HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 30 MEI 2014


Geimpregneerd hout info


Veiligheidsregio Zeeland op bezoek bij Hetechtenieuws.org en nu op de hoogte van zaak ge´mpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge, 30 mei 2014

OOSTBURG - Woensdag 28 mei j.l. is de jurist van Veiligheidsregio Zeeland Ún de Specialist Brandpreventie van Veiligheidsregio Zeeland op bezoek geweest bij de redactie van Hetechtenieuws.org. Dit i.v.m. de informatie over ge´mpregneerd hout. Aanleiding was het verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens een kindervakantieweek waarbij niet aangetoont kan worden dat er geen grote hoeveelheden carcinogene stoffen diffuus werden verspreid (zie editie 2014-05-12).
De brandweer zou hier niet mee bekend zijn. Maar nu wel. De jurist heeft een map in ontvangst genomen met informatie die duidelijk maakt dat klasse 1 carcinogene stoffen via ge´mpregneerd hout in aanraking komen met mens en milieu. De jurist vind dat Veiligheidsregio Zeeland hier iets mee zou moeten, ook zodat men achteraf niet kan zeggen: "we wisten het niet".
ROOK IS ALTIJD ONGEZOND(?)
In de eerdere editie "Gemeente Sluis over verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens kindervakantieweek" (editie 2014-05-12) is alles te lezen wat vooraf ging aan deze editie. Achteraf (per mail op 13 mei 2014 10:02 uur) heb ik die editie over het verbranden van diverse onbekende soorten hout doorgestuurd naar Veiligheidsregio Zeeland met het verzoek om eventuele opmerkingen / aanvullingen voor in een vervolg-editie zoals deze. Daarop kwam (per mail op 15 mei 2014 09:34 uur) onderstaande reactie:

Datum: 15 mei 2014 09:34 uur

Geachte heer Niggebrugge,
Voor ons is er feitelijk ÚÚn belangrijk aspect dat u in een volgende editie kunt vermelden:
Rook is altijd ongezond, ongeacht wat er wordt verbrand.
Het is dan ook verstandig om bij een brand uit de rook te blijven en deze zo min mogelijk in te ademen. Wij hopen van harte dat u deze boodschap met uw lezers wilt delen en wij kunnen deze nog ondersteunen met enkele voorbeelden uit de campagne ĹWat doe jij bij brand?ĺ (Brandpreventieweken, oktober 2013), zie bijlage. (deel 1 en deel 2).

Hoogachtend,
Susan Janssen
communicatieadviseur
Veiligheidsregio ZeelandWAS DE BRANDWEER NIET BEKEND MET GIFTIGE STOFFEN?
Ik vond de reactie vreemd omdat de brandweer zelf diverse soorten hout van onbekende samenstelling en onbekende herkomst heeft verbrand waarbij niet bekend was welke soorten hout ge´mpregneerd waren en welke soorten hout niet. Daarop stuurde ik (op 19 mei 2014 09:42 uur) de volgende vraag:

Datum: 19 mei 2014 - 09:42 uur

Beste Susan Janssen,
Het gaat er om dat er tijdens de kindervakantieweek diverse onbekende houtsoorten zijn verbrand. Op de video ziet u duidelijk dat er allerlei verschillende soorten pallets, platen en kabelhaspels zijn verbrand. De stoffen uit verduurzaamde houtsoorten mogen niet in het milieu komen. Daarom wordt verduurzaamd hout op milieustraten ook ingenomen als gevaarlijk afval.
Was de brandweer daar niet mee bekend?
Met vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeREACTIE VAN JURIST
Na uitblijven van reactie stelde ik de vraag nogmaals en kreeg als reactie daarop onderstaand voorstel van de bedrijfsjurist van Veiligheidsregio Zeeland:

Datum: 22 mei 2014 - 11:23 uur

Geachte heer Niggebrugge, beste Henk,
In verband met uw vraag (of uw vragen) over het vreugdevuur bij de kindervakantieweek in 2013 in de gemeente Sluis en de gezondheidsrisicoĺs die daarbij kunnen optreden wil ik graag met een collega van de brandweer (de heer Freddy Moens) een overleg met u inplannen, wellicht bij u thuis, of op een andere locatie naar uw voorkeur, zodat we dit verder kunnen bespreken, en zodat Veiligheidsregio Zeeland er wellicht een aantal dingen van kan leren.

Ik stel voor dat we naar u toekomen op een moment dat het u het beste schikt. Als u dit ook een goed idee vindt kunnen we dat zo regelen. Als u me even terugbelt of per e-mail laat weten welke dag en tijdstip u het beste uitkomt kunnen we het verder praktisch afspreken. Als u per e-mail reageert is het waarschijnlijk handig om meerdere opties te noemen, zodat ik het vlot met mijn collega kan afstemmen in de agenda.
Uw reactie stel ik zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

Drs. Piet Maljaars
Bedrijfsjurist, Wob- en klachtenco÷rdinator en Bestuurlijk Informatiemanager
Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016
4330 EA MIDDELBURGGESPREK
N.a.v. bovenstaand voorstel heb ik per email gereageerd de heren graag te willen ontvangen. Daarop ben ik donderdagmiddag 22 mei 2014, 15.37 uur (gespreksduur 12 minuten) gebeld door dhr. Piet Maljaars om een datum en tijd af te spreken, namelijk woensdag 28 mei 2014 om 09.30 uur.
We hebben elkaar nog verder gesproken over de zaak ge´mpregneerd hout in het algemeen. Ik merkte dat dhr. Maljaars goed op de hoogte was van wat er speelt. Dhr. Maljaars liet telefonisch al weten dat Veiligheidregio Zeeland hier iets mee zou moeten zodat, zo zei dhr. Maljaars, Veiligheidregio Zeeland later ook niet zou kunnen zeggen "wir haben das nicht gewusst".


BEVESTIGING
N.a.v. bovenstaand gesprek ontving ik 22 mei 2014, 16:06 uur van dhr. Maljaar onderstaande bevestiging:
Datum: 22 mei 2014 - 16:06 uur
Onderwerp: overleg vreugdevuur en risico's

Geachte heer Niggebrugge, beste Henk,
Hierbij bevestig ik onze zojuist gemaakte telefonische afspraak voor een overleg a.s. woensdagmorgen 28 mei, om 09.30 uur bij u thuis, tot uiterlijk 11.00 uur, op het adres Bredestraat 67 te Oostburg. Vanuit Veiligheidsregio Zeeland zijn hierbij aanwezig:

Marieke Kempe, stagiair HBO-rechten;
Freddy Moens, functionaris brandweer;
Piet Maljaars, bedrijfsjurist.
Tot ziens a.s. woensdag en belt u me in de tussentijd gerust als er nog vragen zijn.
Met vriendelijke groet,

Drs. Piet Maljaars
Bedrijfsjurist, Wob- en klachtenco÷rdinator en Bestuurlijk Informatiemanager
Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016
4330 EA MIDDELBURGVOOR DE DUIDELIJKHEID
Om aan te geven waar het om gaat heb ik voor de duidelijkheid van te voren, op 23 mei 2014 10:22 uur, een email gestuurd aan dhr. P. Maljaars, dhr. F. Moens en mw.M. Kempe:
Datum: 23 mei 2014 - 10:22 uur

Beste Piet Maljaars,
Bedankt voor het fijne gesprek.
Ik heb gemerkt dat u goed op de hoogte bent.
Om het woensdag kort te kunnen houden stuur ik u, Freddy Moens en Marieke Kemp bij deze onderstaande info.

Editie `18 mei 2014 schets een behoorlijk totaal plaatje van deze zaak:
www.hetechtenieuws.org/2014-05-18.php

Met betrekking tot het 'vreugdevuur' tijdens de kindervakantieweek:
Impregneermiddelen zijn een mix van diverse bekende zoals de klasse 1 carcinogene stoffen Chroom VI en Arseen die geen ondergrens kennen. Is op te zoeken en is ook in de specifieke bewijzen te lezen: www.hetechtenieuws.org/bewijzen-gif.php

Maar in impregneermiddelen zitten ook andere onbekende zeer giftige, giftige (2x), bijtende of schadelijke stof(fen), zoals in het impregneermiddel Celfix:
www.hetechtenieuws.org/2007-01-28.php

Als de bron van (sloop)hout, kabelhaspels en pallets enz. niet bekend is zullen deze behandeld moeten worden als gevaarlijk afval. Dit omdat visueel niet is te zien of hout ge´mpregneerd is of niet. Officieel uitgesproken en vastgelegd in eerdere rechtszaken:
www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php

Meer achtergrond is te lezen in de eerdere edities:
www.hetechtenieuws.org/nummers.php

Graag tot woensdag.
Vriendelijke groeten,
Henk NiggebruggeWOENSDAG 28 MEI
Dhr. P. Maljaars (jurist) , Mw. M. Kempe (stagiaire HBO-rechten) en dhr. F. Moens (functionaris brandweer) zijn allen gekomen. Ook aanwezig was mw. S. de Smit (lezeres van Hetechtenieuws.org).

Ik heb allen duidelijk kenbaar gemaakt dat via ge´mpregneerd hout klasse 1 carcinogene stoffen in aanraking komen met mens en milieu. Dit d.m.v. werken, zagen, spelen met het hout maar vooral ook door het te verbranden zoals bij vreugdevuren en in open haarden.

Eerdere edities en bewijzen m.b.t. het verbranden (en daardoor diffuus verspreiden van carcinogene stoffen) heb ik persoonlijk aan allen overhandigd in een map. Dhr. Maljaars stelde voor bij deze map een begeleidend schrijven met vragen te overhandigen die ik dan ook 's middags per email heb verstuurd. Dhr. Maljaars zegde toe dat daarop een officiŰle reactie vanuit Veiligheidsregio Zeeland naar Hetechtenieuws.org gaat komen.


BRANDWEER WAS NIET BEKEND MET GIFTIGE STOFFEN UIT HOUT
Ik heb nog van de gelegenheid gebruik gemaak door deze vraag aan de brandweer te stellen:
"Is de brandweer bekend met het feit dat als er hout wordt verbrand van onbekende samenstelling en herkomst er dan mogelijk carcinogene stoffen verspreid worden?" (dezelfde vraag als eerder aan de communicatieadviseur van Veiligheidsregio Zeeland, zie mail hierboven 19 mei 2014 09:42 uur).

Het antwoord van dhr. F. Moens (functionaris brandweer) was: "Nee".
Dhr. Moens liet weten dat de brandweer bij het vreugdevuur alleen ging over een veilig verloop van de verbranding. En dat adviseren over eventuele schadelijke stoffen in het hout niet binnen de richtlijn en bevoegdheid van de brandweer valt.

MAIL BEHORENDE BIJ MAP
Hieronder is de email behorende bij de map te lezen met daarin:
- Zaken die besproken zijn.
- Vragen aan Dhr. P. Maljaars
- De inhoud van de map


Datum: 28 mei 2014 - 15:16 uur

Beste Piet Maljaars (jurist Veiligheidsregio Zeeland),

Hartelijk dank voor uw komst en het prettige gesprek met u, Mw. Kempe (stagiaire Veiligheidsregio Zeeland) en Freddy Moens (functionaris brandweer West Zeeuws Vlaanderen).

In dit gesprek heb ik u, Dhr. Maljaars en Mw. Kempe in bijzijn van Mw. S. de Smit (vriendin van Henk Niggebrugge en volger van Hetechtenieuws.org), duidelijk kenbaar gemaakt dat er via ge´mpregneerd hout, dat officieel uitgesproken visueel niet is te onderscheiden van onbehandeld hout (zie link hieronder), klasse 1 kankerverwekkende stoffen in aanraking komen met mens en milieu.

Maar ook dat er wegens collusie tussen de Nederlandse overheid en diverse bedrijven zaken blijkbaar onder de pet gehouden moeten worden.

Ik heb u ook verteld dat gemeente Sluis en diverse andere gemeenten, het rijk, (milieu)politie, VROM en vele andere officiŰle instanties al geruime tijd volledig op de hoogte zijn van deze zaak maar er niets mee doen.

Ik heb aan u, Dhr. Maljaars en Mw. Kempe ieder een mapje overhandigd met informatie. U en Mw. Kempe hebben de map meegenomen. U vertelde mij tijdens het gesprek dat u (namens veiligheidsregio Zeeland) iets zal moeten met de informatie. De informatie in de map is ook aan te klikken via de onderstaande links.

Het was vandaag, zoals u zelf ook benoemde, een bijzondere dag omdat nu voor het eerst in de hele geschiedenis van deze zaak iemand vanuit een officiŰle instantie (een jurist van Veiligheidsregio Zeeland) zegt iets te moeten met de informatie.

Dhr. Moens heeft aangegeven nadat ik hem achteraf nog achterna liep met de map deze map niet te willen aannemen. Even later gaf dhr. Moens aan de map wel te willen meenemen maar deze niet te gaan lezen. Ik heb dhr. Moens intussen om reactie gevraagd per email.

U heeft mij in het gesprek aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor een (verontrust) burger om deze zaak kenbaar te maken. Ik heb u aangegeven dat dit de afgelopen ruim 20 jaar door vele mensen al veelvuldig is gedaan. Ik heb u ook aangegeven dat dat precies is waar ik me in deze zaak nog in hoofdzaak op richt. Namelijk hoe officiŰle instanties nog omgaan en reageren op deze zaak die allang bekend is. Zoals u kunt zien in eerdere edities ( www.hetechtenieuws.org/nummers.php ) zijn werkelijk alle betrokken instanties al jaren volledig op de hoogte. Nu dus ook Veiligheidsregio Zeeland.

Bij deze stel ik u de volgende vragen:

Vraag 1.
Wat gaat u doen met de informatie (informatie zoals in de map die ik u meegaf en aanklikbaar hieronder)?
Vraag 2.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de burgers (laten) informeren over het gevaar van (verbranden, werken, spelen met) ge´mpregneerd hout? Zo nee waarom niet?
Vraag 3.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland haar afzonderlijke gemeenten informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de Nederlandse overheid (het rijk) vragen stellen en op de hoogte stellen over deze zaak? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de media inschakelen om mensen juist te informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland verbieden dat er nogmaals 'vreugdevuren' met divers onbekend hout plaats gaan vinden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de brandweermensen van Zeeland informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de (milieu)politie informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 9.
Vind u dat er nog vragen zijn die ik zou moeten stellen?

Uw antwoorden zijn belangrijk omdat het hier een probleem betreft die iedereen aangaat en omdat ik e.e.a. zo duidelijk mogelijk wil vastleggen in een nieuwe editie van www.hetechtenieuws.org . Bij deze vraag ik u ook om uw eigen eventuele reactie, vragen, bevindingen en eventuele feiten zodat de publicatie kan winnen aan kwaliteit.

Deze informatie zit in de map die ik u vandaag heb overhandigt:
Editie "Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout".
www.hetechtenieuws.org/2013-07-12.php

Editie "Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd hout".
www.hetechtenieuws.org/2013-07-23.php

Editie "Gemeente Sluis over verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens kindervakantieweek".
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12.php

Brief 12 juli 2013 van Gemeente Sluis aan Henk Niggebrugge.
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12-brief-gemeente-sluis-12-juli-2013.jpg

Brief 18 oktober 2013 van Gemeente Sluis aan Henk Niggebrugge.
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12-brief-gemeente-sluis-18-oktober-2013.jpg

Brief 9 april 2014 van Gemeente Sluis aan Henk Niggebrugge.
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12-brief-gemeente-sluis-9-april-2014.jpg

Artikel van Oke-hout.nl "Zichtbare en onzichtbare risicoĺs van ge´mpregneerd hout".
www.ok-hout.nl/wp-content/uploads/2013/11/Zichtbare-en-onzichtbare-risicos-van-geimpregneerd-hout.pdf

Editie "De opvolger van asbest: GE¤MPREGNEERD HOUT".
www.hetechtenieuws.org/2014-05-18.php

Editie "BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's".
www.hetechtenieuws.org/2007-07-16.php

+ De brief van Stichting bouwkwaliteit (KOMO).
www.hetechtenieuws.org/2007-07-16-komo-keur.jpg

Editie "BEWIJS: Verduurzaamd hout is visueel niet te onderscheiden van onbehandeld hout".
www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php

+ Brief Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. www.hetechtenieuws.org/2009-03-25-onderliggend-advies-sab4.jpg

+ Uitspraak Raad van State te Den Haag.
www.hetechtenieuws.org/2009-03-25-uitspraak-rvs-deel4.jpg

Editie "BEWIJS: Houtimpregneerder meldde aan VROM dat hij zwarte lijst stoffen dumpte in milieu en VROM deed niets".
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13.php

+ Brief deel 1 van houtimpregneerder Tissen.
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-tissen1.jpg

+ Brief deel 2 van houtimpregneerder Tissen.
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-tissen2.jpg

+ Brief VROM.
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-vrom.jpg

Editie "BEWIJS: Risico carcinogene effecten van ge´mpregneerde speeltoestellen boven MTR (RIVM)".
www.hetechtenieuws.org/2007-07-27.php

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik voor u altijd bereikbaar en bereid naar u toe te komen. Het lijkt mij in ieder geval een goede zaak nog eens af te spreken om e.e.a. door te nemen.

Met vriendelijke groeten, Henk Niggebrugge
Wordt vervolgd.


Zie ook:
Gemeente Sluis over verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens kindervakantieweek
Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd hout
Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
De map met informatie
De map met gerelateerde eerdere edities en bewijzen zoals deze zijn overhandigd aan jurist Drs. P. Maljaars van Veiligheidregio Zeeland.


AFWACHTEN
Hetechtenieuws.org richt zich hoofdzakelijk alleen nog op hoe officiŰle instanties nog omgaan en reageren op deze zaak die in feite allang bekend is. Dit is in het gesprek ook aangegeven.
Tot nu toe (zoals blijkt uit eerdere edities) komen er vanuit officiŰle instanties alleen politiek correcte, ontwijkende, afschuivende en algemene antwoorden.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland zichzelf (als eerste officiŰle instantie) zichzelf positief op de kaart zetten door daadwerkelijk de problemen te benoemen en aan te pakken?
Wordt vervolgd.