HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 20 MEI 2014


Geimpregneerd hout info


BEWIJS: Carcinogene stoffen logen uit geïmpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge, 20 mei 2014

Nog een bewijs waaruit blijkt dat de carcinoge (kankerverwekkende) stoffen uit geïmpregneerd hout niet opgesloten zitten in het hout maar daar langzaam uitsijpelen (uitlogen). In dit 'rapport chroom-emissie' (kopie hier) van december 2010 van het RIVM is letterlijk te lezen: "Chroom wordt naar de bodem geïmitteerd door vooral de doelgroep Consumenten (92%, uit gewolmaniseerd hout)".
Klik voor vergroting

Bron: 'RIVM rapport chroom-emissie' (kopie hier) van december 2010 .


FIXEREN
Bij het impregneren van hout wordt wel gesproken van een fixatiefase (nabehandeling). Dit 'zodat het verduurzamingsmiddel zich chemisch bindt aan de houtcellen' (bron: Verduurzaamd Hout Nederland) opdat het niet meer zou kunnen uitlogen.


MAAR VOLGENS HET RIVM
Maar volgens het RIVM is 92% van al het Chroom in de bodem afkomstig van het door Consumenten gekochte verduurzaamde hout. Dit betekent in ieder geval dat het impregneermiddel dus niet vastzit in het geïmpregneerde hout maar daar langzaam weer uitkomt. En als Chroom VI uit het geïmpregneerde hout kan komen geldt dat natuurlijk ook voor de andere (carcinogene) stoffen die gebruikt worden om hout te impregneren.


CHROOM VI
Het RIVM schrijft hier specifiek over gewolmaniseerd hout. 'Wolmanzouten' is een verzamelnaam en is impregneermiddel met de combinatie Chroom VI, koper en Arseen (CCA-hout). Wolmanzouten worden officieel niet meer gebruikt als impregneermiddel voor consumenten producten maar wel in de industrie.


NOG VOLOP AANWEZIG
Gewolmaniseerd hout (waar dus Chroom VI in zit) is nog volop aanwezig in de vorm van vele al bestaande schuttingen, schuurtjes, sloophouten meubels, kinderspeeltoestellen, picknicktafels enz. enz. Impregneermiddelen met Chroom VI waar het RIVM het hier over heeft worden momenteel nog volop gebruikt voor het impregneren van hout.


Zie ook:
BEWIJS: Uitloognormen KOMO-gekeurd hout gelden alleen voor opslagfase
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. geïmpregneerd hout in het algemeen
Klik voor vergroting
Impregneermiddel zit niet vast in het geïmpregneerde hout maar komt daar langzaam weer uit. Het bewijs is te vinden op pagina 2 van het 'RIVM rapport chroom-emissie' (kopie hier) van december 2010 .