HOME / ARCHIEF | INFO
EDITIE 25 SEPTEMBER 2014


Geimpregneerd hout info


Problemen met Chroom-6 al veel langer bekend bij overheidDoor Henk Niggebrugge, 25 september 2014

De zaak over Chroom-6 in verf bij defensie (zie dossier bij Drost Letselschade) is nog maar het topje van de ijsberg. Chroom-6 wordt al vele jaren gebruikt om hout te impregneren. Al decennia lang is Chroom-6 een zwarte-lijst-stof en daarom wordt ge´mpregneerd hout op milieustraten de laatste jaren ook apart ingenomen.
Mensen komen met Chroom-6 in aanraking door ge´mpregneerd hout aan te raken, mee te spelen, te schuren, te zagen en door te verbranden waardoor de stof Chroom-6 wordt ingeademd en diffuus wordt verspreid.
De overheid is daarvan al vele jaren volledig op de hoogte. Had men, net als destijds met asbest, voor Chroom-6 wÚl de maatregelen genomen zoals wordt voorgeschreven voor dergelijke zwarte lijst (genotoxische carcinogene) stoffen, dan had mogelijk veel schade voorkomen kunnen worden.OVERHEID VOLLEDIG OP DE HOOGTE
De carcinogene stof Chroom-6 is de laatste tijd veel in het nieuws. Volgens de berichten is er bij defensie verf gebruikt waarin chroom-6 is verwerkt. Diverse (ex)werknemers die daarmee in aanraking zijn gekomen klagen over gezondheidsklachten. Volgens de berichten was defensie al 15 jaar op de hoogte van het feit dat werknemers met Chroom-6 in aanraking kwamen en dat iedere blootstelling in principe tot kanker zou kunnen leiden.

Uit onderstaande documenten m.b.t. Chroom-6 in (en uit) ge´mpregneerd hout blijkt dat de Nederlandse overheid, evenals vele organisaties en bedrijven al veel langer volledig op de hoogte zijn van problemen met Chroom-6:

OKTOBER 1973
Houtimpregneerder Tissen uit Luyksgestel mocht alleen impregneermiddel gebruiken op basis van Arseen, Chroom-6, Koper en andere onbekende giftige stoffen. Voor iedere dag dat Tissen een ander middel zou gebruiken moest hij 1000,- gulden boete betalen.
www.hetechtenieuws.org/2009-03-04.php


FEBRUARI 1992
Voormalig minister Alders nam in maart 1992 de beslissing dat brieven van klokkenluider Ad van Rooij die waarschuwde over o.a. Chroom-6 in ge´mpregneerd hout voortaan alleen nog voor kennisgeving aangenomen hoefden te worden.
www.hetechtenieuws.org/2007-07-30.php


MAART 1992
Uit deze communicatie met destijds minister van VROM (Alders) blijkt dat de koningin, ministers, justitie, de tweede kamer en milieuorganisaties al vanaf 1989 op de hoogte waren dat stoffen als Arseenzuur en Chroomtrioxide (Chroom-6) via ge´mpregneerd hout in aanraking met mensen komen.
www.hetechtenieuws.org/2009-03-16.php


AUGUSTUS 1992
Op 26 augustus 1992 hielden diverse bedrijven samen met de overheid en het CTB een hoorzitting over Arseen en Chroom-6 in ge´mpregneerd hout.
www.hetechtenieuws.org/2007-09-22.php


MAART 1995
Voor het uitsijpelen (uitlogen) van giftige stoffen zoals Chroom-6 uit ge´mpregneerd hout bestaan officiŰle uitloognormen. Echter deze uitloognormen gelden alleen voor de periode dat het hout is opgeslagen v˛˛rdat het wordt verkocht aan de consument. Dit blijkt uit het KOMO produktcertificaat uitgegeven op 01-03-1995.
www.hetechtenieuws.org/2007-07-22.php


MAART 1995
Diverse milieuorganisaties schrijven samen een persbericht waarin staat dat Chroom-6 gevaarlijker is dan asbest
www.hetechtenieuws.org/2007-08-11.php


1996
Volgens een uitzending van 2Vandaag uit 1996 zijn de stoffen Arseen en Chroom-6 die gebruikt worden voor het impregneren van hout afvalstoffen uit de metaalindustrie. Alle betrokken instanties die in de uitzending besproken worden wilden niet voor de camera reageren.
www.hetechtenieuws.org/2007-12-29.php


JULI 1996
Organisaties als Milieudefensie, NIVON, De Kleine Aarde, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Alternatieve Konsumenten Bond, Stichting Gezondheid en Milieu, Bouw- en Houtbond FNV en Stichting Natuur en Milieu hebben gezamenlijk in 1996 aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Terpstra al laten weten dat: De aanwezigheid van Chroom-6 in verduurzaamd hout wordt beschouwd als een genotoxisch carcinogeen. En dat kinderen daarmee via ge´mpregneerde speeltoestellen in aanraking komen.
Er kwam daarop reactie van mw. Terpstra. Volgens mw. Terpstra wordt kankerverwekkend Chroom-6 in het lichaam omgezet in volgens haar onschuldig Chroom-3.
Zie de originele brieven hier:
www.hetechtenieuws.org/2007-03-19.php


JULI 1996
Ook in 1996 waarschuwden milieu- (en consumenten-) organisaties voor o.a. Chroom-6 uit ge´mpregneerd hout.
www.hetechtenieuws.org/2007-08-12.php


JULI 1996
Houtimpregneerder Tissen uit Luyksgestel meldde aan VROM dat hij als gevolg van zijn bedrijfsactiviteiten jaarlijks tienduizenden liters Chroom-6 diffuus in het milieu verspreidde. Dit werd slechts door de overheid ter kennisgeving aangenomen.
www.hetechtenieuws.org/2007-10-13.php


SEPTEMBER 2002
De Nationale ombudsman geeft minister Kok gelijk dat hij niet reageert omdat de voormalige minsters Alders en Lubbers al hadden aangegeven niet te gaan reageren. Het gaat hier om brieven over o.a. Chroom-6 in ge´mpregneerd hout.
www.hetechtenieuws.org/2008-05-20.php


MAART 2004
Volgens het RIVM lopen kinderen het risico op carcinogene effecten bij spelen op met Chroom-6 ge´mpregneerde speeltoestellen.
www.hetechtenieuws.org/2007-07-27.php


APRIL 2007
Hans Smolders (ex-chauffeur van Pim Fortuyn) schrijft een brief aan gemeente Tilburg. Daarin schrijft Hans Smolders: "De overheid probeert dit al meer dan 15 jaar onder de pet te houden". Hans Smolders bedoeld stoffen als Chroom-6, Arseen en andere onbekende stoffen in ge´mpregneerd hout.
www.hetechtenieuws.org/2007-04-08.php


APRIL 2007
Omdat stoffen als Arseen en Chroom-6 uit ge´mpregneerd hout uitlogen waarschuwde Bouwmarkt Gamma op haar website geen vruchten te eten van planten die vlakbij ge´mpregneerd hout groeien.
www.hetechtenieuws.org/2007-04-11.php
(Uit communicatie op facebook met Karwei blijkt dat men bij Karwei (en Gamma = Intergamma ) nog steeds ge´mpregneerd hout met Chroom-6 verkoopt. )


APRIL 2007
N.a.v. vragen over giftige stoffen zoals Chroom-6 in ge´mpregneerd hout schrijft de directeur Stichting Bouwkwaliteit die gaat over het KOMO keurmerk dat zij geen taak heeft bij de beoordeling van gezondheidsrisico's.
www.hetechtenieuws.org/2007-07-16.php


JULI 2007
Bouwmarkt Gamma verwijdert het advies geen vruchten te eten van planten die vlakbij ge´mpregneerd hout groeien. Op dit moment verkoopt Gamma nog wel ge´mpregneerd hout met Chroom-6.
www.hetechtenieuws.org/2007-07-05.php


NOVEMBER 2007
Politie wil geen contact meer met Klokkenluider Ad van Rooij die waarschuwt i.v.m. stoffen als Arseen en Chroom-6 en zegt letterlijk: "We weten het nu wel, dat is de reden"
www.hetechtenieuws.org/2007-11-24.php


MEI 2008
Ouders uit Eindhoven die hun kinderen thuishielden omdat ze op het schoolplein in aanraking kwamen met Chroom-6 uit speelhout werden schuldig bevonden i.v.m. het overtreden van de leerplichtwet.
www.hetechtenieuws.org/2008-05-16.php


AUGUSTUS 2008
Minister Balkenende besluit officieel per brief dat hij niet zal reageren (net als vorige ministers) op informatie (voornamelijk vanuit de overheid zelf) waaruit blijkt dat mensen in aanraking komen met zwarte lijst stoffen als Arseen en Chroom-6.
www.hetechtenieuws.org/2008-09-04.php


DECEMBER 2008
Criminoloog Frank Bovenkerk zegt over het feit dat mensen via ge´mpregneerd hout in aanraking komen met stoffen als Arseen en Chroom-6: "Iedereen weet het. En dat geldt dus ook voor de overheid".
www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php


MAART 2009
De politie van Brabant Zuid-Oost weet dat mensen in aanraking komen met stoffen als Arseen en Chroom-6. Men ging akkoord met een telefonisch interview maar daar zag men later vanaf.
www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php


MAART 2009
Een vrouw uit provincie Groningen woont naast een afvalverwerker. Stoffen als Arseen en Chroom-6 waaiden in haar tuin en omgeving. Ook kwamen de stoffen via regenwater mee in haar tuin. Zij spande een rechtszaak aan en heeft de zaak gewonnen.
www.hetechtenieuws.org/2009-03-23.php


JUNI 2014
Uit diverse toelatingsakten van impregneermiddelen blijkt dat het niet de bedoeling is dat de middelen gebruikt worden voor ge´mpregneerd hout dat in direct contact kan komen met levensmiddelen. Dit omdat gevaarlijke stoffen als o.a. Chroom-6 kunnen uitlogen uit het hout.
www.hetechtenieuws.org/2014-06-02.php


AUGUSTUS 2014
N.a.v. een vreugdevuur waarbij allerlei soorten hout zijn gebruikt gaat Veiligheidsregio Zeeland alle Zeeuwse gemeenten adviseren om verbranden van ge´mpregneerd hout bij vreugdevuren te verbieden. Dit om te voorkomen dat stoffen als Arseen en Chroom-6 worden ingeademd en diffuus worden verspreid. Veiligheidsregio Zeeland zegt ook de GGD en haar eigen brandweer te gaan informeren over de gevaren.
www.hetechtenieuws.org/2014-08-07.php


Zie ook:
Informatie over deze website
De bewijzen m.b.t. ge´mpregneerd hout in het algemeen
Klik voor meer bewijzen m.b.t. chroom-6
Voor meer documentatie waaruit blijkt dat de Nederlandse overheid al vele jaren volledig op de hoogte is van het feit dat mensen in aanraking komen met stoffen als Chroom-6 zie de bewijzen
pagina.