem
Stafmedewerker Verduurzaamd Hout Nederland
Postbus 186
3990 DD Houten

Opmerking redactie:
Ook een verdraaide vraag? Waarschijnlijk gaat het hier om een interne communicatie fout want er is wel degelijk een Twitter account namelijk "De Vrienden #vanhout" waarvandaan mijn uitnodiging tot vragen stellen ook gekomen is. Er is door mij niet gevraagd waarom "De Vrienden #vanhout" niet zouden reageren op twitter berichten maar gevraagd waarom er niet (verder) wordt gereageerd op een specifiek bericht. Er was via Twitter toch duidelijk communicatie over hout. Maar de communicatie stopte toen het bleek te gaan over een schooltuin project met niet-ge´mpregneerd hout...
Zie dat hier.Regageren kan via:
Nieuws over ge´mpregneerd hout (facebook)


Klik voor vergroting
(Klik voor vergroting) Het blijkt telkens weer dat instanties die iets te zeggen hebben over de gevaren van ge´mpregneerd hout daar eigenlijk liever niets in het openbaar over kwijt willen.