HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 30 JUNI 2014


Geimpregneerd hout info


Klacht aan Veiligheidsregio Zeeland i.v.m. negeren info over ge´mpregneerd houtKLACHT [AANGETEKEND, MAIL, ONLINE]
Aan: Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016
4330 EA Middelburg

Door Henk Niggebrugge, 30 juni 2014
Geachte mensen van Veiligheidsregio Zeeland,

OOSTBURG - 28 mei 2014 is Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) op bezoek geweest bij de redactie van Hetechtenieuws.org (editie 2014-05-30). Aanleiding was het verbranden van diverse onbekende soorten hout door de brandweer van VRZ tijdens een kindervakantieweek (editie 2014-05-12). Hout dat op milieustraten apart wordt ingenomen om te voorkomen dat de carcinogene stoffen uit dat hout in het milieu komen.
VRZ kwam uit eigen initiatief op bezoek i.v.m. de informatie over ge´mpregneerd hout omdat men bij VRZ daarover iets wilde leren. VRZ liet Hetechtenieuws.org echter op 18 en 19 juni 2014 telefonisch weten niets te gaan doen met de info en dat VRZ dit niet per email of brief wilde bevestigen.Er is van te voren geen onderzoek gedaan naar de samenstelling en herkomst van het hout. Tijdens het bezoek heeft de brandweer van Veiligheidsregio Zeeland mij laten weten niet op de hoogte te zijn van het feit dat er dan vrijwel zeker ook carcinogene (zwarte lijst) stoffen verspreid zijn. Pallets, kabelhaspels en platen hout te zien in video zijn vaak (van) ge´mpregneerd hout (gemaakt).

Veiligheidsregio Zeeland heeft een map van mij in ontvangst genomen met informatie die duidelijk maakt dat klasse 1 carcinogene stoffen via ge´mpregneerd hout in aanraking komen met mens en milieu. N.a.v. het bezoek heb ik op verzoek van Veiligheidsregio Zeeland vragen gesteld per email (28 mei 2014 - 15:16 uur).

Bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars heeft mij namens Veiligheidsregio Zeeland tijdens het bezoek beloofd dat ik in ieder geval een officiŰle schriftelijke reactie zou krijgen namens Veiligheidsregio Zeeland.
Veiligheidsregio Zeeland heeft mij echter geen brief gestuurd maar dhr. P. Maljaars heeft mij namens Veiligheidsregio Zeeland op woensdag 18 juni 16.53 uur gebeld. Ik heb bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars op donderdag 19 juni 09.18 uur (prive archief 2014-06-19-kpn-vrz) teruggebeld voor meer duidelijkheid. Bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars deelde mij namens Veiligheidsregio Zeeland telefonisch het volgende mede:

Dat VRZ (Veiligheidsregio Zeeland) bij mij is langsgeweest.
Dat VRZ van mij een map meekreeg met informatie.
Dat VRZ van mij een mail heeft ontvangen met 9 vragen
Dat VRZ niet de expertise zou hebben die vragen te beantwoorden.
Dat VRZ niet de expertise zou hebben daar iets mee te doen.
Dat VRZ niet de expertise zou hebben om e.e.a. goed uit te zoeken.
Dat VRZ niet vind dat zij iets met de info zouden moeten doen.
Dat VRZ mij hierover geen email of brief willen schrijven.

Ik vind de reactie van Veiligheidsregio Zeeland zeer onbehoorlijk.
Ik vind dat Veiligheidsregio Zeeland haar verantwoording niet neemt.
Ik vind dat Veiligheidsregio Zeeland wÚl iets met de info zou moeten doen.
Dit op basis van onderstaande argumenten:
ARGUMENT 1
Bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars zegt namens Veiligheidsregio Zeeland dat Veiligheidsregio Zeeland niet vind dat zij iets met de info zouden moeten doen omdat Veiligheidsregio Zeeland geen expertise zou hebben. Dat klopt niet.

1.1 - Veiligheidsregio Zeeland heeft mij zelf verzocht om een afspraak. De reden daarvoor was: "zodat Veiligheidsregio Zeeland er wellicht een aantal dingen van kan leren". Dat staat in de mail die de bedrijfsjurist mij namens Veiligheidsregio Zeeland stuurde op 22 mei 2014 - 11:23 uur:
[Zie bijlage 1.1 - email van Veiligheidsregio Zeeland] *

Datum: 22 mei 2014 - 11:23 uur
Onderwerp: overleg vreugdevuur en risico's

Geachte heer Niggebrugge, beste Henk,
In verband met uw vraag (of uw vragen) over het vreugdevuur bij de kindervakantieweek in 2013 in de gemeente Sluis en de gezondheidsrisicoĺs die daarbij kunnen optreden wil ik graag met een collega van de brandweer (de heer Freddy Moens) een overleg met u inplannen, wellicht bij u thuis, of op een andere locatie naar uw voorkeur, zodat we dit verder kunnen bespreken, en zodat Veiligheidsregio Zeeland er wellicht een aantal dingen van kan leren.

Ik stel voor dat we naar u toekomen op een moment dat het u het beste schikt. Als u dit ook een goed idee vindt kunnen we dat zo regelen. Als u me even terugbelt of per e-mail laat weten welke dag en tijdstip u het beste uitkomt kunnen we het verder praktisch afspreken. Als u per e-mail reageert is het waarschijnlijk handig om meerdere opties te noemen, zodat ik het vlot met mijn collega kan afstemmen in de agenda.
Uw reactie stel ik zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

Drs. Piet Maljaars
Bedrijfsjurist, Wob- en klachtenco÷rdinator en Bestuurlijk Informatiemanager
Veiligheidsregio Zeeland
Postbus 8016
4330 EA MIDDELBURG


1.2 - Op 28 mei j.l. zijn P. Maljaars (bedrijfsjurist) samen met Mw. M. Kempe (stagiaire HBO-rechten) en dhr. F. Moens (functionaris brandweer) namens Veiligheidsregio Zeeland bij mij op bezoek geweest.
[Zie bijlage 1.2 - betreft editie 2014-05-30] *

1.3 - De brandweer is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland. Op deze pagina (printscreens vrz-2014-06-23 in prive archief) van VRZ is het volgende te lezen: "Op 1 januari 2013 zijn de Zeeuwse gemeentelijke brandweerkorpsen opgeheven en geregionaliseerd en maken nu onderdeel uit van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)."
[Zie bijlage 1.3 - printscreen website Vrzeeland.nl] *

1.4 - De brandweer van Veiligheidsregio Zeeland heeft het "vreugdevuur" in Oostburg zelf aangestoken (zie dat hier op video en in editie 2014-05-12). Het gaat hier om hout dat op milieustraten apart wordt ingenomen omdat de carcinogene stoffen die in dat hout kunnen zitten niet verspreid mogen worden.
[Zie bijlage 1.4 - betreft editie 2014-05-12] *

1.5 - Bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars heeft mij namens Veiligheidsregio Zeeland meerdere keren laten weten (telefonisch voorafgaand aan het bezoek en tijdens het bezoek) dat Veiligheidregio Zeeland hier iets mee zou moeten.

1.6 - Het is tijdens het bezoek van Veiligheidsregio Zeeland gebleken dat de brandweer van Veiligheidsregio Zeeland niet bekend is met het feit dat als er hout wordt verbrand van onbekende samenstelling en herkomst er dan mogelijk carcinogene stoffen verspreid worden. Dat men niet bekend is met carcinogene stoffen in hout van onbekende samenstelling en herkomst zou juist een reden moeten zijn om hier wel iets mee te moeten om hier meer expertise over te verkrijgen.ARGUMENT 2
Ik heb Veiligheidsregio Zeeland tijdens haar bezoek bij mij thuis een brief van 4 oktober 2013 van gemeente Sluis voorgelezen. Deze brief zit ook in de map met informatie die ik Veiligheidsregio Zeeland mee heb gegeven. Daarin staat dat gemeente Sluis feiten en bewijsmaterialen (m.b.t. ge´mpregneerd hout) waarvan er een aantal online staan niet in ontvangst willen nemen.
Uit deze brief blijkt dat gemeente Sluis blijkbaar wel expertise heeft. Of in ieder geval over voldoende kanalen beschikt met informatie. Veiligheidsregio Zeeland had daarover contact kunnen opnemen met gemeente Sluis voor meer expertise binnen Veiligheidsregio Zeeland.
[Zie bijlage 2 - betreft brief gemeente Sluis] *

ARGUMENT 3
In de map die ik Veiligheidsregio Zeeland meegaf zit editie "Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd hout" (editie www.hetechtenieuws.org/2013-07-23). Uit communicatie met de ZRD (Zeeuwse Reinigings Dienst) in die editie blijkt dat er bij de milieustraten wel expertise is m.b.t. ge´mpregneerd hout. Dat wordt daar namelijk apart ingenomen vanwege de gevaarlijke stoffen.
Veiligheidsregio Zeeland had met iemand van milieustraten contact op kunnen nemen voor meer expertise binnen Veiligheidsregio Zeeland.
[Zie bijlage 3 - betreft editie 2013-07-23] *

ARGUMENT 4
Ik heb Veiligheidsregio Zeeland tijdens haar bezoek bij mij thuis duidelijk kenbaar gemaakt dat via ge´mpregneerd hout klasse 1 carcinogene stoffen in aanraking komen met mens en milieu. Dit d.m.v. werken, zagen, spelen met het hout maar vooral ook door het te verbranden zoals bij vreugdevuren en in open haarden (en daardoor diffuus verspreiden van carcinogene stoffen).
Eerdere edities en bewijzen m.b.t. het verbranden heb ik persoonlijk aan de mensen van Veiligheidsregio Zeeland overhandigd in een map. Bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars stelde namens Veiligheidsregio Zeeland voor bij deze map een begeleidend schrijven met vragen te overhandigen die ik dan ook 's middags per email heb verstuurd.
[Zie bijlage 4 - betreft vragen onderaan editie 2014-05-30] *

Bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars zegde toe namens Veiligheidsregio Zeeland dat daarop een officiŰle schriftelijke reactie vanuit Veiligheidsregio Zeeland naar Hetechtenieuws.org zou komen.
Dat heeft Veiligheidsregio Zeeland niet gedaan.
ARGUMENT 5
Bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars heeft mij namens Veiligheidsregio Zeeland aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor een (verontrust) burger om deze zaak kenbaar te maken. Ik heb Veiligheidsregio Zeeland aangegeven dat dit de afgelopen ruim 20 jaar door vele mensen al veelvuldig is gedaan.
Ik heb Veiligheidsregio Zeeland ook aangegeven dat dat precies is waar ik me in deze zaak nog in hoofdzaak op richt. Namelijk hoe officiŰle instanties nog omgaan en reageren op deze zaak die allang bekend is.
Ik vind het zeer onbehoorlijk dat Veiligheidsregio Zeeland nu precies hetzelfde doet als vele andere officiŰle instanties, namelijk niet inhoudelijk reageren.ARGUMENT 6
Ik heb bedrijfsjurist dhr. P. Maljaars van Veiligheidsregio Zeeland verteld Veiligheidsregio Zeeland in contact te kunnen brengen met diverse deskundigen uit het bedrijfsleven en klokkenluiders die wel die expertise hebben.
Veiligheidsregio Zeeland gaat daar niet op in.VRAGEN
Ik verzoek Veiligheidsregio Zeeland mij alsnog schriftelijk te antwoorden op onderstaande vragen die ik eerder op verzoek van Veiligheidsregio Zeeland per mail heb gesteld (zie editie 2014-05-30).

Mocht dat niet lukken dan verzoek ik Veiligheidsregio Zeeland mij tenminste duidelijk schriftelijk onderbouwd te bevestigen:
-Waarom Veiligheidsregio Zeeland onderstaande vragen (of sommige) niet kan beantwoorden.
-Waarom Veiligheidsregio Zeeland geen gebruik wil maken van mensen die wÚl expertise hebben m.b.t. de gevaren van ge´mpregneerd hout


Vraag 1.
Wat gaat Veiligheidsregio Zeeland doen met de informatie (informatie zoals in de map die ik u meegaf en aanklikbaar hieronder)?
Vraag 2.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de burgers (laten) informeren over het gevaar van (verbranden, werken, spelen met) ge´mpregneerd hout? Zo nee waarom niet?
Vraag 3.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland haar afzonderlijke gemeenten informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de Nederlandse overheid (het rijk) vragen stellen en op de hoogte stellen over deze zaak? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de media inschakelen om mensen juist te informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland verbieden dat er nogmaals 'vreugdevuren' met divers onbekend hout plaats gaan vinden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 7.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de brandweermensen van Zeeland informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8.
Gaat Veiligheidsregio Zeeland de (milieu)politie informeren? Zo nee, waarom niet?
Vraag 9.
Vind Veiligheidsregio Zeeland dat er nog vragen zijn die ik zou moeten stellen?In de map die ik Veiligheidsregio Zeeland tijdens haar bezoek bij mij thuis op 28 mei 2014 meegaf (zie editie 2014-05-30) zat de volgende uitgeprinte informatie:


Editie "Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout".
www.hetechtenieuws.org/2013-07-12.php

Editie "Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd hout".
www.hetechtenieuws.org/2013-07-23.php

Editie "Gemeente Sluis over verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens kindervakantieweek".
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12.php

Brief 12 juli 2013 van Gemeente Sluis aan Henk Niggebrugge.
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12-brief-gemeente-sluis-12-juli-2013.jpg

Brief 18 oktober 2013 van Gemeente Sluis aan Henk Niggebrugge.
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12-brief-gemeente-sluis-18-oktober-2013.jpg

Brief 9 april 2014 van Gemeente Sluis aan Henk Niggebrugge.
www.hetechtenieuws.org/2014-05-12-brief-gemeente-sluis-9-april-2014.jpg

Artikel van Oke-hout.nl "Zichtbare en onzichtbare risicoĺs van ge´mpregneerd hout".
www.ok-hout.nl/wp-content/uploads/2013/11/Zichtbare-en-onzichtbare-risicos-van-geimpregneerd-hout.pdf

Editie "De opvolger van asbest: GE¤MPREGNEERD HOUT".
www.hetechtenieuws.org/2014-05-18.php

Editie "BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's".
www.hetechtenieuws.org/2007-07-16.php

+ De brief van Stichting bouwkwaliteit (KOMO).
www.hetechtenieuws.org/2007-07-16-komo-keur.jpg

Editie "BEWIJS: Verduurzaamd hout is visueel niet te onderscheiden van onbehandeld hout".
www.hetechtenieuws.org/2009-03-25.php

+ Brief Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. www.hetechtenieuws.org/2009-03-25-onderliggend-advies-sab4.jpg

+ Uitspraak Raad van State te Den Haag.
www.hetechtenieuws.org/2009-03-25-uitspraak-rvs-deel4.jpg

Editie "BEWIJS: Houtimpregneerder meldde aan VROM dat hij zwarte lijst stoffen dumpte in milieu en VROM deed niets".
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13.php

+ Brief deel 1 van houtimpregneerder Tissen.
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-tissen1.jpg

+ Brief deel 2 van houtimpregneerder Tissen.
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-tissen2.jpg

+ Brief VROM.
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-vrom.jpg

Editie "BEWIJS: Risico carcinogene effecten van ge´mpregneerde speeltoestellen boven MTR (RIVM)".
www.hetechtenieuws.org/2007-07-27.phpMet groeten van,

Henk Niggebrugge
Bredestraat 67
4501EB Oostburg

* De bijlagen zijn meegezonden met de aangetekende versie.Wordt vervolgd.


Zie ook:
Veiligheidsregio Zeeland op bezoek bij Hetechtenieuws.org en nu op de hoogte van zaak ge´mpregneerd hout
Gemeente Sluis over verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens kindervakantieweek
Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd hout
Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen

UPDATE 18 JULI 2014 (geplaatst op 30-07-2014)
Op 18 juli 2014 een ontvangstbevestiging ontvangen namens G.J.M. Ruijs, directeur / Commandant van Veiligheidsregio Zeeland.

UPDATE 22 JULI 2014 (geplaatst op 30-07-2014)
In het kader van de geldende klachtenregeling ben ik in de gelegenheid gesteld om mijn klacht mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Dhr. Maljaars (Jurist Veiligheidsregio Zeeland) schreef mij per email op dinsdag 22 juli 2014, 11.06 uur:
"Mijn collega Fred Moens van de brandweer en ondergetekende zullen a.s. vrijdag om 10.00 uur bij u thuis arriveren voor het houden van de hoorzitting in het kader van de klachtenprocedure. De hoorzitting houdt in dat u in de gelegenheid wordt gesteld om uw klacht mondeling toe te lichten. Vanwege Veiligheidsregio Zeeland zullen er aan u in deze hoorzitting geen vragen worden gesteld. Er komt geen notulist(e) mee. Ik maak van de hoorzitting een verslag. Een exemplaar daarvan zend ik u toe per e-mail."

UPDATE 29 JULI 2014 (geplaatst op 30-07-2014)
Op 29 juli, 10.47 uur, stuurde dhr. Maljaars (Jurist Veiligheidsregio Zeeland) mij een verslag (docx-bestand) van de hoorzitting.
Dhr. Maljaars:
"Hierbij zend ik u ter kennisneming het verslag van de hoorzitting d.d. 25 juli 2014 in het kader van uw klacht tegen Veiligheidsregio Zeeland inzake ge´mpregneerd hout, zoals door mij aan u beloofd na afloop van deze hoorzitting. Binnenkort krijgt u de afhandelingbrief ten aanzien van uw klacht, conform de ôexterne klachtenregeling Veiligheidsregio Zeeland 2012ö."
Website VHR zeeland
Sinds 1 januari 2013 zijn de Zeeuwse gemeentelijke brandweerkorpsen opgeheven en geregionaliseerd en maken nu onderdeel uit van VRZ (bron: website VRZ). Toch vind VRZ niet dat VRZ iets zou moeten met info over ge´mpregneerd hout. Ondanks dat de brandweer van VRZ zelf hout heeft aangestoken (video) waarvan niet van te voren is onderzocht welke carcinogene stoffen daar allemaal in zaten. Veiligheidsregio Zeeland wil niets hierover in mail of op papier wil zetten.