HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 07 AUGUSTUS 2014


Geimpregneerd hout info


Veiligheidsregio Zeeland gaat aan de slag met info over ge´mpregneerd houtDoor Henk Niggebrugge

28 mei 2014 (editie 2014-05-30) kwam Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) op eigen initiatief op bezoek bij de redactie van Hetechtenieuws.org i.v.m. de info over ge´mpregneerd hout. 18 juni 2014 liet VRZ echter weten niets met de info te gaan doen. 30 juni 2014 (editie 2014-06-30) heb ik daar een klacht over ingediend. Vrijdag 25 juli 2014 was daarover een hoorzitting (docx-bestand).
Nu is er een officiŰle reactie vanuit VRZ. VRZ heeft de klacht serieus genomen, mijn eerdere 9 vragen (zie klacht) beantwoord en gaat nu wÚl iets doen met de info over ge´mpregneerd hout namelijk:VRZ zal de door Hetechtenieuws.org beschikbaar gestelde informatie over de risico's van het verbranden van ge´mpregneerd hout gaan communiceren met de brandweer en Zeeuwse brandweermensen voor meer bewustzijn over de risico's.
VRZ gaat richtlijnen voor vreugdevuren (zoals deze) verder aanscherpen.
VRZ gaat intern beraden of men nog wel een rol zou moeten (willen) vervullen bij dergelijke verbrandingen.
VRZ gaat de Zeeuwse gemeenten informeren over de risico's van het verbranden van ge´mpregneerd hout
VRZ gaat de Zeeuwse gemeenten adviseren om verbranden van ge´mpregneerd hout bij vreugdevuren te verbieden.
VRZ zal informatie (vanuit Hetechtenieuws.org) over ge´mpregneerd hout beschikbaar stellen aan GGD Zeeland met het verzoek hiervan kennis te nemen en de Zeeuwse bevolking in te lichten.INFORMATIE
De informatie die Veiligheidsregio o.a. gaat gebruiken om diverse instanties te informeren is de informatie die ik eerder aan Veiligheidsregio Zeeland heb overhandigd. Namelijk onderstaande edities met de informatie en de vele harde bewijzen daaruit:

Informatie van Oke-hout.nl over zichtbare en onzichtbare risicoĺs van ge´mpregneerd hout.

Editie "De opvolger van asbest: GE¤MPREGNEERD HOUT".

Editie "BEWIJS: KOMO-keur zegt niets over gezondheidsrisico's".

Het bewijs dat verduurzaamd hout niet visueel is te onderscheiden van onbehandeld hout.

Het bewijs dat de overheid niets doet terwijl een houtimpregneerder zelf meldde aan de overheid dat hij zwarte lijst stoffen dumpte in het milieu.

Een bewijs vanuit het RIVM waaruit blijkt dat er bij aanraking van geimpregneerd hout al risico is op carcinogene effecten

Alle met bovenstaande info samenhangende bewijzen
DE BRIEF
Zie hier de brief van Veiligheidsregio Zeeland (deel 1)
Zie hier de brief van Veiligheidsregio Zeeland (deel 2)
Zie hier de brief van Veiligheidsregio Zeeland (deel 3)
Zie hier het verslag van de hoorzitting (docx-bestand)OMSLAG?
Ooit kwam er met asbest een omslag. Een omslagpunt waarop besloten werd e.e.a. serieus te nemen en de boel te verbieden. Gaat dit met ge´mpregneerd hout ook gebeuren? Is dit het begin?

Wordt vervolgd.


UPDATE 2015-06-09
Het advies ge´mpregneerd te verbieden staat hier op pagina 25 in het jaarverslag van Veiligheidsregio Zeeland kopie hier.
Klik voor vergrotingUPDATE 2015-07-05
Op 16 juni 2015, stelde ik de volgende vragen aan VRZ:
Vraag 1:
VRZ schreef mij op 31 juli 2014 dat VRZ zich intern zou beraden over de vraag of de brandweer nog een rol zou moeten vervullen bij o.a. vreugdevuren (met -pallet-hout van onbekende herkomst en samenstelling).
Gaat de brandweer bij het vreugdevuur in Oostburg dit jaar een rol vervullen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2:
Veel (pallet)hout kan (zoals via links hierboven ook te lezen) ge´mpregneerd zijn.
Is dit (of gaat dit nog) gecommuniceerd (worden) met gemeente Sluis en de organisatie van het vreugdevuur?

Vraag 3:
Is de brandweer (ook nog) van mening dat al het pallethout onbehandeld hout is en geen giftige stoffen bevat?
Zo ja, waaruit blijkt dat?

Vraag 4:
Hoe kan de brandweer 100% zeker weten dat er geen ge´mpregneerd (pallet)hout wordt gebruikt?


Daarop kwam 1 juli 1015 per brief antwoord:
Klik voor vergroting
Zie hier brief deel 1
Zie hier brief deel 2


Zie ook:
Klacht aan Veiligheidsregio Zeeland i.v.m. negeren info over ge´mpregneerd hout
Veiligheidsregio Zeeland op bezoek bij Hetechtenieuws.org en nu op de hoogte van zaak ge´mpregneerd hout
Gemeente Sluis over verbranden van diverse onbekende soorten hout tijdens kindervakantieweek
Zeeuwse Reinigingsdienst over verbranden van ge´mpregneerd hout
Gemeente Sluis over verbranden van ge´mpregneerd hout
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
Klik voor vergroting
Brief VRZ deel 1


Klik voor vergroting
Brief VRZ deel 2


Klik voor vergroting
Brief VRZ deel 3