HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 5 JUNI 2014


Geimpregneerd hout info


Onrust door ge´mpregneerde houten picknicktafels op kinderspeelplaatsDoor Henk Niggebrugge, 5 juni 2014

Er is een soortgelijke gif-zaak ontstaan als eerder in 2007. Een oplettende vader van zijn schoolgaande kinderen in Eindhoven kaartte destijds het probleem van ge´mpregneerd hout op het schoolplein aan (zie alle updates hier onderaan). Ondanks de harde bewijzen over uitlogen (bewijs 1, 2 en 3), KOMO keur (bewijs 1 en 2) en carcinogene effecten volgens het RIVM (bewijs) en nog meer bewijzen wenste de school op geen enkele manier mee te werken.
Nu in 2014 is er een gif-zaak ontstaan op een school in Hasselt (BelgiŰ). Ge´mpregneerde picknicktafels zijn dit keer de aanleiding. Met direct bewijs (zie ook bewijs-editie 2014-06-02) dat het gebruikte impregneermiddel niet bedoeld is voor toepassing waarbij direct contact kan ontstaan met levensmiddelen. De school die dat bewijs zelf bij de overheid opvroeg liet echter de ouders per brief weten dat er niets aan de hand zou zijn.
DE KLACHT
Volgens de uitgebreide klacht van Ecologisch Kennis Centrum B.V. gericht aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI Commissie Zorgvuldig Bestuur te Brussel komt de zaak er in het kort op neer:

Omstreeks mei 2013 zijn er ge´mpregneerde picknicktafels geplaatst op de speelplaats van Vrije Basisschool Sint-Martinus te Hasselt.

Dhr. Erik. Verbeek (vader van een van de schoolgaande kinderen en al bekend met bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout) heeft daarover contact opgenomen met Dhr. Ad van Rooij van Ecologisch Kennis Centrum B.V en de directie van de school van de school in kennis gesteld. Dit met als doel te komen tot een oplossing.

De directie van de school gaf aan daar niet aan te willen meewerken.

De directie van de school heeft daarop wel navraag gedaan over de gebruikte materialen bij de leverancier van de tafels, bij de Provincie Limburg en bij de FOD Volksgezondheid.

Op 19 november 2013 stuurt de school aan dhr. Verbeek een brief waarin staat dat de picknicktafels zijn ge´mpregneerd met het impregneermiddel Thanalith E.

Op 17 december 2013 stuurt de school alle ouders een brief waarin is geschreven: "Uit de rapporten blijkt dat tafels voldoen aan de geldende wetgeving, zodat de veiligheid en gezondheid van de kinderen op geen enkel moment in gevaar is."

De rapporten zijn niet aan dhr. Verbeek gestuurd en ook niet naar de andere ouders (mee)gestuurd.

Dhr. van Rooij vraagt d.m.v. een WOB-verzoek aan de Provincie Limburg en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om de rapporten die zij hebben verstuurd aan de school.

19 december 2013 ontvangt dhr. van Rooij de twee rapporten die zijn overgemaakt aan het schoolbestuur van de vrije basisschool

Uit de rapporten blijkt letterlijk dat het gebruikte impregneermiddel niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen (zoals picknicktafels). In deze twee toelatingsakten staat onder hoofdstuk 8 letterlijk het volgende geschreven:
Klik voor vergroting
(zie de volledige rapporten via bewijs-editie 2014-06-02 "Ge´mpregneerd hout is niet bedoeld voor direct contact met levensmiddelen").

Dhr. Verbeek verzoekt dhr. van Rooij hierover een deskundigenadvies op te stellen. Op 20 december 2013 stuurt dhr. van Rooij namens het Ecologisch Kennis Centrum B.V het deskundigenadvies aan de directie van de school.

Dhr. Verbeek verzocht de school vˇˇr uiterlijk 23 december 2013 te reageren.

GEEN REACTIE VAN DE SCHOOL
De school heeft tot op heden (05 juni 2014) nog niet gereageerd op bovenstaande klacht. Hetechtenieuws.org heeft op 8 mei 2014 - 08:29 uur en op 19 mei 2014 - 09:50 uur de school gevraagd om reactie. Er is echter geen reactie op onderstaande mail gekomen:

Onderwerp: Artikel over uw ge´mpregneerde picknicktafels

Beste Anne Dehasqaue (en Petra Theysmans, Isabella Piquet en Jan Koninckx),

Mijn naam is Henk Niggebrugge en doe sinds 2007 onderzoek naar ge´mpregneerd hout en publiceer dit op www.hetechtenieuws.org .
Ik scan het internet regelmatig op nieuws over ge´mpregneerd hout.
Zo is mijn aandacht uiteraard ook gegaan naar de ge´mpregneerde houten picknicktafels op de speelplaats van uw school ( link ).
Ik heb gelezen dat u op 12 december 2013 de ouders van uw leerlingen heeft ge´nformeerd dat de picknicktafels zonder enig probleem gebruikt zouden kunnen worden (zie geel gemarkeerd in de bijlage). Dit zou volgens u blijken uit rapporten van de leverancier, de Provincie Limburg en de FOD Volksgezondheid.
Echter uit diezelfde rapporten (o.a. toelatingsakten van het impregneermiddel) blijkt dat het impregneermiddel niet bedoeld is voor hout dat direct in contact kan komen met levensmiddelen (zie in de bijlage de geel gemarkeerde tekst). In het kader van hoor en wederhoor en het correct weergeven van de feiten stel ik u hierbij de volgende vragen:

1. Heeft u niet gelezen in de door u opgevraagde rapporten dat het gebruikte impregneerde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen?
2. Waarom heeft u de ouders niet een kopie van de rapporten meegezonden / laten lezen?
3. Heb ik iets verkeerd gelezen?
4. Bij deze vraag ik u ook vriendelijk om uw eigen reactie, bevindingen en feiten zodat de publicatie kan winnen aan kwaliteit.

Hopelijk kunt u mijn vragen spoedig beantwoorden en meewerken zodat ik deze zaak van alle kanten juist kan weergeven.
Met vriendelijke groeten,

Henk Niggebrugge
www.hetechtenieuws.org


De meegezonden bijlagen van bovenstaande email aan de school zijn deze:
Brief van de school aan de ouders
Pagina van rapport
Nog een pagina van rapport

Wordt vervolgd.Zie ook:
BEWIJS: Ge´mpregneerd hout is niet bedoeld voor direct contact met levensmiddelen
Schoolplein in Eindhoven vol gif
Schuldig voor thuishouden kinderen na plaatsen gif(speel)hout op schoolplein
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
Klik voor vergroting
De ge´mpregneerde picknicktafels. Foto is genomen door dhr. Verbeek op 26 mei 2014. Zie hier het originele formaat.


Klik voor vergroting
De brief waarin de school aan de ouders schrijft dat uit rapporten zou blijken dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen op geen enkel moment in gevaar zou zijn.


Klik voor vergroting
In de rapporten van de Federale Overheidsdienst van BelgiŰ staat letterlijk: "Uitsluitend voor gebruik als preventief houtbescherming middel tegen schimmels en insecten mits de toepassing van het behandelde hout niet bedoeld is voor direct contact met levensmiddelen en dierenvoeren".

Zie bewijs 1
Zie bewijs 2