HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 12 MEI 2014


Geimpregneerd hout info


Gemeente Sluis over verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens kindervakantieweekDoor Henk Niggebrugge, 12 mei 2014

OOSTBURG - Gemeente Sluis schrijft per brief (1) dat er bij het verbranden van ge´mpregneerd hout kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Gemeente Sluis zamelt dit hout vanwege de gevaarlijke stoffen op de milieustraat ook apart in. Maar gemeente Sluis laat het vervolgens door de brandweer tijdens een kindervakantieweek in het openbaar verbranden.
Deze website bood diverse documenten aan (zoals deze) die aantonen dat hierdoor kankerverwekkende stoffen verspreid worden maar gemeente Sluis schrijft per brief (2) deze niet in ontvangst te willen nemen. Er zijn diverse soorten hout van onbekende herkomst verbrand en Sluis laat weten dat de pallets niet ge´mpregneerd zouden zijn maar laat niet weten waarop men dat baseert.
Communicatie over deze openbare verbranding blijkt verder nauwelijks mogelijk en na vier maanden schrijft de gemeente (3) Sluis: "Wij constateren dat u opnieuw vragen van dezelfde strekking stelt zodat wij volstaan met een verwijzing naar ons standpunt in eerder genoemde brieven". Hieronder het volledige verslag van deze inleiding.In bovenstaande video is te zien dat kinderen spelen met diverse soorten hout van onbekende herkomst. Het gevaar met ge´mpregneerd hout zit hem vooral, net als met asbest, in de verwerking en de carcinogene stoffen die daarbij vrijkomen. Maar zeker met het verbranden, zoals te zien in deze vervolg video , worden alle kankerverwekkende stoffen diffuus verspreid.03 JULI 2013
Gemeente Sluis schrijft mij n.a.v. een vraag over verbranden van ge´mpregneerd hout in een openhaard (zie editie 2013-07-12) dat vooral wanneer behandeld (ge´mpregneerd) hout wordt verbrand er stoffen vrijkomen die kankerverwekkend zijn:
Klik voor vergroting
Zie hier de gehele brief van gemeente Sluis

12 JULI 2013
N.a.v. bovenstaande brief vroeg ik aan dhr. A. Ingels van de gemeente Sluis (per email op 12 juli 2013, 09:56 uur) waarom niet ingegaan wordt op mijn aanbod al mijn in bezit zijnde feiten en bewijsmaterialen (zoals deze) te overhandigen (zie onderaan in editie 2013-07-12).

08 AUGUSTUS 2013
Het is de laatste week van de kindervakantieweek en 's avonds worden hutten die kinderen hebben gemaakt van diverse onbekende soorten hout en diverse pallets van onbekende herkomst in het openbaar verbrand:
Zie video vanaf min. 2.10.18 OKTOBER 2013: GEMEENTE WIL BEWIJZEN NIET IN ONTVANGST NEMEN
Gemeente Sluis deelt mij officieel mede geen gebruik te willen maken van mijn aanbod alle feiten en bewijsmaterialen zoals deze persoonlijk te overhandigen en toe te lichten:
Klik voor vergroting
Zie hier de gehele brief van gemeente Sluis

OVERHEID ZADELT GEMEENTE ONGEINFORMEERD OP
Eerder heb ik gemeente Sluis laten weten dat ik het belangrijk vind dat, gezien de ernst van de zaak, de gemeente volledig op de hoogte is van waar ik als inwoner over schrijf en waar ik grote hoeveelheden informatie zoals deze van bezit. Vooral ook omdat ik niet wil dat mijn eigen gemeente, net als de Nederlandse overheid haar ogen hiervoor sluit. Want de Nederlandse overheid zadelt haar gemeenten onge´nformeerd op met dit probleem zoals gebleken is na onderzoek in editie 2013-02-22.php.

ER IS NAUWELIJKS INFORMATIE
In de brief staat wel dat gemeente Sluis via andere kanalen dan deze website over voldoende informatie zou beschikken maar waar is die informatie dan? Die informatie is juist nauwelijks te vinden omdat de Nederlandse overheid samen met bedrijven heeft besloten afval uit o.a. de metaalindustrie te gebruiken om hout langer te beschermen tegen wegrotten (zie video).
Zwarte lijst stoffen die uit het milieu geweerd worden komen via dit hout toch weer in het milieu. Al jaren blijkt dat er een merkwaardige samenwerking bestaat tussen de overheid en bedrijven om dit soort dingen toch mogelijk te maken. Criminoloog Prof. Frank Bovenkerk noemde dit eerder al "collusie" (editie 2008-12-23).

GEMEENTE SLUIS SLUIT, NET ALS OVERHEID, OOK DE OGEN
Ook gemeente Sluis beschikt over mensen die dingen kunnen opzoeken en onderzoeken. Het feit dat ge´mpregneerd hout de laatste jaren wordt ingenomen als gevaarlijk afval is bijvoorbeeld ook niet zomaar gegaan. Daar hebben klokkenluiders veel energie in gestoken maar daar wordt in de mainstreammedia met geen woord over gerept. Deze website heeft daar wel aandacht aan besteed (zoals te zien in het archief) en heeft vele documenten in bezit.
Het zijn juist die documenten die gemeente Sluis van zoveel informatie kan voorzien. Maar gezien het feit dat gemeente Sluis alle feiten en bewijsmaterialen niet in ontvangst wil nemen en er voor kiest niet inhoudelijk te reageren blijkt gemeente Sluis uiteindelijk, net als de Nederlandse overheid, haar ogen hiervoor te sluiten.
19 AUGUSTUS 2013 - 08:19 UUR: VRAAG
Beste mensen van gemeente Sluis,
Weet u welk emailadres ik moet hebben voor algemene vragen aan de brandweer van gemeente Sluis?
Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge02 SEPTEMBER 2013 - 19:45 UUR: REACTIE VAN GEMEENTE
Geachte heer,
De brandweer in onze gemeente is geen gemeentelijk onderdeel meer, maar is sinds 1-1-2013 onderdeel van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Algemene vragen kunt u aan hun stellen via info@vrzeeland.nl Als u uw vragen aan mij doorstuurt kan ik ervoor zorgen dat deze bij de juiste persoon binnen de gemeente of bij de VRZ terecht komen.
Met vriendelijke groet,

Veronique de Caluwe
Senior adviseur Openbare Orde en Veiligheid
Gemeente Sluis28 NOVEMBER 2013 - 00:12 UUR
Per email een vraag over de verbranding gesteld aan Mw. Veronique de CaluwÚ, Senior Adviseur Openbare Orde & Veiligheid van Gemeente Sluis:
Beste Veronique de Caluwe,

Sorry voor mijn late reactie.
Mijn vraag is als volgt:

Beste mensen van de brandweer,
I.v.m. een toekomstig artikel voor Hetechtenieuws.org even een vraag:
In juli 2013 ontving ik van de gemeente Sluis een brief waarin staat:
"Vooral wanneer behandeld hout wordt verbrand komen er stoffen vrij die kankerverwekkend zijn" (zie brief in bijlage). In augustus 2013 is er onder begeleiding van de brandweer veel behandeld / ge´mpregneerd hout (verschillende soorten houten pallets en kabelhaspels) verbrand in de open lucht. Zie video vanaf min. 2.10:.

Hoe zit het nu? Waarom is hier zoveel behandeld hout verbrand in de open lucht? Op deze manier zijn er toch veel kankerverwekkende stoffen verspreid? Of zie ik dat toch verkeerd? Graag uw reactie.

Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge12 DECEMBER 2013 - 17:08 UUR
Reactie van Mw. Veronique de CaluwÚ:
Goedemiddag heer Niggebrugge,

Onder de term behandeld hout wordt verstaan; geverfd hout, ge´mpregneerd etc. Bij de kindervakantieweek wordt gebruikt gemaakt van pallethout. Dit is onbehandeld hout waarmee wordt voldaan aan de verleende stookvergunning. Ik hoop u hiermee voldoende ge´nformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Veronique de CaluwÚ
Senior Adviseur
Openbare Orde & Veiligheid
Gemeente Sluis17 DECEMBER 2013 - 15:04 UUR
Beste Veronique de CaluwÚ,

U schrijft mij dat pallethout onbehandeld hout is.
Uit mijn onderzoek blijkt dat dit beslist niet zo is.
Hout afkomstig van oude pallets is ook vaak ge´mpregneerd.
Er zijn maatregelen om het risico van verspreiding van levend ongedierte te voorkomen, namelijk warmtebehandeling, begassing en impregneren.
Naast pallets zijn er bij de kindervakantieweek ook kabelhaspels verbrand. Van veel hout dat is verbrand is er grote kans dat het ge´mpregneerd hout was en dat er kankerverwekkende stoffen zijn vrijgekomen. Ook blijkt uit mijn onderzoek dat de veelgebruikte stoffen Arseen en Chroomtrioxide uit impregneermiddelen geen ondergrens kennen. Dat wil zeggen dat een enkele keer inademen al kanker kan veroorzaken. Daarom wordt dit hout op milieustraten ook ingenomen als gevaarlijk afval.
Er is volgens mij bij de kindervakantieweek onnodig veel risico genomen door hout van onbekende herkomst te verbranden.
Wat is hierop uw reactie?
Welke actie gaat de gemeente nu achteraf nog nemen?
Met vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge30 JANUARI: GEVRAAGD OM REACTIE
Beste Veronique de CaluwÚ,
Ik heb nog geen reactie van u ontvangen.
Graag zou ik mijn artikel compleet en goed onderbouwd willen afronden.
Volgens u is pallethout onbehandeld hout, waarop baseert u dat?
Met vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeNOG GEEN REACTIE
Nogmaals gevraagd om reactie op 17 februari 2014 08:34 uur en op 19 februari 2014 13:11 uur.


19 FEBRUARI 2014 - 13:33 UUR
Reactie van Mw. Veronique de CaluwÚ:
Goedemiddag meneer Niggebrugge,
Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van een andere afdeling. Ik heb gisteren nogmaals aandacht gevraagd voor een snelle beantwoording van uw vraag. Zal vragen of zij mij ook op de hoogte stellen zodra zij u beantwoorden. Mocht u eind volgende week nog geen antwoord hebben dan zal ik nogmaals navraag doen bij mijn collega's.
Met vriendelijke groet,

Veronique de Caluwe04 MAART 2014 - 14:53 UUR
Op 3 maart 2014, 09:51 uur opnieuw gevraagd om reactie en:
4 maart 2014 14:53
Goedemiddag heer van Niggebrugge,
Ik heb net navraag gedaan. In de loop van volgende week zal mijn collega, mevrouw van Hermon, van de afdeling communicatie contact met u opnemen. Vriendelijke groet,
Veronique de Caluwe
Gemeente Sluis1 APRIL 2014 - 09:40 UUR
Gevraagd om reactie:
Beste Veronique de Caluwe,
Het is inmiddels april en ik heb helaas nog geen enkele reactie ontvangen van mevrouw van Hermon...
Vriendelijke groeten,
Henk Niggebrugge9 APRIL 2014
Na vier maanden komt er een officiele reactie per brief van de gemeente Sluis, behandeld door Mw. J.J.A.M. van Hermon:
"Wij constateren dat u opnieuw vragen van dezelfde strekking stelt zodat wij volstaan met een verwijzing naar ons standpunt in eerder genoemde brieven":
Klik voor vergroting
Zie hier de gehele brief van gemeente Sluis


GEEN REACTIE
Gemeente Sluis schrijft in haar brief bekend te zijn met deze website en via andere kanalen over voldoende informatie te beschikken. Maar op de vraag waarop gemeente Sluis baseert dat hout van pallets onbehandeld hout zou zijn komt geen enkele reactie.
Ook komt er geen enkele reactie op de samenstelling van al het andere hout zoals duidelijk te zien in de video. Het is juist de onwetendheid waardoor hout van onbekende herkomst niet zomaar verbrand mag worden omdat niet te zien is of hout geimpregneerd is of niet. Daar zijn vaak discussies over geweest (en nog) dat men het wel zou kunnen zien maar rechtszaken van 16 jaar geleden hebben al officieel beslist dat verduurzaamd hout niet visueel is te onderscheiden van onbehandeld hout (zie bewijs-editie 2009-03-25). Om te voorkomen dat gevaarlijk afval in het milieu en in aanraking met mensen komt moet daarom conform de uitspraak al het hout met onbekende herkomst zoals te zien in de video beschouwd worden als gevaarlijk afval.


Reageren kan via facebook
Zie ook:
Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout
Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd hout
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
Klik voor vergroting
1. Gemeente Sluis schrijft: "Vooral wanneer behandeld (ge´mpregneerd) hout wordt verbrand komen er stoffen vrij die kankerverwekkend zijn".
Dat staat hier.


Klik voor vergroting
2. Gemeente Sluis schrijft: "Van uw aanbod om alle feiten en bewijsmaterialen aan ons te overhandigen maken we geen gebruik".
Dat staat hier.


Klik voor vergroting
3. Gemeente Sluis schrijft over de openbare verbranding van allerlei verschillende soorten hout met onbekende herkomst: "Wij constateren dat u opnieuw vragen van dezelfde strekking stelt zodat wij volstaan met een verwijzing naar ons standpunt in eerder genoemde (de twee bovenstaande) brieven".
Dat staat hier.